Aandelenklasse

In de financiële wereld zijn een aandelenklasse of aandelenclassificatie verschillende soorten aandelen in het aandelenkapitaal van bedrijven met verschillende stemrechten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld twee klassen aandelen creëren, klasse A-aandelen en een klasse B-aandeel, waarbij de klasse A-aandelen minder rechten hebben dan klasse B-aandeelhouders. Dit kan worden gedaan om de zeggenschap over een onderneming door een groep aandeelhouders te behouden of om het overnemen van een onderneming moeilijker te maken. [1]

Een bedrijf kan bijvoorbeeld preferente aandelen creëren als een gifpil , zodat alle aandeelhouders van gewone aandelen niet kunnen instemmen met een fusie- of overnameplan.

Er is geen wettelijke procedure voor het omzetten van aandelen van de ene klasse naar de andere. Dit kan gebeuren met instemming van alle betrokken aandeelhouders. De veiligste manier is om een ​​besluit te nemen waarmee alle aandeelhouders instemmen, omdat het wijzigen van de rechten op de aandelen van één persoon in de praktijk wel eens effect kan hebben, althans in de praktijk op de rechten van alle andere aandeelhouders. [2]


TOP