Iraanse talen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken
Iraans
Iraans
EtniciteitIraanse volkeren
Geografische
spreiding
West-Azië , Kaukasus , Centraal-Azië en Zuid-Azië
Taalkundige classificatieIndo-Europees
Proto-taalProto-Iraans
Onderverdelingen
ISO 639-2 / 5ira
Linguasphere58 = (fylozone)
Glottologiran1269

Landen en gebieden waar een Iraanse taal een officiële status heeft of door een meerderheid wordt gesproken

De Iraanse of Iraanse talen [1] [2] zijn een tak van de Indo-Iraanse talen in de Indo-Europese taalfamilie die van nature door de Iraanse volkeren worden gesproken .

De Iraanse talen zijn gegroepeerd in drie fasen: Oud Iraans (tot 400 voor Christus), Midden Iraans (400 voor Christus - 900 na Christus) en Nieuw Iraans (sinds 900 na Christus). De twee direct bevestigde Oud-Iraanse talen zijn Oud-Perzisch (van het Achaemenidische rijk ) en Oud Avestan (de taal van de Avesta ). Van de Midden-Iraanse talen zijn de beter begrepen en opgenomen talen Midden-Perzisch (uit het Sassanidenrijk ), Parthisch (uit het Parthische rijk ) en Bactrisch (uit de Kushan- en Hephthalitische rijken).

In 2008 waren er naar schatting 150-200 miljoen moedertaalsprekers van de Iraanse talen. [3] Ethnologue schat dat er 86 Iraanse talen zijn, [4] [5] waarvan de grootste Perzisch , Pasjtoe , Koerdisch en de Balochi-talen zijn . [6]

Termijn [ bewerken ]

De term Iraans wordt toegepast op elke taal die afstamt van de voorouderlijke Proto-Iraanse taal . [7]

Sommige geleerden zoals John Perry geven de voorkeur aan de term Iranic als de antropologische naam voor de taalfamilie en etnische groepen van deze categorie (waarvan er vele buiten Iran bestaan), terwijl Iraans voor alles over het land Iran . Hij gebruikt dezelfde analogie als bij het differentiëren van Duits van Germaans of bij het differentiëren van Turks en Turks . [8]

Dit gebruik van de term voor de Iraanse taalfamilie werd in 1836 geïntroduceerd door Christian Lassen . [9] Robert Needham Cust gebruikte de term Irano-Arisch in 1878, [10] en oriëntalisten zoals George Abraham Grierson en Max Müller contrasteerden Irano-Arisch (Iraniër) en Indo-Arisch (Indisch). Een recente studiebeurs, voornamelijk in het Duits, heeft deze conventie nieuw leven ingeblazen. [11] [12] [13] [14]

De Iraanse talen zijn onderverdeeld in de volgende takken:

 • De West-Iraanse talen zijn onderverdeeld in:
  • Zuidwest, waarvan Perzisch het dominante lid is;
  • Noordwest, waarvan de Koerdische talen de dominante leden zijn.
 • De Oost-Iraanse talen zijn onderverdeeld in:
  • Zuidoost, waarvan Pashto het dominante lid is;
  • Noordoost, verreweg de kleinste tak, waarvan Ossetisch het dominante lid is.

Proto-Iraanse [ bewerken ]

Historische verspreiding circa 170 voor Christus: Sarmatia , Scythia , Bactria (Oost-Iraans, in oranje); en het Parthische rijk (West-Iraans, in het rood)

De Iraanse talen stammen allemaal af van een gemeenschappelijke voorouder: het Proto-Iraans, dat zelf is geëvolueerd uit het Proto-Indo-Iraans . Er wordt gespeculeerd dat deze vooroudertaal zijn oorsprong heeft in Centraal-Azië, en de Andronovo -cultuur wordt rond 2000 voor Christus voorgesteld als een kandidaat voor de gemeenschappelijke Indo-Iraanse cultuur. [ nodig citaat ]

Het lag precies in het westelijke deel van Centraal-Azië dat grenst aan het huidige Rusland (en het huidige Kazachstan ). Het bevond zich relatief dicht bij de andere etnisch-linguïstische satem-groepen van de Indo-Europese familie , zoals Thracisch , Balto-Slavisch en anderen, en bij het oorspronkelijke thuisland van de Indo-Europeaan (meer precies, de Euraziatische steppe in het noorden van de Kaukasus). ), volgens de gereconstrueerde taalverhoudingen van de gewone Indo-Europese.

Proto-Iraans dateert dus enige tijd na het uiteenvallen van Proto-Indo-Iran, of het begin van het tweede millennium vGT, toen de oude Iraanse talen begonnen af ​​te breken en afzonderlijk evolueerden toen de verschillende Iraanse stammen migreerden en zich vestigden in uitgestrekte gebieden in het zuidoosten. Europa, het Iraanse plateau en Centraal-Azië.

Proto-Iraanse innovaties vergeleken met Proto-Indo-Iraans omvatten: [15] het veranderen van sissende fricatieve * s in niet-sissende fricatieve glottal * h; de stemhebbende geaspireerde plosieven * bʰ, * dʰ, * gʰ die toegeven aan de stemhebbende niet-geaspireerde plosieven * b, * d, * g resp .; de stemloze unaspirated stops * p, * t, * k voordat een andere medeklinker verandert in fricatieven * f, * θ, * x resp .; stemloze geaspireerde stops * pʰ, * tʰ, * kʰ veranderen in fricatieven * f, * θ, * x, resp.

Oude Iraanse [ bewerken ]

De veelheid aan Midden-Iraanse talen en volkeren geeft aan dat er een grote taalverscheidenheid moet hebben bestaan ​​onder de oude sprekers van Iraanse talen. Van die verscheidenheid aan talen / dialecten zijn er slechts twee directe bewijzen overgebleven. Dit zijn:

 • Avestan , de twee talen / dialecten van de Avesta , dwz de liturgische teksten van het zoroastrisme .
 • Oud-Perzisch , de moedertaal van een zuidwestelijk Iraans volk dat bekend staat als Perzen . [16]

Indirect geattesteerde oude Iraanse talen worden hieronder besproken .

Oud-Perzisch was een Oud Iraans dialect zoals het in het zuidwesten van Iran (de hedendaagse provincie werd gesproken Fars ) door de inwoners van Parsa , Perzië of Persis die ook van hun naam aan hun regio en taal. Echt Oud-Perzisch wordt het best getuigd in een van de drie talen van de Behistuninscriptie, samengesteld rond 520 v.Chr., en dat is de laatste inscriptie (en enige inscriptie van aanzienlijke lengte) waarin het Oud-Perzisch grammaticaal nog steeds correct is. Latere inscripties zijn relatief kort, en meestal gewoon kopieën van woorden en zinnen uit eerdere, vaak met grammaticale fouten, wat suggereert dat tegen de 4e eeuw voor Christus de overgang van het Oud-Perzisch naar het Midden-Perzisch al ver gevorderd was, maar er werden nog steeds inspanningen geleverd. om een ​​"oude" kwaliteit te behouden voor officiële proclamaties.

De andere direct bevestigde oude Iraanse dialecten zijn de twee vormen van Avestan , die hun naam ontlenen aan hun gebruik in de Avesta , de liturgische teksten van de inheemse Iraanse religie die nu het zoroastrisme wordt genoemd, maar in de Avesta zelf eenvoudigweg bekend staat als vohu daena (later: behdin ). De taal van de Avesta is onderverdeeld in twee dialecten, gewoonlijk bekend als "Oud (of 'Gathisch') Avestan" en "Jongere Avestan". Deze termen, die dateren uit de 19e eeuw, zijn enigszins misleidend aangezien 'Younger Avestan' niet alleen veel jonger is dan 'Old Avestan', maar ook uit een andere geografische regio. Het oude Avestaanse dialect is erg archaïsch,en in ongeveer hetzelfde ontwikkelingsstadium alsRigvedisch Sanskriet . Aan de andere kant bevindt de jongere Avestan zich in ongeveer hetzelfde taalstadium als het Oud-Perzisch, maar door het gebruik ervan als heilige taal behield het zijn "oude" kenmerken lang nadat de oud-Iraanse talen waren gezwicht voor hun Midden-Iraanse stadium. In tegenstelling tot het Oud-Perzisch, dat het Midden-Perzisch als zijn bekende opvolger heeft, heeft Avestan geen duidelijk herkenbaar Midden-Iraans stadium (het effect van het Midden-Iraans is niet te onderscheiden van effecten door andere oorzaken).

Naast het Oud-Perzisch en het Avestaans, de enige direct bevestigde Oud-Iraanse talen, moeten alle Midden-Iraanse talen een voorganger 'Oud-Iraanse' vorm van die taal hebben gehad, en kan dus worden gezegd dat ze een (althans hypothetische ) "Oud" formulier. Dergelijke hypothetische Oud-Iraanse talen omvatten Carduchian (de hypothetische voorloper van het Koerdisch ) en Oud-Parthisch . Bovendien kan het bestaan ​​van niet-bevestigde talen soms worden afgeleid uit de impact die ze hadden op aangrenzende talen. Het is bekend dat een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden voor het Oud-Perzisch, dat (wat wordt genoemd) een " mediaan " -substraat heeft in een deel van zijn vocabulaire. [17]Ook kunnen buitenlandse verwijzingen naar talen ook een hint geven naar het bestaan ​​van anderszins niet-bekrachtigde talen, bijvoorbeeld door middel van toponiemen / etnoniemen of in het opnemen van woordenschat, zoals Herodotus deed voor wat hij " Scythisch " noemde .

Isoglosses [ bewerken ]

Conventioneel worden Iraanse talen gegroepeerd in "westerse" en "oostelijke" takken. [18]Deze termen hebben weinig betekenis met betrekking tot het oude Avestan, aangezien dat stadium van de taal mogelijk dateert van vóór de vestiging van de Iraanse volkeren in westerse en oostelijke groepen. De geografische termen hebben ook weinig betekenis wanneer ze worden toegepast op Jongere Avestan, omdat het ook niet bekend is waar dat dialect (of dialecten) werd gesproken. Zeker is alleen dat Avestan (alle vormen) en Oud-Perzisch verschillend zijn, en aangezien Oud-Perzisch "westers" is, en Avestan niet Oud-Perzisch was, kreeg Avestan een standaardtoewijzing voor "oostelijk". Verwarrend is de introductie van een westers Iraans substraat in latere Avestaanse composities en redacties die werden ondernomen in de centra van de keizerlijke macht in het westen van Iran (hetzij in het zuidwesten in Perzië, of in het noordwesten in Nisa / Parthia en Ecbatana / Media).

Twee van de eerste dialectische divisies onder Iran volgen inderdaad niet de latere divisie in westerse en oosterse blokken. Deze hebben betrekking op het lot van de Proto-Indo-Iraanse palatale medeklinkers uit de eerste reeks , * ć en * dź: [19]

 • Avestan en de meeste andere Iraanse talen hebben deze medeklinkers gedeaffriceerd en gedepalaliseerd, en hebben * ć> s , * dź> z .
 • Het Oud-Perzisch heeft deze medeklinkers echter verder naar voren gebracht: * ć> θ , * dź> * ð> d .

Als een gebruikelijke tussenstap is het mogelijk om gedepalataliseerde affricaten te reconstrueren: * c, * dz. (Dit valt samen met de stand van zaken in de aangrenzende Nuristaanse talen .) Een verdere complicatie betreft echter de medeklinkerclusters * ćw en * dźw:

 • Avestan en de meeste andere Iraanse talen hebben deze clusters verschoven naar sp , zb .
 • In het Oud-Perzisch leveren deze clusters s , z op , met verlies van de glijvlucht * w, maar zonder verdere fronting.
 • De Saka-taal , getuigd in de Midden-Iraanse periode, en zijn moderne verwant Wakhi passen niet in beide groepen: in deze blijft palatalisatie over en treedt een soortgelijk glijverlies op als in het Oud-Perzisch: * ćw> š , * dźw> ž .

Een verdeling van Iraanse talen in ten minste drie groepen tijdens de oud-Iraanse periode wordt aldus geïmpliceerd:

 • Persid (Old Persian en zijn nakomelingen)
 • Sakan (Saka, Wakhi en hun oude Iraanse voorouder)
 • Centraal Iraans (alle andere Iraanse talen)

Het is mogelijk dat er in deze periode al andere verschillende dialectgroepen bestonden. Goede kandidaten zijn de hypothetische vooroudertalen van de Alanische / Scytho-Sarmatische subgroep van het Scythisch in het uiterste noordwesten; en het hypothetische "Old Parthian" (de oude Iraanse voorouder van Parthian) in het nabije noordwesten, waar oorspronkelijk * dw> * b (parallel aan de ontwikkeling van * ćw).

Midden-Iraanse talen [ bewerken ]

Wat in de Iraanse taalgeschiedenis bekend staat als het "Midden-Iraanse" tijdperk, zou beginnen rond de 4e eeuw voor Christus en duurt tot de 9e eeuw. Taalkundig worden de Midden-Iraanse talen conventioneel ingedeeld in twee hoofdgroepen, Westers en Oosters .

De westerse familie omvat Parthisch ( Arsacid Pahlavi) en Midden-Perzisch , terwijl Bactrisch , Sogdian , Khwarezmian , Saka en Old Ossetic (Scytho-Sarmatian) onder de oostelijke categorie vallen. De twee talen van de westerse groep lagen taalkundig erg dicht bij elkaar, maar verschilden duidelijk van hun oosterse tegenhangers. Aan de andere kant was de oosterse groep een gebiedsentiteit waarvan de talen enige gelijkenis met Avestan behielden. Ze waren ingeschreven in verschillende Aramees-afgeleide alfabetten die uiteindelijk waren geëvolueerd van het Achaemenidische keizerlijke Aramese schrift, hoewel Bactrian werd geschreven met een aangepast Grieks schrift.

Midden-Perzisch (Pahlavi) was de officiële taal onder de Sassaniden in Iran. Het was in gebruik vanaf de 3e eeuw na Christus tot het begin van de 10e eeuw. Het script dat in deze tijd voor het Midden-Perzisch werd gebruikt, onderging een aanzienlijke volwassenheid. Midden-Perzisch, Parthisch en Sogdisch werden ook gebruikt als literaire talen door de Manicheërs , wier teksten ook in verschillende niet-Iraanse talen bestaan, van Latijn tot Chinees. Manicheïstische teksten werden geschreven in een script dat nauw verwant was aan het Syrische schrift . [20]

Nieuwe Iraanse talen [ bewerken ]

Donkergroen: landen waar Iraanse talen officieel zijn.
Wintertaling: landen waar Iraanse talen officieel zijn in een onderverdeling

Na de islamitische verovering van Perzië waren er belangrijke veranderingen in de rol van de verschillende dialecten binnen het Perzische rijk. De oude prestige-vorm van het Midden-Iraans , ook bekend als Pahlavi, werd vervangen door een nieuw standaarddialect genaamd Dari als de officiële taal van de rechtbank. De naam Dari komt van het woord darbâr (دربار), dat verwijst naar het koninklijk hof, waar veel van de dichters, protagonisten en beschermheren van de literatuur bloeiden. De Saffariden-dynastiein het bijzonder was de eerste in een reeks van vele dynastieën die de nieuwe taal officieel adopteerden in 875 CE. Dari is mogelijk sterk beïnvloed door regionale dialecten van Oost-Iran, terwijl de eerdere Pahlavi-standaard meer op westerse dialecten was gebaseerd. Dit nieuwe prestige-dialect werd de basis van Standard New Persian. Middeleeuwse Iraanse geleerden zoals Abdullah Ibn al-Muqaffa (8e eeuw) en Ibn al-Nadim (10e eeuw) associeerden de term 'Dari' met de oostelijke provincie Khorasan , terwijl ze de term 'Pahlavi' gebruikten om de dialecten van de noordwestelijke gebieden tussen Isfahan en Azerbeidzjan , en ‘Pârsi’ (‘Perzisch’) om de dialecten van het Fars te beschrijven. Ze merkten ook op dat de onofficiële taal van de royalty zelf nog een ander dialect was, "Khuzi", geassocieerd met de westelijke provincie Khuzestan .

De islamitische verovering bracht ook de goedkeuring van het Arabische schrift met zich mee voor het schrijven van Perzisch en veel later Koerdisch, Pasjtoe en Balochi. Alle drie werden ze aan het schrift aangepast door enkele letters toe te voegen. Deze ontwikkeling vond waarschijnlijk plaats in de tweede helft van de 8e eeuw, toen het oude midden-Perzische schrift in gebruik begon te slinken. Het Arabische schrift blijft in het hedendaagse, moderne Perzisch in gebruik. Het Tadzjiekse schrift , dat werd gebruikt om de Tadzjiekse taal te schrijven , werd voor het eerst gelatiniseerd in de jaren 1920 onder het toenmalige Sovjet-nationaliteitsbeleid. Het script werd echter vervolgens Cyrillicized in de jaren 1930 door de Sovjet-regering.

De geografische regio's waarin Iraanse talen werden gesproken, werden in verschillende gebieden teruggedrongen door nieuwe aangrenzende talen. Arabisch verspreidde zich naar sommige delen van West-Iran (Khuzestan), en Turkse talen verspreidden zich door een groot deel van Centraal-Azië, waarbij verschillende Iraanse talen zoals Sogdisch en Bactrisch werden verdrongen in delen van wat nu Turkmenistan , Oezbekistan en Tadzjikistan is . In Oost-Europa , voornamelijk bestaande uit het grondgebied van het huidige Oekraïne , Zuid-Europees Rusland en delen van de Balkan , de kernregio van de inheemse Scythen ,Sarmaten en Alanen waren definitief overgenomen als resultaat van absorptie en assimilatie (bijv. Slavisering ) door de verschillende Proto-Slavische bevolking van de regio, tegen de 6e eeuw na Christus. [21] [22] [23] [24] Dit resulteerde in de verplaatsing en het uitsterven van de eens overheersende Scythische talen van de regio. Sogdian 's naaste verwant Yaghnobi overleeft nauwelijks in een klein gebied van de Zarafshan-vallei ten oosten van Samarkand , en Saka als Osseticin de Kaukasus, het enige overblijfsel van de eens overheersende Scythische talen in het eigenlijke Oost-Europa en grote delen van de Noord-Kaukasus . Verschillende kleine Iraanse talen in het Pamir-gebergte overleven die zijn afgeleid van Oost-Iraans.


Vergelijkingstabel [ bewerken ]

EngelsZazaSoraniKurmanjiPasjtoeTatiTalyshiBalochiGilakiMazanderaniTatPerzischMidden PerzischParthischOud PerzischAvestanOssetisch
mooirınd, xaseknayab, cuwankorst, zoet, bedew, verwenx̌kūlay, x̌āistaxojirghašangdorr, soherâ, mah belde, sharr, juwānxujir, xojirxoşgel, xojirgüzəl, ziba, qəşəngzibā / xuš-čehr (e) / xoşgel (ak) / ghashanq / najibhučihr, hužihrhužihrnaibavahu-, srîraræsughd
bloedgonixwênxwîn, xûnwīnaxevnxunschatXunxunxunxunxōngōxanvohuni-sleepboot
broodnan, nietnannanḍoḍəi, məṛəinonnonnān, naganbekendnonnonnānnānnāndzul
brengenardene/ anîn, hawerdineen in(rā) wṛəlvârden, biyordonvardeâurten, yārag, āraghavardən, hardən, avardənbiyârdenavardənāwurdan, biyār ("(jij) breng!")āwurdan, āwāy-, āwar-, bar-āwāy-, āwar-, bar-bara-bara, bar-xæssyn
broerbırabrader, birabirawrorbərârbira, bolibrāt, brāsberær, barârbirârbirarbarādarbrād, brâdarbrād, brādarbrātarbrātar-æfsymær
komenameyenehatin, warenhatin, waren,rā tləlbiyâmiyanomeāhag, āyag, hatinhamæn, bekendbiyamona, enen, biyâmuenamarənāmadanāmadan, awarawar, čāmāy-, āgamāgam-cæwyn
huilenbermayeengirîn, giryanmeisježəṛəlbərmaberame, bamegreewag, kroesBurmeBirmemeisjesgerīstan / gerīyegriy-, bram-barmâdankæwyn
donkertaritarî / tarîktarîskəṇ, skaṇ, tyaraul, gur, târica, târektokiteerTarikitārīk, tārtārīg / ktārīg, tārēntārīksâmahe, sâmateer
dochterkêna / keyna, çêna / çêneke [25]kîj, kiç, kenişk, düet (pehlewanî)dot, keçlūrtitiye, dətarkinə, kiladohtir, tochlâku, kowr, kijâ (


(meisje) dətər (dochter)

kîjâ (meisje), afschrikken (dochter)duxtərdoxtarduxtarduxt, duxtarduxδarčyzg ( ijzer ), kizgæ ( Digor )
dagroce, roje, rozeřojrojwrəd͡z (rwəd͡z)revj, zorujroçrujruz, rujruzrūzrōzraucah-raocah-bon
DoenKerdeneKirdinKirinkawəlkardan, kordankardekanag, kurtingudən, kudənhâkerdensaxtənKardanKardanKartankạrta-kәrәta-kænyn
deur-ber, sleutelber, sleutelderge / derke, dergaderîwərDarvâcadar, gelo, darwāzagbərlieverd, loşdərlieverdlieverdlieverd, barduvara-dvara-dwerg
dood gaanmerdenemerdenmirinmeneerbamardenmardemireg, murtenmurdənbamerdenmürdənmordanmurdanmạriya-maartmælyn
ezelhaarkerkerxərastar, xarhə, hərhar, haar, karxarxarxərxarxarxæræg
etenwerdenexwardinxwarinxwāṛə, xurāk / xwaṛəlverhardenhardewarag, warâk, wārtenxowrdənxerâk / baxârdenxardənxordan / xurākparwarz / xwâr, xwardīgparwarz / xwârhareθra / ad-, at-xærinag
eihak, akkhêk / hêlke, tumhêkHagəimerqâna, karxâmorqana, uyəheyg, heyk, ā morgmerqâne, tîm, balîxaykərgtoxm, xāya ("testikel")toxmag, xâyagtaoxmag, xâyagtaoxma-ajk
aardeerdzemîn, zawî, ʿerz, erderd, zevîd͡zməka (md͡zəka)zeminzaminzemin, degārzəmi, gelzamîn, benexarizamīnzamīgzamīgzam-zãm, zam, zemzæxx
avondşan, êreêwareêvarmāx̌ām (māš̥ām)nomâzyar, nomâšonscherenbegáhnemâşunşangumbegáhēvāragêbêragizær
oogçımçaw / çaşçavstərgacoščaş, gelgancham, chemçumçəş, bəjçümčashmčašmčašmčaša-čašman-caest
vaderpi, pêrbawk, ​​bab, bababav, babplārpiyar, piya, dadapiya, lala, pohuisdier, pespiyer, perpîyer, perpijərpedar, bābāpidarpidPitarPitarfyd
angstterstirstirswēra (yara), bēratârsteerturs, tersegbarma'staşe-vaşe, teertərsiteer, harasteerteertạrsa-onkruid-tas
verloofdewaştidasgîran, xwşavestdergîstî, xwestîčənghol [mannelijk], čənghəla [vrouwelijk]numzânomjanāmzādnowmzədverdovennükürdənāmzād--usag
primaweş, houwxwşxweşx̌a (š̥a), səmxojir, xarxoşwash, hoshxujir, xojir, xorumxâr, xeş, xojirxuş, xas, xubxoš, xūb, behdārmagsrîraxorz, dzæbæx
vingerengışte / gışte, bêçıkeengust, pence, angustilî, pêçîgwətaanqušanqiştəchangol, mordâneg, lenkutkAngusəngüştangoštAngustdišti-ængwyldz
brandadırager / awir, ahir, ayeragirwōr (ōr)tašotaşâch, atesh, âstaştaşataşātaš, āzarâdur, âtaxshādurâç-âtre- / aêsma-kunst
vismasemasîmasîkəbmag ikmoymāhi, māhigmæiimâhîmahimāhimāhigmāsyāgmasyakæsag
Gaanşiayeneçûn, řoştin, řoyiştinçûntləlšiyen, bišiyanşeshotenşownşunen / lastvlotənro / şoşow / rijay-ai-ay-, fra-vazcæwyn
GodHoma / Huma / Oma, HeqYezdan, Xwedê, Xuda, Xodê, Xwa (y)Xwedê, Xweda, Xwadê, XudêXwədāiXədâXıdoXoda, HwdâXudaXedâXudaXodā, Izad, Yazdān, BaqXudā / Yazdānbaga-baya-xwycaw
is goedhewl, rınd, weşbaş, çak, xasbaş, korstx̌ə (š̥ə)xâr, xojirçokzabr, sharr, jowainxujir, xojir, xorumxâr, xeş, xojirxub, xasxub, nīkū, behxūb, nêkog, behvahu-vohu, vaŋhu-xorz
grasvaşgiya / gyagîya, çêrewāx̌ə (wāš̥ə)vâšalafrem, sabzagvaşvâşgüyosabzeh, giyāhgiyâGiyavişurvarâkærdæg
Super goedgırd / gırs, pilgewre, mazenmezin, meidlōy, stərpillayol, yal, vaz, dıjdmastar, mazan, tuhpila, stapelgat, pillakələbozorgwuzurg, pīl, yalvazraka-uta-, avañtstyr
hand-destdast, dasdestlāsbâldastdastdas, bâldas, bāldəsdastdastdastdasta-Zasta-k'ux / arm
hoofdsersersersərkallasə, sərsar, sarag, sagharkalle, sərkalle, sarsərsarsarKallisairisær
hart-zerri / zerredil / dił / dir (Erbil) / zildilzṛədəldıldil, paterdildel, zel, zildüldeldildilaηhušzærdæ
paardestor / ostor / astorasp / hesp / esp, hês (t) irhespās [mannelijk], aspa [vrouwelijk]asb, sterrenadderadderasb, aspasp, zoalsəsasbasp, stōrasp, stōreen spaeen spa-bæx
huiskeye / çeye, [26] [27] banmał, xanu, xang, ghatxanîkorkiyakages, dawâr, logboeksere, xownesere, xenexunəxānexânagdemâna-, nmâna-xædzar
hongerigvêşan / veyşanbersîbirçî, birsî (behdînî)lwəgavašnâ, vešir, gesnâvahşianshudig, shudigvəşna, viştaveşnâgisnəgorosne, goşnegursag, shuyveşnâg
taal (ook tong )zıwan, zon, zuan, zuon, juan, jüanzeman, zuwanzimanžəbazobun, zəvânzivonzewān, zobānzəvon, zəvânzivun, zebunzuhunzabānzuwānizβānhazâna-hizvā-ævzag
lachhuyayenekenîn / pêkenîn, kenîn, xanda, xanakenînxandəl / xəndaxurəsen, xandastansırehendag, xandagpurxe, xənderîk, baxendestenxəndəxandexande, xenkartaSyaoθnâvareza-xudyn
levencuye, weşiyejiyan, gyianjiyanžwəndūn, žwəndzindәgiJimonzendegih, zindziviş, zindegizindegî, janhəyatzendegi, janzīndagīh, zīwišnīhžīwahr, žīw-gaêm, gaya-kaart
Mensmêrdek, camêrd / cüamêrdmerd, pîyaw,mêr, camêrzeg, mēṛəmardak, miardamerdmerdmərdmard (î)mərdmardmardmardMartiya-mašîm, mašyaadæjmag
maanaşme, menge (voor maand)mangmeh, heyvspūgməi (spōẓ̌məi)mângmang, owşummáhalâtiti, mâ

,, âma

ma, munekmamâh, mâng, mânkmahmahmah-måŋha-mæj
moedermei, maart, dayîke, dadî [28]dayekdayik, dêmōrmâr, mâya, nanamoa, ma, inamât, mâsmâr, mærMr.meimâdarmâdardayekmâtarmâtar-boos
mondfekmoeder, kat, sardam, zatdevxūla (xʷəla)duxun, dâ: ângəvdapdəhəndâhun, lâmîzeduhundahândahân, rumbåŋhânô, âh, åñhdzyx
naamnaamnaw, nêwnavnūmnumnomnâmnowmnumnumnâmnâmnâmannãmannom
nachtnaaienzagşevspašö, šavşavšap, shawzeugzeugşöüshabshabxšap-xšap-æxsæv
open (v)akerdenekirdinewevekirinprānistəlvâz-kardanokardepāch, pabozagva-gudən / kudənvâ-hekârdenvakardənbâz-kardan, va-kardanabâz-kardan, visagbūxtaka-buxta-gom kænyn
vredehaşti / aştiaştî, aramîaştî, aramîrōɣa, t͡sōkāləidinjaşişârâmaştâştîsalaməti, dinciâshti, ârâmeš, ârâmî, sâzishâštih, râmīšnrâm, râmīšnšiyâti-râma-fidyddzinad
varkenxoz / xonz, xınzırberaz, gorazberazsoḍər, xənd͡zir (Arabisch), xugxu, xuyi, xugxugkhug, hukxixugxūkxūkHuxwy
plaatsca.je (jega), gacih, gehd͡zāiyâgaviraja, jaygah, hendjiga, jigesigaret, cəjâh / gâhgâhgâhgâθu-gâtu-, gâtav-liep
lezenwendenexwendin / xwêndinxwendinlwastəl, kōtəlbaxândenhande, xwandewánag, wāntenxowndənbaxinden, kooktxundənxândanxwândankæsyn
zeggenvatenegutin, witingotinwayəlvâten, bagutenstemmengushag, guashtengutən, guftənbaowtenguftirən, gaf saxtəngoftan, gap (-zadan)guftan, gōw-, wâxtanga-gaub-meneerdzuryn
zuswayexweh, xweşk, xoşk, xuşk, xoyşkxwîşkxōr (xʷōr)xâke, xâv, xâxor, xuârhovagwhârxâxur, xâxerxâxerxuvarxâhar / xwâharxwaharx ̌aŋhar- "zus"xo
kleinqıc / qıyt, werdigiçke, qicik, hûrbiçûk, hûrkūčnay, waṛ (ū) kayqijel, rukhırdgwand, hordekuçe, kuçi, kujipeçik, biçuk, xurdküçük, küşkin, kişgələ, kəmkuchak, kam, xurd, rîzkam, rangaskamkamna-kamna-chysyl
zoonlac, lajwet / kuřkur, wetd͡zoy (zoy)pur, zâzoə, zurəpossag, baçvaçe, rika, rike, pisərpiser / rîkâkukpesar, purpur, pusarpuhrPuçapūθra-fyrt
zielroh, ganjan, giyan, rewan, revanreh, kansarəvânconrawânjownro, jânkanravân, jânrūwân, jyânrūwân, jyânUrvan-ud
voorjaarwesar / usarbahar, weharbihar, beharspərlayvâ: ârəvəsor, baharbārgāhvəhâr, bâhârvehârvasalbahârwahârvâhara-θūravâhara-
hoogberzbilind / berzbilind / berzlwəṛ, ǰəgpillabarz, blauwborz, bwrzbulənd, bələndbilen (d)bülündboland / bârzbuland, borzbârežbarez-bærzond
tiendesdeh / dedehlsdadadahdadadahdahdathadasadaes
driehirê / hiridrēdus, sese, hijseysu, sesesehrēçi-θri-ærtæ
dorpdauwgund, dêhat, dêGundkəlaydöh, dadidehāt, helk, kallag, dêdih, mannelijk, koladideh, wiswiždahyu-vîs-, dahyu-vîsqæw
willenwaştenexwastin, wîstinxwestinɣ (ʷ) ux̌təlbegovastan, jovastanpiyewalging, lotetenxæsən, xæstənbexâstenxastən, vayistənxâstanxwâstanfændyn
waterontzag / awk, verschuldigd, ouawavobə / ūbəâv, öov, wat (orandisch dialect)âpow, âvowouâbâb / awawâpiavô-don
wanneersleutelsleutelkengê, kîngêkəlasleutelkeynakadi, kedkenkekey, çüvəxtisleutelkaykačim-kæd
windvaba, wa (pehlewanî)basiləivogwáthvarslechtdichtproppenwavâta-dymgæ / wad
wolfvergGurg,gurLewə, šarmux̌ (šarmuš̥)vargvarggurkvərgverggürgkloofgurgVarka-vehrkabirægh
vrouwcıni / cenijin, zindage, gyianjinx̌əd͡za (š̥əd͡za)zeyniye, zenakjen, jiyanjan, jinikzanzanzənzanzanžangǝnā, γnā, ǰaini-,sylgojmag / us
jaarserresal / sałsalkālsâlsor, salsâlsâlsâlsalsâlsâlθardýâre, sarәdaz
Ja neeja, heya, ê / nê, ney, nibełê, a / na, neerê, belê, a / naHao, oa, wō / na, yaahan / naha / ne, naere, hān / naâhâ, æhæ / nazijn / nâhəri, hə / nəbaleh, ârē, hā / na, néeōhāy / nehâ / neyja / nee, mâja / nee, mâo / næ
gisterenvizêrdwênê, duêkaduhoparūnazira, zira, diruzir, zinədirudîruzdeydidiruzdêrûždiya (ka)zyōznon
EngelsZazaSoraniKurmanjiPasjtoeTatiTalyshiBalochiGilakiMazandaraniTatPerzischMidden PerzischParthischOud PerzischAvestanOssetisch

Referenties [ bewerken ]

 1. ^ Johannes Bechert; Giuliano Bernini; Claude Buridant (1990). Op weg naar een typologie van Europese talen . Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-012108-7.
 2. ^ Gernot Windfuhr (1979). Perzische grammatica: geschiedenis en stand van zaken . Walter de Gruyter. ISBN 978-90-279-7774-8.
 3. ^ Windfuhr, Gernot. De Iraanse talen . Routledge Taylor en Francis Group.
 4. ^ "Ethnologue-rapport voor Iraniër" . Ethnologue.com.
 5. ^ Gordon, Raymond G., Jr. (red.) (2005). "Rapport voor Iraanse talen" . Ethnologue: Languages ​​of the World (vijftiende ed.). Dallas: SIL International.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 6. ^ Cardona, George. "Indo-Iraanse talen" . Encyclopædia Britannica . Ontvangen 28 augustus 2018 .
 7. ^ ( Skjærvø 2006 )
 8. ^ John R. Perry Iraanse Studies Vol. 31, nr. 3/4, A Review of the "Encyclopaedia Iranica" (Summer - Autumn, 1998), pp. 517-525
 9. ^ Lassen, Christian. 1936. Die altpersischen Keil-Inschriften von Persepolis. Entzifferung des Alphabets en Erklärung des Inhalts. Bonn: Weber. S. 182.
  Dit werd gevolgd door Wilhelm Geiger in zijn Grundriss der Iranischen Philologie (1895). Friedrich von Spiegel (1859), Avesta , Engelmann (p. Vii) gebruikten de spelling Eranian .
 10. ^ Cust, Robert Needham. 1878. Een schets van de moderne talen van Oost-Indië. Londen: Trübner.
 11. ^ Dani, Ahmad Hasan. 1989. History of northern areas of Pakistan. Historical studies (Pakistan) series. National Institute of Historical and Cultural Research.
  "We distinguish between the Aryan languages of Iran, or Irano-Aryan, and the Aryan languages of India, or Indo-Aryan. For the sake of brevity, Iranian is commonly used instead of Irano-Aryan".
 12. ^ Lazard, Gilbert. 1977. Preface in: Oranskij, Iosif M. Les langues iraniennes. Traduit par Joyce Blau.
 13. ^ Schmitt, Rüdiger. 1994. Sprachzeugnisse alt- und mitteliranischer Sprachen in Afghanistan in: Indogermanica et Caucasica. Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag. Bielmeier, Robert und Reinhard Stempel (Hrg.). De Gruyter. S. 168–196.
 14. ^ Lazard, Gilbert. 1998. Actancy. Empirical approaches to language typology. Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-015670-9, ISBN 978-3-11-015670-6
 15. ^ Michael Witzel (2001): Autochthonous Aryans? The evidence from Old Indian and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7(3): 1–115.
 16. ^ Roland G. Kent: "Old Persion: Grammar Texts Lexicon". Part I, Chapter I: The Linguistic Setting of Old Persian. American Oriental Society, 1953.
 17. ^ (Skjaervo 2006) vi(2). Documentation.
 18. ^ Nicholas Sims-Williams, Iranica, under entry: Eastern Iranian languages
 19. ^ Windfuhr, Gernot (2009). "Dialectology and Topics". The Iranian Languages. Routledge. pp. 18–21.
 20. ^ Mary Boyce. 1975. A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, p. 14.
 21. ^ Brzezinski, Richard; Mielczarek, Mariusz (2002). The Sarmatians, 600 BC-AD 450. Osprey Publishing. p. 39. (..) Indeed, it is now accepted that the Sarmatians merged in with pre-Slavic populations.
 22. ^ Adams, Douglas Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture. Taylor & Francis. p. 523. (..) In their Ukrainian and Polish homeland the Slavs were intermixed and at times overlain by Germanic speakers (the Goths) and by Iranian speakers (Scythians, Sarmatians, Alans) in a shifting array of tribal and national configurations.
 23. ^ Atkinson, Dorothy; et al. (1977). Women in Russia. Stanford University Press. p. 3. ISBN 9780804709101. (..) Ancient accounts link the Amazons with the Scythians and the Sarmatians, who successively dominated the south of Russia for a millennium extending back to the seventh century B.C. The descendants of these peoples were absorbed by the Slavs who came to be known as Russians.
 24. ^ Slovene Studies. 9–11. Society for Slovene Studies. 1987. p. 36. (..) For example, the ancient Scythians, Sarmatians (amongst others), and many other attested but now extinct peoples were assimilated in the course of history by Proto-Slavs.
 25. ^ http://turkcekurtcesozluk.com/legerin.php?legerin=k%C4%B1z&z=
 26. ^ http://turkcekurtcesozluk.com/peyv.php?peyv_id=keye
 27. ^ http://turkcekurtcesozluk.com/peyv.php?peyv_id=ceye
 28. ^ http://turkcekurtcesozluk.com/legerin.php?legerin=anne&z=

Bibliography[edit]

 • Bailey, H. W. (1979). Dictionary of Khotan Saka. Cambridge University Press. 1979. 1st Paperback edition 2010. ISBN 978-0-521-14250-2.
 • Schmitt, Rüdiger (ed.) (1989). Compendium Linguarum Iranicarum (in German). Wiesbaden: Reichert. ISBN 978-3-88226-413-5.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 • Sims-Williams, Nicholas (1996). "Iranian languages". Encyclopedia Iranica. 7. Costa Mesa: Mazda. pp. 238–245.
 • Yarshater, Ehsan (ed.) (1996). "Iran". Encyclopedia Iranica. 7. Costa Mesa: Mazda.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 • Frye, Richard N. (1996). "Peoples of Iran". Encyclopedia Iranica. 7. Costa Mesa: Mazda.
 • Windfuhr, Gernot L. (1995). "Cases in Iranian languages and dialects". Encyclopedia Iranica. 5. Costa Mesa: Mazda. pp. 25–37.
 • Lazard, Gilbert (1996). "Dari". Encyclopedia Iranica. 7. Costa Mesa: Mazda.
 • Henning, Walter B. (1954). "The Ancient language of Azarbaijan". Transactions of the Philological Society. 53 (1): 157–177. doi:10.1111/j.1467-968X.1954.tb00282.x.
 • Rezakhani, Khodadad (2001). "The Iranian Language Family". Archived from the original on 2004-10-09.
 • Skjærvø, Prods Oktor (2006). "Iran, vi. Iranian languages and scripts". Encyclopædia Iranica. 13.
 • Delshad, Farshid (2010). Georgica et Irano-Semitica (PDF). Ars Poetica. Deutscher Wissenschaftsverlag DWV. ISBN 978-3-86888-004-5.
 • Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q. (2006). The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-929668-2.
 • Toroghdar, Zia (2018). "From Astara to Fuman: Comparison words from dialects of different languages Talysh and Tatic". Farhang-e Ilia. pp. 38–172.

Further reading[edit]

 • Sokolova, V. S. "New information on the phonetics of Iranic languages." Trudy Instituta jazykoznanija NN SSR (Moskva) 1 (1952): 178-192.

External links[edit]

 • "Areal developments in the history of Iranic: West vs. East" (PDF). Martin Joachim Kümmel, department of Indo-European linguistics, University of Jena.
 • Society for Iranian Linguistics
 • Kurdish and other Iranic Languages
 • Iranian EFL Journal
 • Iranian language tree in Russian, identical with above classification.
 • Old Iranian Online by Scott L. Harvey and Jonathan Slocum, free online lessons at the Linguistics Research Center at the University of Texas at Austin