Hasan ibn Ali

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken

Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib
ٱلْحَسَن ٱبْن عَلِي ٱبْن أَبِي طَالِب
Khalīfah
al-Mujtaba [1]
Amir al-Mu'minin
الحسن ابن علي. Svg
Kalligrafische weergave van de naam van Hasan in Rashidun-vorm
5e kalief van het Rashidun-kalifaat
( soennitische weergave)
Kalifaat661-661
VoorgangerAli ibn Abi Talib
OpvolgerMuawiyah I (als umayyad kalief)
2e imam van de sjiitische islam
Imam661-670
VoorgangerAli ibn Abi Talib
OpvolgerHusayn ibn Ali
Geboren1 december 624 CE
(15 Ramadhan AH 3 in de islamitische kalender) [2] [3]
Medina , Hejaz , Arabië
Ging dood1 april 670 (670-04-01)(45 jaar)
(28 Safar AH 50) [4] [5]
Medina , Umayyad Caliphate
(het huidige Saoedi-Arabië )
Begrafenis
Al-Baqi ' , Medina, Saoedi-Arabië
Echtgenoten
Lijst
  • Umm Kulthum bint al-Fadl bin al-Abbas
  • Khawla bint Manzoor
  • Umm Bashir bint Abi Mas'ud al-Ansari
  • Ja'da bint al-Ash'at
  • Umm Ishaq bint Talha bin Ubaydullah
  • Umm Farwa
Kwestie
Lijst
  • Al-Hasan al-Muthana
  • Qāsim
  • Mohammed ibn Hasan
  • Abu Bakr ibn Hasan
  • Fātimah
  • Ummul Khair
  • Umm Salma
  • Ummul Hasan
  • Zayd Abu'l-Ḥasan
  • Zayd
  • Abdullah
  • Talha
  • Maymūnah
  • Beshr
  • Umm al-Husayn [5]
Namen
Al-Hasan ibn'Alīy ibn Abi Talib
Arabisch : ٱلحسن ٱبن علي ٱبن أبي طالب
StamBanu Hashim ( Huis van Ali )
VaderAli ibn Abi Talib
MoederFatimah bint Mohammed
ReligieIslam

Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ( Arabisch : ٱلْحَسَن ٱبْن عَلِيّ ٱبْن أَبِي طَالِب , geromaniseerdAl-Asan ibn Aliy ibn Abi Ṭālib ; 1 december 624-1 april 670 CE ), ook wel gespeld als Hasan of zoon Hassan van Ali en Mohammeds dochter Fatimah , en was de oudere broer van Husain , evenals de vijfde [a] van Rashidun , of "Rechtgeleide kaliefen". [8] [9] Moslims respecteren hem als kleinzoon van de islamitische profeet Mohammed . Onder sjiitische moslims wordt Hasan vereerd als de tweede imam . Hasan werd verkozen voor het kalifaat na de dood van zijn vader, maar trad af na zes of zeven maanden tot Muawiyah I , de stichter van de Omajjaden-dynastie [10] [11] aan het einde van de eerste Fitna . [12] Na de troonsafstand van Hasan veranderde het kalifaat in koningschap. [13] [14] Al-Hasan stond bekend om zijn schenkingen aan de armen, zijn vriendelijkheid voor de armen en slaven, en voor zijn kennis, verdraagzaamheid en moed. [15] De rest van zijn leven woonde Hasan in Medina, totdat hij stierf op 45-jarige leeftijd en werd begraven op de Jannat al-Baqi- begraafplaats in Medina. Zijn vrouw, Ja'da bint al-Ash'at , wordt er vaak van beschuldigd hem te hebben vergiftigd. [10] [11] [16] [17] [18] [19]

Geboorte en vroege leven [ bewerken ]

Kalligrafische weergave van Ḥasan ibn Ali in Hagia Sophia , Istanbul , Turkije

Toen Al-Hasan werd geboren in het jaar 624 CE, slachtte Mohammed een ram voor de armen ter gelegenheid van zijn geboorte, en koos voor hem de naam "Al-Hasan". Fatimah schoor zijn hoofd en gaf het gewicht van zijn haar in zilver als aalmoes. [10] [20] Volgens het sjiitische geloof was hun huis het enige huis waarvan de aartsengel Gabriël een deur mocht hebben naar de binnenplaats van al-Masjid an-Nabawi . [10] Zowel sjiitische als soennitische moslims beschouwen Al-Hasan als behorend tot de Ahl al-Bayt van Mohammed als een van de Ahl al-Kisa ("Mensen van de mantel") en deelnemers aan de gebeurtenis van Mubahalah . [19]

Er zijn vele overleveringen die het respect van Mohammed tonen jegens zijn kleinzonen, inclusief de verklaringen dat zijn twee kleinzonen " sayyedā šabāb (meesters van de jeugd) van het paradijs" zouden zijn, en dat ze imams waren "of ze nu opstaan ​​of zitten". [b] [21] [20] [19] [21] Hij voorspelde ook naar verluidt dat Hasan vrede zou sluiten tussen twee facties van moslims. [10]

Gebeurtenis van Mubahalah [ bewerken ]

In het jaar AH 10 (631/32 CE) kwam een christelijke gezant uit Najran (nu in het noorden van Jemen ) naar Mohammed om te betogen welke van de twee partijen een fout had gemaakt in zijn leer aangaande Isa ( Jezus ). Na de wonderbaarlijke geboorte van Jezus te hebben vergeleken met de schepping van Adam , [c] - die noch een moeder noch een vader had - en toen de christenen de islamitische leer over Jezus niet aanvaardden, kreeg Mohammed de opdracht hen naar Mubahalah te roepen, waar elk partij zou God moeten vragen om de valse partij en hun families te vernietigen. [19] [22] [23]"Als iemand in deze kwestie (over Jezus) met u in discussie gaat na de kennis die tot u is gekomen, zeg dan: Kom, laten we onze zonen en uw zonen roepen, onze vrouwen en uw vrouwen, onszelf en uzelf, laat ons dan een eed afleggen. en leg de vloek van God op degenen die liegen. " [d] [19] [24] [23] Behalve al-Tabari , die de deelnemers niet noemde, noemen soennitische historici Mohammed, Fatimah, Al-Hasan en Al-Husayn als deelgenomen aan de Mubahalah, en sommigen zijn het eens met de sjiitische traditie dat 'Ali een van hen was. Dienovereenkomstig zou in het sjiitische perspectief, in het vers van Mubahalah , de uitdrukking "onze zonen" verwijzen naar Al-Hasan en Al-Husayn, "onze vrouwen" verwijst naar Fatimah, en "onszelf 'verwijst naar' Ali.[19] [24] [23]

Er wordt gezegd dat op een dag de ' Abbasiden- kalief Harun al-Rashid de zevende Twaalver-sjiitische imam , Musa al-Kadhim , ondervroeg , met de vraag waarom hij mensen had toegestaan ​​hem' Zoon van de apostel van Allah ' te noemen , terwijl hij en zijn voorvaders waren de kinderen van Mohammeds dochter , en dat "het nageslacht behoort tot de mannelijke ('Ali) en niet tot de vrouwelijke (Fatimah)". [25] Als reactie reciteerde al-Kadhim de verzen Koran, 6:84 en Koran, 6:85 en vroeg toen "Wie is de vader van Jezus, o bevelhebber van de gelovigen?". "Jezus had geen vader", zei Harun. Al-Kadhim voerde aan dat God, in deze verzen, Jezus had toegeschreven aan afstammelingen van de profeten, door middel van Maria , zeggende "op dezelfde manier zijn wij toegeschreven aan de afstammelingen van de profeet door onze moeder Fatima". [25] Het is overgeleverd dat Harun Musa vroeg om hem meer bewijs te leveren. Al-Kadhim reciteerde aldus het vers van Mubahalah , en voerde aan: 'Niemand beweert dat de profeet iemand onder de mantel liet binnengaan toen hij de christenen uitdaagde voor een wedstrijd van gebed tot God (de Mubahalah ), behalve' Ali, Fatimah, Al-Hasan , en Al-Husayn. Dus in het vers verwijst 'Onze zonen' naar Al-Hasan en Al-Husayn. " [25]

Het leven onder de eerste vier kaliefen [ bewerken ]

Al-Hasan was een van de bewakers die 'Uthman ibn' Affan verdedigde tijdens zijn moord. [26] Tijdens het bewind van 'Ali nam hij deel aan de veldslagen van Siffin , Nahrawan en Jamal . [10]

Ali's rechtvaardiging voor de opvolging van Hasan [ bewerken ]

Volgens Donaldson [10] was er in het begin geen significant verschil tussen het idee van imamaat , of goddelijk recht, geïllustreerd door elke imam die zijn opvolger aanwijst, en andere ideeën over opvolging. [10] 'Ali had blijkbaar nagelaten een opvolger te benoemen voordat hij stierf; naar verluidt heeft hij echter bij verschillende gelegenheden zijn idee geuit dat "alleen de Bayt van de profeet het recht had om de gemeenschap te regeren ", en Hasan, die hij tot erfgenaam had benoemd, moet de voor de hand liggende keuze zijn geweest, aangezien hij uiteindelijk door mensen zou worden gekozen. om de volgende kalief te zijn. [19] [27]

Soennieten, aan de andere kant, verwerpen imamaat op basis van hun interpretatie van vers 33:40 van de Koran [e] die zegt dat Mohammed , als de Khatam an-Nabiyyin ( Arabisch : خـاتـم الـنّـبـيّـيـن , "Zegel van de Profeten ")," is niet de vader van een van uw mannen "; en daarom liet God de zonen van Mohammed op jonge leeftijd sterven. [f] Dit is de reden waarom Mohammed geen opvolger benoemde, aangezien hij de opvolging wilde verlaten om te worden opgelost "door de moslimgemeenschap op basis van het koranprincipe van consultatie ( shura )". [28] [29]De vraag die Madelung hier stelt, is waarom de familieleden van Mohammed geen aspecten van Mohammeds karakter zouden mogen erven, behalve het profeetschap, zoals Hukm ( Arabisch : حُـكـم , Regel), Hikmah ( Arabisch : حِـكـمـة , Wijsheid) en Imamah ( Arabisch). : إمـامـة , Leiderschap). Aangezien het soennitische concept van het 'ware kalifaat' het zelf definieert als een 'opvolging van de profeet in elk opzicht behalve zijn profeetschap', vraagt ​​Madelung verder: 'Als God echt wilde aangeven dat hij niet zou worden opgevolgd door een van zijn familieleden. , waarom liet Hij zijn kleinzonen en andere verwanten niet sterven zoals zijn zonen? ' [28]

Khalifaat [ bewerken ]

Nadat 'Ali was vermoord, werd Al-Hasan de kalief van de Ummah , op een manier die de gewoonte volgde die door Abu Bakr was vastgesteld . Hij hield een toespraak in al-Masjid al-Mu'azzam bil-Kufah ( Arabisch : الـمـسـجـد الـمـعـظّـم بِـالـكـوفـة , "de Grote Moskee in Al-Koefah") waarin hij de verdiensten van zijn familie prees, daarbij verzen uit de Kor ' aanhalend . een over de kwestie: "Ik behoor tot de familie van de Profeet van wie Allah het vuil heeft verwijderd en die Hij heeft gezuiverd , wiens liefde Hij verplicht heeft gesteld in Zijn Boek toen Hij zei:" Wie een goede daad verricht, Wij zullen de goed in. " [g]Het verrichten van een goede daad is liefde voor ons, de familie van de Profeet. " [11] [30] Qays ibn Sa'd was de eerste die trouw aan hem gaf. Qays stelde toen de voorwaarde dat de Bay'ah ( Arabisch : بَـيْـعَـة: , Belofte van trouw) moet gebaseerd zijn op de koran, de soenna ( Arabisch : سُـنَّـة , daden, gezegden, enz.) Van Mohammed, en op het nastreven van een jihad ( Arabisch : جِـهَـاد , strijd) tegen die die Halal ( Arabisch : حَـلَال , wettig ) verklaarde dat wat Haram wasHasan probeerde echter de laatste voorwaarde te vermijden door te zeggen dat het impliciet was opgenomen in de eerste twee, alsof hij, zoals Jafri het uitdrukte, vanaf het allereerste begin wist van het gebrek aan oplossing van de Irakezen in tijd van processen, en dus Hasan wilde "voorkomen dat hij zich inzet voor een extreem standpunt dat tot een complete ramp zou kunnen leiden". [11]

Munt geslagen in het huidige Iran, in het jaar 30 YE = 661/662 AH, tijdens het kalifaat van Hassan ibn Ali. De Arabische uitdrukking 'Lillah' of 'voor Allah' verschijnt in de kantlijn.

Hasan en Muawiyah [ bewerken ]

Zodra het nieuws van de selectie van Hasan Muawiyah bereikte, die tegen 'Ali had gevochten voor het kalifaat, veroordeelde hij de selectie en verklaarde hij dat hij besloten had hem niet te erkennen. Brieven die tussen Al-Hasan en Mu'awiyah werden uitgewisseld voordat hun troepen tegenover elkaar stonden, waren tevergeefs. [27] [31] Deze brieven, die zijn opgetekend in de boeken van Madelung en Jafri, [11] [32] leverden echter nuttige argumenten op met betrekking tot de rechten van het kalifaat, die zouden leiden tot de oorsprong van de Shi'ah ( Arabisch : شـيـعة:, Partij van 'Ali en het gezin van Mohammed). In een van zijn lange brieven aan Muawiyah waarin hij hem opriep om trouw aan hem te zweren, maakte Hasan gebruik van het argument van zijn vader, Ali, die deze na de dood van Mohammed tegen Abu Bakr had aangevoerd. Ali had gezegd: 'Als Quraysh het leiderschap over de Ansar kon claimen op grond van het feit dat de Profeet tot Quraysh behoorde, dan waren de leden van zijn familie , die in elk opzicht het dichtst bij hem stonden, beter gekwalificeerd voor het leiderschap van de gemeenschap. . " [11] [19]

Muawiyah's reactie op dit argument is ook interessant. Want Muawiyah, terwijl hij de voortreffelijkheid van Mohammeds familie erkende , beweerde verder dat hij gewillig het verzoek van Al-Hasan zou opvolgen, ware het niet vanwege zijn eigen superieure ervaring in het regeren: "... Je vraagt ​​me om de zaak vreedzaam op te lossen en je over te geven, maar de situatie met betrekking tot jou en mij vandaag is als die tussen jou [je familie] en Abu Bakr na de dood van de profeet ... ik heb een langere regeerperiode [waarschijnlijk verwijzend naar zijn gouverneurschap], en ik ben meer ervaren, beter in beleid, en ouder in leeftijd dan jij ... Als je nu gehoorzaamheid aan mij aangaat, zul je na mij toetreden tot het kalifaat. " [11] [19]

De slag bij Siffin , waarin volgelingen van kalief 'Ali, waaronder Al-Hasan, vochten tegen de partij van Moe'awiyah.

In zijn boek, The Origins and Early Development of Shi'a Islam , komt Jafri tot de conclusie dat de meerderheid van de moslims, die later bekend werden als soennieten , 'het religieuze leiderschap plaatste in de totaliteit van de gemeenschap ( Ahl al-Sunnah wal Jamaah ), vertegenwoordigd door de Ulama , als de bewaarder van religie en de exponent van de Koran en de Sunnah van de Mohammed, terwijl hij het staatsgezag als bindend accepteerde ... Een minderheid van de moslims daarentegen kon het niet vinden voldoening voor hun religieuze aspiraties, behalve in het charismatische leiderschap van onder de mensen van het huis van de profeet, de Ahl al-Bayt, als de enige exponenten van de Koran en de Profetische Sunnah, hoewel ook deze minderheid het gezag van de staat moest aanvaarden. Deze groep werd de Shi'ah genoemd . " [11]

Tegenover de troepen [ bewerken ]

Er was meer correspondentie zonder resultaat, dus omdat de onderhandelingen waren vastgelopen, riep Mu'awiyah alle bevelhebbers van zijn troepen bijeen in Ash-Sham , de regio die zich uitstrekt van Syrië en Zuid- Anatolië in het noorden tot Palestina en Transjordanië in het zuiden. , [33] en begon met de voorbereidingen voor oorlog. Al snel marcheerde hij zijn leger van zestigduizend man door Mesopotamië naar Maskin, op de Tigris- grens van Mosul , in de richting van de Sawad . Ondertussen probeerde hij met Al-Hasan te onderhandelen door de jonge erfgenaam brieven te sturen waarin hij hem vroeg zijn claim op te geven. [34] [35]Volgens Jafri hoopte Muawiyah Hasan te dwingen tot overeenstemming te komen; of de Iraakse strijdkrachten aanvallen voordat ze tijd hadden om hun locatie te versterken. Maar, zegt Jafri, Muawiyah geloofde dat, zelfs als Hasan werd verslagen en vermoord, hij nog steeds een bedreiging vormde, want een ander lid van de clan van Hashim kon gewoon beweren dat hij zijn opvolger was. Mocht hij echter aftreden ten gunste van Mu'awiyah, dan zouden dergelijke claims geen gewicht hebben en zou Mu'awiya's positie gegarandeerd zijn. Volgens Jafri had hij gelijk, tien jaar later, na de dood van Al-Hasan, toen de Irakezen zich tot zijn jongere broer, Al-Husayn, wendden om een ​​opstand te steunen, droeg Al-Husayn hen op om te wachten zolang Mu 'awiyah leefde dankzij het vredesverdrag van Al-Hasan met hem. [11]

Toen het nieuws van het leger van Muawiyah Hasan bereikte, beval hij zijn lokale gouverneurs om te mobiliseren en richtte zich vervolgens tot de mensen van Kufah : " God had de Jihad voorgeschreven voor zijn schepping en noemde het een walgelijke plicht." [h] Aanvankelijk kwam er geen reactie, omdat sommige stamhoofden, betaald door Muawiyah, terughoudend waren om te verhuizen. Hasans metgezellen scholden hen uit en vroegen of ze niet zouden antwoorden op de zoon van de dochter van de profeet . Ze wenden zich tot Hasan, verzekerden hem van hun gehoorzaamheid en vertrokken onmiddellijk naar het oorlogskamp. Al-Hasan bewonderde hen en voegde zich later bij hen in An-Nukhayla, waar mensen in grote groepen samenkwamen. [10] [36]

Hasan benoemde 'Ubayd Allah ibn al-Abbas als de commandant van zijn voorhoede van twaalfduizend man om naar Maskin te verhuizen. Daar werd hem verteld Mu'awiyah vast te houden totdat Al-Hasan arriveerde met het hoofdleger. Hij kreeg het advies om niet te vechten tenzij hij werd aangevallen, en dat hij contact moest opnemen met Qays ibn Sa'd , die werd aangesteld als onderbevelhebber als hij werd gedood.

Hasans preek en de nasleep ervan [ bewerken ]

Terwijl de voorhoede van Al-Hasan wachtte op zijn aankomst in Maskin, werd Hasan zelf geconfronteerd met een ernstig probleem in Sabat bij Al-Mada'in , waar hij na het ochtendgebed een preek hield waarin hij verklaarde dat hij tot God bad om de meest te zijn. oprecht van Zijn schepping naar Zijn schepping; dat hij geen wrok of haat koesterde tegen welke moslim dan ook, en dat hij niemand kwaad en kwaad wilde; en dat "alles wat ze haatten in de gemeenschap beter was dan wat ze liefhadden in schisma." [10] [37] Hij was, vervolgde hij, zorgzaam voor hun belang, beter dan zijzelf; en droeg hen op om niet ongehoorzaam te zijn "welke bevelen hij hun ook gaf". [11]

Sommige troepen beschouwden dit als een teken dat Al-Hasan zich voorbereidde om de strijd op te geven, kwamen tegen hem in opstand en plunderden zijn tent, waarbij ze zelfs het gebedskleed onder hem vandaan grepen. Hasan schreeuwde om zijn paard en reed weg, omringd door zijn partizanen die degenen die hem probeerden tegen te houden, tegenhielden. Terwijl ze langs Sabat echter al-Jarrah ibn Sinan, een Kharijite , in geslaagd om Hasan hinderlaag en verwondde hem in de dij met een dolk, terwijl hij schreeuwde: " God is de Grootste U hebt een te worden! Kafir ( Arabisch : كـافـر, Ongelovige) zoals je vader vóór jou. "Abd Allah ibn al-Hisl sprong op hem, en terwijl anderen meededen, werd al-Jarrah overmeesterd en stierf hij. Hasan werd naar Al-Mada'in gebracht waar hij werd verzorgd want door zijn gouverneur, Sa'd ibn Mas'ud al-Thaqafi [10] [36] Het nieuws van deze aanval, verspreid door Moe'awiyah, demoraliseerde het toch al ontmoedigde leger van Al-Hasan verder en leidde tot uitgebreide desertie van zijn troepen. [11]

Hasans voorhoede bij Al-Maskin [ bewerken ]

Toen Ubayd Allah en de Kufan-voorhoede bij al-Maskin aankwamen, ontdekten ze dat Muawiyah al was aangekomen. Muawiyah stuurde een gezant om hen te vertellen dat hij brieven van Hasan had ontvangen waarin hij om een ​​wapenstilstand vroeg en vroeg de Kufans om niet aan te vallen totdat de onderhandelingen waren afgerond. Muawiyyah's bewering was waarschijnlijk niet waar, maar hij had goede redenen om te denken dat hij Hasan kon dwingen toe te geven. [11] [39] De Kufanen beledigden echter Muawiyah's gezant. Vervolgens stuurde Muawiya de gezant om Ubayd Allah privé te bezoeken, en om hem te zweren dat Hasan een wapenstilstand van Muawiyah had aangevraagd, en bood Ubayd Allah 1.000.000 dirham aan., de helft in één keer te betalen, de andere helft in Kufa, op voorwaarde dat hij van kant wisselde. Ubayd Allah accepteerde en deserteerde 's nachts naar het kamp van Muawiyah. Muawiyah was buitengewoon tevreden en vervulde zijn belofte aan hem. [18] [19] [39]

De volgende ochtend wachtten de Kufans tot Ubayd Allah tevoorschijn zou komen om het ochtendgebed te leiden. Toen nam Qays ibn Sa'd de leiding en hekelde in zijn preek Ubayd Allah, zijn vader en zijn broer ernstig. De mensen riepen: " Geprezen zij God dat Hij hem van ons heeft verwijderd; sta met ons op tegen onze vijand." [10] In de overtuiging dat de desertie van 'Ubayd Allah de geest van zijn vijand had gebroken, stuurde Mu'awiyah Busr met een gewapende kracht om hun overgave af te dwingen. Qays viel hem echter aan en dreef hem terug. De volgende dag viel Busr aan met een grotere kracht, maar werd opnieuw afgeslagen. Muawiyah stuurde toen een brief naar Qays waarin hij steekpenningen aanbood, maar Qays antwoordde dat hij 'hem nooit zou ontmoeten behalve met een lans tussen hen in'. [11]Toen het nieuws van de oproer tegen Hasan en dat hij gewond was geraakt echter arriveerde, onthielden beide partijen zich van vechten in afwachting van verder nieuws. [10]

Verdrag met Muawiyah [ bewerken ]

Muawiyah, die al onderhandelingen met Al-Hasan was begonnen, stuurde nu gezanten op hoog niveau, terwijl hij zich in een getuige brief verplichtte om Hasan tot zijn opvolger te benoemen en hem te geven wat hij maar wilde. Hasan accepteerde het aanbod in principe en stuurde 'Amr ibn Salima al-Hamdani al-Arhabl en zijn eigen zwager Muhammad ibn al-Ash'ath al-Kindi terug naar Mu'awiyah als zijn onderhandelaars, samen met Muawiyah's gezanten. Mu'awiyah schreef toen een brief waarin hij zei dat hij vrede sloot met Hasan, die na hem kalief zou worden. Hij zwoer dat hij niet zou proberen hem kwaad te doen, en dat hij hem 1.000.000 dirham uit de schatkist zou geven ( Bayt al-mal) jaarlijks, samen met de grondbelasting van Fasa en Darabjird, die Hasan zijn eigen belastingagenten moest sturen om deze te innen. De brief was bijgewoond door de vier gezanten en gedateerd in augustus 661. [19] [40]

Toen Hasan de brief las, merkte hij op: 'Hij probeert een beroep te doen op mijn hebzucht voor een zaak die ik, als ik dat zou willen, niet aan hem zou overgeven.' [20] Vervolgens stuurde hij Abd Allah ibn al-Harith, wiens moeder, Hind, de zuster van Muawiyah was, naar Muawiyah, met de instructie: 'Ga naar je oom en zeg hem: Als je de mensen veiligheid schenkt, zal ik je trouw beloven. . " Naderhand gaf Muawiyah hem een ​​blanco papier met zijn zegel onderaan, en nodigde Hasan uit om erop te schrijven wat hij maar wilde. [11] [40]

Volgens Jafri noemen historici als Ya'qubi en Al-Masudi de voorwaarden van het vredesverdrag helemaal niet. Andere historici, zoals Dinawari , Ibn Abd al-Barr en Ibn al-Athir hebben verschillende verslagen van de omstandigheden opgetekend, en de timing van het zwarte laken dat door Moe'awiyah naar Hasan werd gestuurd, was verwarrend in het verslag van Tabari . [11] Het meest uitgebreide verslag, dat de verschillende dubbelzinnige verslagen van andere bronnen verklaart, volgens Jafri, wordt gegeven door Ahmad ibn A'tham , die het moet hebben overgenomen van al-Mada'ini . [11] Madelung's visie ligt dicht bij die van Jafri wanneer hij bepaalt dat Hasan de heerschappij over de moslims aan Mu'awiyah overgaf op basis van het feit dat' hij handelt in overeenstemming met het Boek van God , de Sunnah van Zijn Profeet en het gedrag van de rechtvaardige kaliefen. Mu'awiyah zou niet het recht moeten hebben om zijn opvolger te benoemen, maar dat er een verkiezingsraad ( Shura ) zou moeten zijn; de mensen zouden veilig zijn, waar ze ook waren, met betrekking tot hun persoon, hun bezittingen en hun nakomelingen; Zoek geen kwaad tegen Hasan in het geheim of openlijk, en zou geen van zijn metgezellen intimideren. " [19] [38]De brief werd getuigd door Abd Allah ibn al-Harith en Amr ibn Salima en door hen naar Mu'awiyah gestuurd zodat hij de inhoud ervan zou erkennen en zijn aanvaarding zou bevestigen. Hasan gaf dus zijn controle over Irak in Rabi II 41 / augustus 661 over na een regeerperiode van zeven maanden. [20] [10]

Abdication en pensioen [ bewerken ]

Na het vredesverdrag met Al-Hasan vertrok Mu'awiyah met zijn troepen naar Koefa, waar Hasan tijdens een openbare overgave ceremonie opstond en de mensen eraan herinnerde dat hij en Al-Husayn de enige kleinzonen van Mohammed waren, en dat hij zich had overgegeven. de heerschappij van Mu'awiyah in het beste belang van de gemeenschap: "O mensen, zeker was het God die jullie door de eersten van ons leidde en die jullie bloedvergieten heeft bespaard door de laatsten van ons. Ik heb vrede gesloten met Mu'awiyah en ik weet niet of graag deze zijn niet voor uw proces, en opdat gij zult genieten van jezelf voor een keer ," [i] [10] verklaard Hasan. [11]

In zijn eigen toespraak vertelde Muawiyah hen dat de reden waarom hij tegen hen had gevochten niet was om hen te laten bidden, vasten, de pelgrimstocht uit te voeren en aalmoezen te geven, aangezien ze die al hadden gedaan, maar om hun Amir (commandant of leider te zijn). ), en God had hem dat tegen hun wil geschonken. [j] [21] [41] Volgens sommige bronnen zei hij ook: "De overeenkomst die ik met Hasan heb gesloten is nietig. Het ligt vertrappeld onder mijn voeten." [k] [21] Toen riep hij: "Gods bescherming is opgeheven tegen iedereen die niet naar voren komt en trouw belooft. Zeker, ik heb wraak gezocht voor het bloed van Oethmaan., moge God zijn moordenaars doden en de heerschappij teruggeven aan degenen aan wie het toebehoort, ondanks de wrok van sommige mensen. We verlenen uitstel van drie nachten. Wie tegen die tijd geen trouw heeft beloofd, zal geen bescherming en geen vergeving hebben. " [39] De mensen haastten zich uit alle richtingen om trouw te zweren. [11]

Terwijl hij nog buiten Koefah kampeerde, werd Muawiyah geconfronteerd met een Kharijitische opstand. [27] Hij stuurde een cavalerietroep tegen hen, maar ze werden teruggeslagen. Mu'awiyah stuurde Hasan achterna, die al naar Medina was vertrokken, en beval hem terug te keren en tegen de Kharijites te vechten. Hasan, die al-Qadisiyyah had bereikt , schreef terug: "Ik heb de strijd tegen jou opgegeven, ook al was het mijn wettelijk recht, ter wille van de vrede en verzoening van de Gemeenschap. Denk je dat ik samen met jou zal vechten? " [11] [42]

In de periode van negen jaar tussen de troonsafstand van Hasan in AH 41 (661 CE ) en zijn dood in AH 50 (670 CE), ging Al-Hasan met pensioen in Al-Medinah, [43] in een poging zich afzijdig te houden van politieke betrokkenheid voor of tegen Muawiyah. . Desondanks werd hij echter door de Banu Hashim zelf en de aanhangers van Ali beschouwd als het hoofd van Mohammeds huishouden , die hun hoop vestigden op zijn uiteindelijke opvolging van Moe'awiyah. [27] [11] Af en toe gingen sjiieten, meestal uit Kufah, in kleine groepen naar Hasan en Husayn en vroegen hen hun leiders te zijn, een verzoek waarop ze weigerden te reageren. [19]Hasan is geciteerd als commentaar: "Als Muawiyah de rechtmatige opvolger van het kalifaat was, heeft hij het ontvangen. En als ik dat recht had, heb ik het ook aan hem doorgegeven; dus daar eindigt de zaak." [35]

Madelung heeft Al-Baladhuri geciteerd , [l] die zei dat Hasan, op basis van zijn vredesvoorwaarden met Mu'awiyah, zijn belastinginners naar Fasa en Darabjird stuurde. De kalief had echter Abdullah ibn Aamir , nu weer gouverneur van Al- Basrah , opgedragen om de Basrans aan te sporen te protesteren dat dit geld aan hen toebehoorde op grond van hun verovering, en ze joegen Hasans belastinginners uit de twee provincies. Volgens Madelung is het echter volkomen ongelooflijk dat Hasan belastinginners van Al-Medinah naar Iran zou sturen , nadat hij duidelijk had gemaakt dat hij zich niet bij Mu'awiyah zou voegen in de strijd tegen de Kharijieten. [11] [44]In ieder geval toen Mu'awiyah ontdekte dat Hasan zijn regering niet zou helpen, werden de relaties tussen hen slechter. Hasan bezocht zelden of nooit Mu'awiyah in Damascus , Al-Sham, hoewel er wordt gezegd dat hij geschenken van hem heeft aangenomen. [20]

Gezinsleven [ bewerken ]

Hasans band met Mohammed was zodanig dat, bijvoorbeeld, wanneer Mohammed de bedriegers wilde vervloeken , Hasan bij hem was. [46] 

Er wordt verteld dat Hasan het grootste deel van zijn jeugd doorbracht in "het sluiten en verbreken van huwelijken", zodat "deze gemakkelijke moraal hem de titel mitlaq opleverde , de scheidende persoon, die 'Ali in ernstige vijandigheden betrok". [10] Volgens zijn kleinzoon, Abdullah ibn Ḥasan, had hij gewoonlijk vier vrije vrouwen, de limiet die door de wet is toegestaan. [m] Verhalen verspreidden zich over dit onderwerp en hebben geleid tot de suggestie dat hij in zijn leven 70 of 90 vrouwen had, [n] samen met een harem van 300 concubines. Volgens Madelung zijn deze rapporten en beschrijvingen echter 'voor het grootste deel vaag, zonder namen, concrete details en verifieerbare details; ze lijken voort te komen uit de reputatie van al-Hasan als eenmitlaq , nu geïnterpreteerd als een gewone en wonderbaarlijke divorcer, wat duidelijk met een lasterlijke bedoelingen." Leven in het huishouden van zijn vader, 'Hasan was niet in de positie in elk huwelijk niet geregeld of door hem zijn goedgekeurd aan te gaan', zegt Madelung. [47] Volgens Ebn Saa'd (pp. 27-28) had Hasan 15 zonen en 9 dochters van zes vrouwen en drie met de naam concubines. Veel van deze kinderen stierven in hun vroege jaren. Er wordt gezegd dat de meeste van deze huwelijken een politieke met opzet in het belang van zijn vader, want hij gaf een deel van zijn Kunya ( Arabisch : كُـنـيـة , bijnaam), "Abu Muhammad" ( Arabisch : أبـو مـحـمّـد, "Vader van Mohammed"), aan de eerste zoon van zijn eerste vrij gekozen vrouw na 'Ali's dood, Ḵawla bint Manẓur, dochter van een Fazāra- leider en voormalige echtgenote van Muhammad ibn Talhah . Blijkbaar wilde hij deze zoon tot zijn voornaamste erfgenaam maken. Echter, nadat Mohammed stierf, koos Al-Ḥasan zijn tweede zoon uit Ḵawla, genaamd 'Ḥasan', als zijn erfgenaam. [4] [48]

Dood en nasleep [ bewerken ]

Het historische graf van Al-Baqi , dat boven de qabr ( Arabisch : قَبْر , graf) van Al-Hasan stond, en werd vernietigd in 1925
De qubur ( Arabisch : قُبُوْر , graven) van Al-Hasan (achtergrond, links), zijn neef en schoonzoon Ali Zaynal-Abidin , kleinzoon Muhammad al-Baqir en achterkleinzoon Ja'far al-Sadiq , bij Al-Baqi in Al-Medinah, naast anderen

De vroege bronnen zijn het er bijna over eens dat Hasan werd vergiftigd door zijn vrouw, [49] Ja'da bint al-Ash'at , op instigatie van Muawiyah en stierf in het jaar 670 CE. [o] [p] [10] [19] Madelung en Donaldson vertellen verder andere versies van dit verhaal, wat suggereert dat Al-Hasan vergiftigd is door een andere vrouw, de dochter van Suhayl ibn 'Amr , of misschien door een van zijn bedienden, daarbij verwijzend naar vroege historici zoals Al-Waqidi en Al-Mada'ini . [10] Madelung gelooft dat de beroemde vroege islamitische historicus al-Tabari dit verhaal onderdrukte uit bezorgdheid over het geloof van het gewone volk. [51]Al-Hasan zou hebben geweigerd zijn verdachte aan Al-Husayn te noemen, uit angst dat de verkeerde persoon uit wraak zou worden gedood. Hij was 38 jaar oud toen hij afstand deed van de regering aan Mu'awiyah, die toen 58 jaar oud was. Dit leeftijdsverschil duidt op een ernstig obstakel voor Mu'awiyah, die zijn zoon Yazid als zijn troonopvolger wilde benoemen. Dit was onwaarschijnlijk vanwege de voorwaarden waarop Al-Hasan afstand deed van Mu'awiyah; en gezien het grote verschil in leeftijd, zou Mu'awiyah niet hebben gehoopt dat Al-Hasan op natuurlijke wijze vóór hem zou sterven. [11] Daarom zou Mu'awiyah er natuurlijk van worden verdacht een hand te hebben bij een moord die een obstakel voor de opvolging van zijn zoon Yazid wegnam. [19] [50]

De begrafenis van Hasans lichaam in de buurt van dat van zijn grootvader, Mohammed, was een ander probleem dat tot bloedvergieten had kunnen leiden. Hasan had zijn broers opgedragen hem bij zijn grootvader te begraven, maar dat als ze het kwaad vreesden, ze hem moesten begraven op de begraafplaats van Al-Baqi. De Umayyad-gouverneur, Saʿid ibn al-ʿĀṣ , kwam niet tussenbeide, maar Marwan zwoer dat hij niet zou toestaan ​​dat Al-Hasan bij Mohammed zou worden begraven met Abu Bakr en Umar , terwijl Uthman werd begraven op de begraafplaats van Al-Baqi. Banu Hashim en Banu Umayyah stonden op de rand van een gevecht, terwijl hun aanhangers met hun wapens zwaaiden. Op dit punt, Abu Hurairah, die aan de kant van Banu Hashim stond, ondanks dat hij eerder Mu'awiyah had gediend op een missie om de overgave van de moordenaars van Uthman te vragen, [52] probeerde met Marwan te praten en hem te vertellen hoe Mohammed Hasan en Husayn hoog had gewaardeerd. . [53] Niettemin was Marwan, die een neef van Uthman was, niet overtuigd, en Aisha , zittend op een muilezel omringd door haar aanhangers, zag de partijen en hun wapens, en besloot Hasan niet te laten begraven in de buurt van zijn grootvader, uit angst. het kwaad zou gebeuren. Ze zei: "Het appartement is van mij; ik zal niet toestaan ​​dat er iemand in wordt begraven." [54] [55] Ibn Abbas , die ook aanwezig was bij de begrafenis, veroordeelde A'ishah door haar zittend op de muilezel te vergelijkenbij de begrafenis van haar zittend op een kameel in een oorlog tegen de vader van Al-Hasan in de slag bij Jamal . Haar weigering om Hasan naast zijn grootvader te laten begraven, ondanks het feit dat haar vader, Abu Bakr en Umar daar werden begraven, beledigde de aanhangers van Ali. [53] [56] [57] [58] Toen herinnerde Muhammad ibn al-Hanafiyyah Husayn eraan dat Hasan de kwestie voorwaardelijk had gemaakt door te zeggen "tenzij je het kwaad vreest". Ibn al-Hanafiyyah vroeg verder: "Welk kwaad kan groter zijn dan wat je ziet?" En zo werd het lichaam naar de begraafplaats van Al-Baqi gedragen. [10] [51] Marwan voegde zich bij de dragers en zei, toen hem daarover werd ondervraagd, dat hij respect betoonde aan een man 'wiens film (Arabisch : حِلْم , verdraagzaamheid) gewogen bergen. " [59] Imam Husayn leidde het begrafenisgebed. [60]

Het heiligdom met het graf van Hasan werd eens [ verduidelijking nodig ] in 1925 verwoest tijdens de verovering van Medina als onderdeel van een algemene vernietiging van gedenktekens op begraafplaatsen om religieuze redenen. "In de ogen van Wahabis moedigen historische plaatsen en heiligdommen" shirk "aan - de zonde van afgoderij of polytheïsme - en moeten ze vernietigd worden." [61]

Voorgeslacht [ bewerken ]

Zie ook [ bewerken ]

 • Stamboom van Ali
 • Stamboom van Mohammed
 • Veertien onfeilbare
 • Twaalf imams
 • Muawiya, Hassan en Hussein (tv-serie)

Notes [ bewerken ]

 1. [6] En die zes maanden van Hasan ibn Ali maken deel uit van het kalifaat. [7]
 2. Zie ook Irshad, p. 181; Ithbat al-hudat, vol. V, pp. 129 en 134.
 3. Y. Friedmann, 'Finality of Prophethood in Sunni Islam', JSAI, 7 (1986), 177-215, onder 187-9. [28]
 4. Abu al-Faraj, Maqdtil, 70. [21] [41]
 5. vol.ll, p.192; Abu'l-Fida, deel l, p.183. [21]
 6. 68.
 7. [50]

Referenties [ bewerken ]

Citaties [ bewerken ]

 1. Duas.org . Gearchiveerd van het origineel op 29 december 2017 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 2. Verhaal van de heilige Ka'aba . Muhammadi Trust van Groot-Brittannië. Gearchiveerd van het origineel op 30 oktober 2013 . Ontvangen 30 oktober 2013 .
 3. Kitab Al Irshad . p.279-289 Gearchiveerd 27 december 2008 op de Wayback Machine .
 4. تاریخ الخلفاء . Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2018 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 5. 4647
 6. من أعلام السلف . 1 . Islam Kotob. p. 89 - via Google Books.
 7. سيرة أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، شخصيته وعصره . دار المعرفة للطباعة والنشر - via Google Books.
 8. محاضرات في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم . Al Manhal. ISBN 9796500177762 - via Google Books.
 9. De sjiitische religie: een geschiedenis van de islam in Perzië en Irak . Burleigh Press. pp. 66-78.
 10. "Hoofdstuk 6". De oorsprong en vroege ontwikkeling van de sjiitische islam . Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0195793871
 11. "Een sonde in de geschiedenis van Ashura ' " . Al-Islam.org . Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project. Gearchiveerd van het origineel op 4 april 2019 . Ontvangen 23 april 2020 .
 12. Profeten en prinsen: Saoedi-Arabië van Mohammed tot heden . John Wiley & Sons. ISBN 9780470182574 - via Google Books.
 13. Islam in de postmoderne wereld: vooruitzichten en problemen . Hope India Publications. ISBN 9788178711546 - via Google Books.
 14. Een sjiitische Anthology . Geselecteerd en met een voorwoord door Muhammad Husayn Tabataba'i ; Vertaald met toelichting door William Chittick ; Onder leiding van en met een inleiding door Hossein Nasr . State University of New York Press. p. 137. ISBN 9780585078182
 15. Early Shi'i Thought: The Teachings of Imam Muhammad Al-Baqir . IB Tauris. p. 4. ISBN 978-1860644344
 16. Een inleiding tot de sjiitische islam . Yale University Press. blz. 14, 26, 27. ISBN 978-0-300-03531-5
 17. Sjiitische islam . Vertaald door Seyyed Hossein Nasr . SUNY pers. blz. 65, 172-173. ISBN 978-0-87395-272-9
 18. Kofsky, Aryeh (2002). De Nusayri-Alawi religie: een onderzoek naar de theologie en liturgie . Griet. p. 141. ISBN 978-9004125520
 19. 16 .
 20. Het leven van Imam Musa Bin Ja'far aL-Kazim (PDF) . Vertaald door Jasim al-Rasheed. Irak: Ansarian. blz. 200-202.
 21. Agha, Mohammed (1999). ANDERE IBN AFFAN (DE DERDE CALIPH) . Dar Kotob Al ilmiyah. ISBN 978-2745125040Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2018 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 22. Encyclopedie van de islam . doi : 10.1163 / 1573-3912_islam_COM_0272 . ISBN 9789004161214
 23. 17 .
 24. Imamate, The Vicegerency of the Prophet . CreateSpace onafhankelijk publicatieplatform. ISBN 9781546790693Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2018 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 25. "al-Ḥasan". = Encyclopedie van de islam . doi : 10.1163 / 2214-871X_ei1_SIM_2728 . ISBN 9789004082656
 26. 261
 27. 317.
 28. (in het Engels, vertaald uit het Urdu ).
 29. 318 .
 30. The Expeditions: An Early Biography of Muhammad . Bibliotheek van Arabische literatuur. ISBN 9780814769638Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2018 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 31. 320 .
 32. 322 .
 33. 325 .
 34. Encyclopedie van de islam . Routledge. ISBN 978-0700715886
 35. 328.
 36. 385.
 37. "Sulh al-Hasan" . al-islam . Gearchiveerd van het origineel op 14 juli 2018 . Ontvangen 31 juli 2018 .
 38. Islam - de mantel van de antichrist . Last Mile Books. ISBN 978-1944781675
 39. 331 .
 40. 332 .
 41. De opvolging van Mohammed . Cambridge University Press. p. 287. ISBN 9780521646963
 42. De opvolging van Mohammed: een studie van het vroege kalifaat . Cambridge University Press . ISBN 978-0-521-64696-3
 43. De opvolging van Mohammed . Cambridge University Press. p. 332. ISBN 9780521646963
 44. De religieuze wortels van het Syrische conflict . Springer. p. 68. ISBN 9781137525710
 45. De religieuze wortels van het Syrische conflict . Springer. p. 67. ISBN 9781137525710
 46. islamport.com . Gearchiveerd van het origineel op 16 augustus 2016 . Ontvangen 2 augustus 2016 .
 47. بهجة المجالس وأنس المجالس . p. 100. Gearchiveerd van het origineel op 6 augustus 2016 . Ontvangen 3 augustus 2016 .
 48. Muhammad's Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society . Columbia University Press. ISBN 978-0231137430
 49. "Mekka voor de rijken: de heiligste plaats van de islam 'verandert in Vegas ' " . The Independent . Gearchiveerd van het origineel op 16 juni 2017 . Ontvangen 17 juni 2017 .
 50. Bewley, Aisha (2000). The Men of Madina, deel 2 . p. 197.
 51. De meest geleerde van de sjiieten: de instelling van de Marja 'Taqlid . p. 102. ISBN 9780195343939
 52. Mubārakfūrī, Ṣafī al-Raḥmān ; Abdullah, Abdul Rahman; Salafi, Muhammad Tahir (2001). De geschiedenis van de Islam, Volume I . p. 427
 53. Halpern, Gabrielle J. (2014). Bloedverwantschap - de impact, gevolgen en beheer . p. 7. ISBN 9781608058884
 54. Bewley, Aisha (1995). De vrouwen van Medina . p. 156.
 55. Mohammed en de oorsprong van de islam . p. 101. ISBN 9780791418758

Bronnen [ bewerken ]

 • Madelung, Wilferd (1997). De opvolging van Mohammed: een studie van het vroege kalifaat . Cambridge University Press . ISBN 978-0-521-64696-3
 • Madelung, Wilferd (2003). ḤASAN B. ʿALI B. ABI ṬĀLEB . Encyclopedia Iranica .

Externe links [ bewerken ]

 • wikisource-logo.svg Gilman, DC ; Peck, HT; Colby, FM, eds. (1905). "Hasan en Hosein". New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead.
Hasan ibn Ali
van de Ahl al-Bayt
Banu Hashim
Clan van de Banu Quraish
Geboren: 15 Ramadhān AH 3 1 december 624 CE Overleden: 5 Rabi 'al-awwal AH 50 1 april 670 CE 
Shia Islam-titels
Voorafgegaan door
Ali ibn Abu Talib
1e imam van Isma'ili Shi'a
2e imam van Sevener , Twelver en Zaydi Shi'a
Opgevolgd door
Husayn ibn Ali
Soennitische islamtitels
Voorafgegaan door
Ali ibn Abu Talib
Kalief van de islam
5e Rashidun

661
Opgevolgd door
Muawiyah I