Schilder en Limner

De schilder en Limner is een lid van het koninklijk huis in Schotland . Benoemingen van hofschilders worden geregistreerd vanaf 1581 en de functie van schilder en Limner werd in 1702 gecreëerd voor George Ogilvie. [1] De taken omvatten "tekenen van afbeeldingen van onze [de vorst] persoon of van onze opvolgers of anderen van onze koninklijke familie voor de inrichting van onze huizen en paleizen". Van 1723 tot 1823 was het ambt een sinecure van leden van de familie Abercrombie, die niet noodzakelijkerwijs verband hielden met artistieke bekwaamheid. De benoeming van Sir Henry Raeburn in 1823, een paar maanden voor zijn dood, markeerde een terugkeer naar het verlenen van de functie aan een vooraanstaande Schotse kunstenaar.[2] Hij werd opgevolgd door David Wilkie .

Van 1841 tot 1932 bedroeg het salaris van het kantoor £ 100. Sinds 1932 is de aanstelling onbetaald en is de houder niet verplicht om werken te produceren voor de vorst of de staat. Tot 1864 werden de benoemingen gemaakt door commissie onder Privy Seal . Sinds 1908 vinden benoemingen plaats bij bevel onder de koninklijke tekenhandleiding.


TOP