Feodalisme

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken
Inwijding van een ridder (miniatuur uit de statuten van de Orde van de Knoop, gesticht in 1352 door Lodewijk I van Napels ).
Orava-kasteel in Slowakije . Een middeleeuws kasteel is een traditioneel symbool van een feodale samenleving

Feodalisme , ook wel bekend als het feodale systeem , was een combinatie van de juridische, economische, militaire en culturele gebruiken die bloeiden in het middeleeuwse Europa tussen de 9e en 15e eeuw. In grote lijnen was het een manier om de samenleving te structureren rond relaties die waren afgeleid van het bezit van land in ruil voor dienst of arbeid. Hoewel het is afgeleid van het Latijnse woord feodum of feudum (leengoed) [1], dat werd gebruikt tijdens de Middeleeuwen, werden de term feodalisme en het systeem dat het beschrijft niet opgevat als een formeel politiek systeem door de mensen die leefden tijdens de middeleeuwen . [2]De klassieke definitie, door François-Louis Ganshof (1944), [3] beschrijft een set van wederzijdse juridische en militaire verplichtingen die bestonden tussen de krijger adel en draaide rond de drie kernbegrippen van lords , vazallen en lenen . [3]

Een bredere definitie van feodalisme, zoals beschreven door Marc Bloch (1939), omvat niet alleen de verplichtingen van de krijgsadel, maar ook de verplichtingen van alle drie de landgoederen van het rijk : de adel, de geestelijkheid en de boeren , die allemaal gebonden waren. door een systeem van manorialisme ; dit wordt soms een ‘feodale samenleving’ genoemd. Sinds de publicatie van Elizabeth AR Browns "The Tyranny of a Construct" (1974) en Susan Reynolds 's Fiefs and Vassals (1994), is er een voortdurende onduidelijke discussie gaande onder middeleeuwse historici over de vraag of feodalisme een bruikbare constructie is om te begrijpen. middeleeuwse samenleving. [4][5] [6] [7] [8] [9]

Definitie [ bewerken ]

Er is geen algemeen aanvaarde moderne definitie van feodalisme, althans onder geleerden. [4] [7] Het bijvoeglijk naamwoord feodaal was in gebruik door minstens 1405, en het zelfstandig naamwoord feodalisme , nu vaak gebruikt in een politieke en propagandistische context, werd bedacht door 1771, [4] parallel aan de Franse féodalité ( feodaliteit ).

Volgens een klassieke definitie van François-Louis Ganshof (1944) [3] beschrijft het feodalisme een reeks wederzijdse wettelijke en militaire verplichtingen die bestonden onder de krijgsadel en die draaiden rond de drie sleutelconcepten van heren , vazallen en lenen , [3] hoewel Ganshof zelf opmerkte dat zijn behandeling alleen verband hield met de "enge, technische, juridische betekenis van het woord".

Een bredere definitie, zoals beschreven in Marc Bloch 's Feudal Society (1939), [10] omvat niet alleen de verplichtingen van de krijgersadel, maar ook de verplichtingen van alle drie de landgoederen van het rijk : de adel, de geestelijkheid en degenen die leefden. van hun arbeid, het meest rechtstreeks de boerenstand die gebonden was aan een systeem van manorialisme ; deze orde wordt vaak een "feodale samenleving" genoemd, in navolging van Bloch's gebruik.

Buiten zijn Europese context [4] wordt het concept van feodalisme vaak naar analogie gebruikt , meestal in discussies over het feodale Japan onder de sjogonnen , en soms in discussies over de Zagwe-dynastie in het middeleeuwse Ethiopië , [11] die enkele feodale kenmerken had ( soms "semifeudaal" genoemd). [12] [13] Sommigen hebben de feodalistische analogie verder genomen en hebben het feodalisme (of sporen ervan) gezien op plaatsen die zo divers waren als China tijdens de lente- en herfstperiode (771-476 vGT), het oude Egypte , het Parthische rijk , deIndisch subcontinent en de Antebellum en Jim Crow American South . [11]

De term feodalisme is ook toegepast - vaak ongepast of pejoratief - op niet-westerse samenlevingen waar instellingen en attitudes die vergelijkbaar zijn met die in middeleeuws Europa de overhand hebben. [14] Sommige historici en politieke theoretici zijn van mening dat de term feodalisme geen specifieke betekenis heeft gekregen door de vele manieren waarop het is gebruikt, waardoor ze het afwijzen als een nuttig concept om de samenleving te begrijpen. [4] [5]

Etymology [ bewerken ]

De heer Reinmar von Zweter , een 13e-eeuwse minnezanger , werd afgebeeld met zijn edele armen in Codex Manesse .

De wortel van de term "feodaal" vindt zijn oorsprong in het Arische woord pe'ku , dat "vee" betekent, en bezat cognates in vele andere Indo-Europese talen: Sanskriet pacu , "vee"; Latijnse pecus (cf. pecunia ) "vee", "geld"; Oudhoogduits fehu, fihu , "vee", "eigendom", "geld"; Oudfriese fia ; Oud Saksische fehu ; Oud Engels feoh, fioh, feo, fee . De term "féodal" werd voor het eerst gebruikt in 17e-eeuwse Franse juridische verhandelingen (1614) [15] [16] en vertaald in Engelse juridische verhandelingen als bijvoeglijk naamwoord, zoals "feodale regering".

In de 18e eeuw bedacht Adam Smith , die economische systemen probeerde te beschrijven, de vormen "feodale regering" en "feodaal systeem" in zijn boek Wealth of Nations (1776). [17] De zinsnede "feodale systeem" verscheen in 1736, in Baronia Anglica , negen jaar na de dood van de auteur publiceerde Thomas Madox , in 1727. In 1771, in zijn Geschiedenis van Manchester , John Whitaker eerst geïntroduceerd het woord "feodalisme" en het idee van de feodale piramide. [18] [19]

De term "feodaal" of "feodaal" is afgeleid van het middeleeuwse Latijnse woord feodum . De etymologie van feodum is complex met meerdere theorieën, sommige suggereren een Germaanse oorsprong (de meest algemeen aanvaarde opvatting) en andere suggereren een Arabische oorsprong. Aanvankelijk werd in middeleeuwse Latijnse Europese documenten een landtoelage in ruil voor dienst een beneficium (Latijn) genoemd. [20] Later begon de term feudum , of feodum , beneficium in de documenten te vervangen . [20] Het eerste aangetoonde voorbeeld hiervan is uit 984, hoewel meer primitieve vormen tot honderd jaar eerder werden gezien. [20]De oorsprong van het feudum en waarom het beneficium verving , is niet goed vastgesteld, maar er zijn meerdere theorieën die hieronder worden beschreven. [20]

De meest wijdverbreide theorie werd in 1870 voorgesteld door Johan Hendrik Caspar Kern , [21] [22] en werd ondersteund door onder meer William Stubbs [20] [23] en Marc Bloch . [20] [24] [25] Kern ontleende het woord aan een vermeende Frankische term * fehu-ôd , waarin * fehu "vee" betekent en -ôd "goederen" betekent, wat "een roerend waardevol object" impliceert. [24] [25]Bloch legt uit dat het in het begin van de 10e eeuw gebruikelijk was grond in geld te waarderen, maar ervoor te betalen met roerende voorwerpen van gelijke waarde, zoals wapens, kleding, paarden of voedsel. Dit stond bekend als feos , een term die de algemene betekenis kreeg van betalen voor iets in plaats van geld. Deze betekenis werd vervolgens toegepast op land zelf, waarin land werd gebruikt om trouw te betalen, zoals aan een vazal. Zo veranderde het oude woord feos dat roerende goederen betekent beetje bij beetje in feus, wat precies het tegenovergestelde betekent: grondbezit. [24] [25] Er is ook gesuggereerd dat het woord afkomstig is van de gotische faihu , wat "eigendom" betekent, in het bijzonder "vee". [26]

Een andere theorie werd naar voren gebracht door Archibald R. Lewis . [20] Lewis zei dat de oorsprong van 'leengoed' niet feudum (of feodum ) is, maar eerder foderum , het vroegst aangetoonde gebruik is in Astronomus ' Vita Hludovici (840). [27] In die tekst staat een passage over Lodewijk de Vrome die annona militaris quas vulgo foderum vocant zegt , wat kan worden vertaald als "Louis verbood dat militaire proviand (die ze in de volksmond" voer "noemen) werd geleverd." [20]

Een andere theorie van Alauddin Samarrai suggereert een Arabische oorsprong, van fuyū (het meervoud van fay , wat letterlijk 'de teruggekeerde' betekent, en werd vooral gebruikt voor 'land dat is veroverd op vijanden die niet vochten'). [20] [28] Samarrai's theorie is dat vroege vormen van 'leengoed' feo , feu , feuz , feuum en andere omvatten , waarbij de veelheid van vormen sterk suggereert dat ze afkomstig zijn van een leenwoord . Het eerste gebruik van deze termen is in de Languedoc , een van de minst Germaanse gebieden van Europa en grenzend aan het islamitische Spanje. Verder het vroegste gebruik van feuum(als vervanging voor beneficium ) kan worden gedateerd op 899, hetzelfde jaar werd een moslimbasis in Fraxinetum ( La Garde-Freinet ) in de Provence opgericht. Het is mogelijk, zegt Samarrai, dat Franse schriftgeleerden, die in het Latijn schreven, probeerden het Arabische woord fuyū (het meervoud van fay ) te translitereren , dat destijds door de islamitische indringers en bezetters werd gebruikt, wat resulteerde in een veelvoud aan vormen - feo, feu, feuz, feuum en anderen - waarvan uiteindelijk feudumafgeleid. Samarrai adviseert echter ook om zorgvuldig met deze theorie om te gaan, aangezien middeleeuwse en vroegmoderne moslimschrijvers vaak etymologisch "fantasievolle wortels" gebruikten om te beweren dat de meest bizarre dingen van Arabische of islamitische oorsprong waren. [28]

Geschiedenis [ bewerken ]

Feodalisme, in zijn verschillende vormen, meestal naar voren gekomen als gevolg van de decentralisatie van een imperium: vooral in het Karolingische rijk in de 8e eeuw na Christus, die de bureaucratische infrastructuur ontbrak [ verduidelijking nodig ] noodzakelijk om subsidiemogelijkheden cavalerie zonder toewijzing van land aan deze bevestigd troepen. Bereden soldaten begonnen een systeem van erfelijke heerschappij over hun toegewezen land veilig te stellen en hun macht over het territorium omvatte de sociale, politieke, gerechtelijke en economische sfeer. [29]

Deze verworven bevoegdheden verminderden de eenheidsmacht in deze rijken aanzienlijk . Toen de infrastructuur om de eenheidsmacht te behouden eenmaal was hersteld - zoals bij de Europese monarchieën - begon het feodalisme echter te wijken voor deze nieuwe machtsstructuur en verdween uiteindelijk. [29]

Classic feodalisme [ bewerken ]

De klassieke François-Louis Ganshof versie van het feodalisme [4] [3] beschrijft een set van wederzijdse juridische en militaire verplichtingen die bestonden tussen de krijgsadel, draait om de drie kernbegrippen van lords , vazallen en lenen . In algemene termen was een heer een edelman die land bezat, een vazal was iemand die door de heer het bezit van het land kreeg, en het land stond bekend als een leengoed. In ruil voor het gebruik van het leengoed en bescherming door de heer, zou de vazal een soort van dienst aan de heer verlenen. Er waren veel varianten van feodaal grondbezit, bestaande uit militaire en niet-militaire dienst. De verplichtingen en overeenkomstige rechten tussen heer en vazal met betrekking tot het leengoed vormen de basis van de feodale relatie. [3]

Vazalage [ bewerken ]

Eerbetoon aan Clermont-en-Beauvaisis

Voordat een heer aan iemand land (een leengoed) kon verlenen, moest hij die persoon tot vazal maken. Dit werd gedaan op een formele en symbolische ceremonie wel een eervolle ceremonie , die werd samengesteld uit de tweedelige daad van hulde en eed van trouw . Tijdens hulde gingen de heer en de vazal een contract aan waarin de vazal beloofde op zijn bevel voor de heer te vechten, terwijl de heer ermee instemde de vazal te beschermen tegen externe krachten. Fealty komt van het Latijnse fidelitas en duidt de trouw aan die een vazal verschuldigd is aan zijn feodale heer. "Fealty" verwijst ook naar een eed die explicieter de toezeggingen van de vazal tijdens eerbetoon bekrachtigt. Zo'n eed volgt op eerbetoon. [30]

Toen de ceremonie van de eervolle vermelding eenmaal was voltooid, waren de heer en de vazal in een feodale relatie met overeengekomen verplichtingen jegens elkaar. De belangrijkste verplichting van de vazal jegens de heer was "hulp" of militaire dienst. Met behulp van alle apparatuur die de vazal kon verkrijgen op grond van de inkomsten van het leengoed, was de vazal verantwoordelijk voor het beantwoorden van oproepen voor militaire dienst namens de heer. Deze zekerheid van militaire hulp was de belangrijkste reden waarom de heer de feodale relatie aanging. Bovendien zou de vazal andere verplichtingen jegens zijn heer kunnen hebben, zoals het bijwonen van zijn hof, of het nu een herenhuis is, een baron , beide hofbaron genoemd , of aan het hof van de koning. [31]

Frankrijk in de late 15e eeuw: een mozaïek van feodale gebieden

Het kan ook betekenen dat de vazal "raad" geeft, zodat als de heer voor een belangrijke beslissing zou komen, hij al zijn vazallen zou oproepen en een raad zou houden. Op het niveau van het landhuis kan dit een vrij alledaagse aangelegenheid zijn van het landbouwbeleid, maar ook veroordeling door de heer voor strafbare feiten, waaronder in sommige gevallen de doodstraf. Wat het feodale hof van de koning betreft, zou een dergelijk overleg de kwestie van het verklaren van de oorlog kunnen omvatten. Dit zijn voorbeelden; afhankelijk van de periode en de locatie in Europa, varieerden feodale gebruiken en gebruiken; zie voorbeelden van feodalisme .

De "feodale revolutie" in Frankrijk [ bewerken ]

Oorspronkelijk werd de feodale toekenning van land gezien in termen van een persoonlijke band tussen heer en vazal, maar met de tijd en de transformatie van leengoederen in erfelijke eigendommen, werd de aard van het systeem gezien als een vorm van 'politiek'. van land "(een uitdrukking gebruikt door de historicus Marc Bloch ). In de 11e eeuw in Frankrijk werd wat door historici werd genoemd een 'feodale revolutie' of 'mutatie' en een 'versnippering van bevoegdheden' (Bloch) gezien die niet leek op de ontwikkeling van het feodalisme in Engeland of Italië of Duitsland in dezelfde periode of later. : [32] Provincies en hertogdommen begonnen uiteen te vallen in kleinere bedrijven als kasteelmannenen mindere seigneurs namen de controle over het lokale land in handen, en (zoals comital families vóór hen hadden gedaan) mindere heren namen / privatiseerden een breed scala aan prerogatieven en rechten van de staat, vooral de zeer winstgevende rechten van justitie, maar ook reiskosten, markt rechten, vergoedingen voor het gebruik van bossen, verplichtingen om de molen van de heer te gebruiken, enz. [33] (wat Georges Duby collectief de " seigneurie banale " [33] noemde ). De macht werd in deze periode persoonlijker. [34]

Deze "versnippering van machten" was echter niet systematisch in heel Frankrijk, en in bepaalde graafschappen (zoals Vlaanderen, Normandië, Anjou, Toulouse) konden de graven de controle over hun land behouden tot in de 12e eeuw of later. [35] Zo was in sommige regio's (zoals Normandië en Vlaanderen) het vazal / feodale systeem een ​​effectief instrument voor hertogelijke en comitale controle, door vazallen aan hun heren te koppelen; maar in andere regio's leidde het systeem tot aanzienlijke verwarring, temeer daar vazallen zich vaak konden verpanden aan twee of meer heren. Als reactie hierop werd in de 12e eeuw het idee van een " leenheer " ontwikkeld (waarbij de verplichtingen aan een heer als superieur worden beschouwd). [36]

Einde van de Europese feodalisme (1500-1850s) [ bewerken ]

De meeste militaire aspecten van het feodalisme eindigden effectief rond 1500. [37] Dit was gedeeltelijk omdat het leger van legers bestaande uit de adel naar professionele strijders was verschoven, waardoor de aanspraak op de macht van de adel werd verminderd, maar ook omdat de Zwarte Dood de greep van de adel verminderde. over de lagere klassen. Overblijfselen van het feodale systeem bleven in Frankrijk hangen tot de Franse revolutie van de jaren 1790, en het systeem bleef tot in de jaren 1850 in delen van Midden- en Oost-Europa bestaan. De slavernij in Roemenië werd in 1856 afgeschaft. Rusland schafte de lijfeigenschap uiteindelijk af in 1861. [38] [39]

Zelfs toen de oorspronkelijke feodale relaties waren verdwenen, waren er nog veel institutionele overblijfselen van het feodalisme. Historicus Georges Lefebvre legt uit hoe Frankrijk in een vroeg stadium van de Franse Revolutie , op slechts één nacht van 4 augustus 1789, de langdurige overblijfselen van de feodale orde afschafte. Het kondigde aan: "De Nationale Vergadering schaft het feodale systeem volledig af." Lefebvre legt uit:

Zonder debat keurde de Vergadering enthousiast gelijkheid van belastingheffing en verlossing van alle landrechten goed, behalve die met betrekking tot persoonlijke dienstbaarheid - die zonder schadeloosstelling moesten worden afgeschaft. Andere voorstellen volgden met hetzelfde succes: de gelijkheid van juridische straffen, toelating van iedereen tot een openbaar ambt, afschaffing van de omkoopbaarheid in het ambt, omzetting van de tiende in aflossingsbetalingen, vrijheid van aanbidding, verbod op meervoudig bezit van beneficiën ... Privileges van provincies en steden werden als laatste offer aangeboden. [40]

Oorspronkelijk moesten de boeren betalen voor de vrijlating van de heerlijkheid; deze rechten hadden invloed op meer dan een kwart van de landbouwgrond in Frankrijk en vormden het grootste deel van het inkomen van de grootgrondbezitters. [41] De meerderheid weigerde te betalen en in 1793 werd de verplichting opgezegd. Zo kregen de boeren hun land vrij, en betaalden ze ook niet langer de tienden aan de kerk. [42]

Feodale maatschappij [ bewerken ]

Afbeelding van socage op het koninklijk domein in het feodale Engeland, c. 1310

De uitdrukking 'feodale samenleving' zoals gedefinieerd door Marc Bloch [10] biedt een ruimere definitie dan die van Ganshof en omvat binnen de feodale structuur niet alleen de krijger-aristocratie gebonden door vazalisme, maar ook de boeren die gebonden zijn door manorialisme, en de landgoederen van de Kerk. Zo omvat de feodale orde de samenleving van boven tot onder, hoewel de ‘machtige en goed gedifferentieerde sociale groep van de stedelijke klassen’ tot op zekere hoogte een aparte positie ging innemen buiten de klassieke feodale hiërarchie.

Historiografie [ bewerken ]

Het idee van feodalisme was onbekend en het systeem dat het beschrijft, werd door de mensen in de Middeleeuwen niet opgevat als een formeel politiek systeem. Dit deel beschrijft de geschiedenis van het idee van feodalisme, hoe het concept is ontstaan ​​onder geleerden en denkers, hoe het in de loop van de tijd veranderde, en moderne debatten over het gebruik ervan.

Evolutie van het concept [ bewerken ]

Het concept van een feodale staat of periode, in de zin van ofwel een regime ofwel een periode gedomineerd door heren die financiële of sociale macht en prestige bezitten, werd in het midden van de 18e eeuw wijd verspreid, als resultaat van werken zoals die van Montesquieu. De L'Esprit des Lois (1748; gepubliceerd in het Engels als The Spirit of the Laws ), en Henri de Boulainvilliers 's Histoire des anciens Parlements de France (1737; gepubliceerd in het Engels als An Historical Account of the Ancient Parliaments of France or States -Generaal van het Koninkrijk , 1739). [17] In de 18e eeuw schreven schrijvers van de Verlichting over feodalisme om het verouderde systeem van het Ancien Régime te kleineren., of Franse monarchie. Dit was het tijdperk van de verlichting toen schrijvers de rede waardeerden en de middeleeuwen werden gezien als de " donkere middeleeuwen ". Auteurs van de verlichting bespotten en bespotten alles uit de 'donkere middeleeuwen', inclusief het feodalisme, en projecteerden de negatieve kenmerken ervan op de huidige Franse monarchie als een middel tot politiek gewin. [43] Voor hen betekende 'feodalisme' heerschappij voorrechten en voorrechten. Toen de Franse grondwetgevende vergadering in augustus 1789 het ‘feodale regime’ afschafte, werd dit bedoeld.

Adam Smith gebruikte de term 'feodaal systeem' om een ​​sociaal en economisch systeem te beschrijven dat wordt gedefinieerd door overgeërfde sociale rangen, die elk inherente sociale en economische privileges en verplichtingen bezaten. In een dergelijk systeem ontleende rijkdom aan landbouw, die niet volgens de marktwerking was georganiseerd, maar op basis van de gebruikelijke arbeidsdiensten die lijfeigenen verschuldigd waren aan landbezitters. [44]

Karl Marx [ bewerken ]

Karl Marx gebruikte de term ook in de 19e eeuw in zijn analyse van de economische en politieke ontwikkeling van de samenleving, waarbij hij het feodalisme (of meer gebruikelijk de feodale samenleving of de feodale productiewijze ) beschreef als de orde die vóór het kapitalisme kwam . Voor Marx was wat het feodalisme definieerde de macht van de heersende klasse (de aristocratie ) in hun controle over bouwland, wat leidde tot een klassenmaatschappij gebaseerd op de uitbuiting van de boeren die deze gronden bewerken, meestal onder lijfeigenschap en voornamelijk door middel van arbeid. , produceren en geld huren. [45] Marx definieerde het feodalisme dus voornamelijk door zijn economische kenmerken.

Hij zag het ook als een paradigma om de machtsverhoudingen tussen kapitalisten en loonarbeiders in zijn eigen tijd te begrijpen: 'in pre-kapitalistische systemen was het duidelijk dat de meeste mensen hun eigen lot niet beheersten - onder het feodalisme bijvoorbeeld lijfeigenen moesten voor hun heren werken. Het kapitalisme lijkt anders omdat mensen in theorie vrij zijn om voor zichzelf of voor anderen te werken zoals ze willen. Toch hebben de meeste arbeiders net zo weinig controle over hun leven als feodale lijfeigenen. ' [46] Sommige latere marxistische theoretici (bv. Eric Wolf ) hebben dit label toegepast op niet-Europese samenlevingen, waarbij het feodalisme samen met de keizerlijke Chinese en pre-Columbiaanse Inca-samenlevingen als 'zijrivier' wordt gegroepeerd.

Latere studies [ bewerken ]

Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw kwamen John Horace Round en Frederic William Maitland , beiden historici van het middeleeuwse Groot-Brittannië, tot verschillende conclusies over het karakter van de Engelse samenleving vóór de Normandische verovering in 1066. Round voerde aan dat de Noormannen het feodalisme hadden meegebracht. hen naar Engeland, terwijl Maitland beweerde dat de grondbeginselen ervan al vóór 1066 in Groot-Brittannië aanwezig waren. Het debat gaat vandaag verder, maar een consensus is dat Engeland vóór de verovering werd geprezen (die enkele van de persoonlijke elementen van het feodalisme belichaamde) terwijl Willem de Veroveraar introduceerde een gewijzigd en strikter Noord-Frans feodalisme in Engeland waarbij (1086) eed van trouw aan de koning werd opgenomen door allen die een feodale ambtstermijn bekleedden, zelfs de vazallen van zijn voornaamste vazallen (het vasthouden van een feodale ambtstermijn betekende dat vazallen het vereiste aantal ridders moesten leveren door de koning of een geldbetaling ter vervanging).

In de twintigste eeuw boden twee vooraanstaande historici nog meer uiteenlopende perspectieven. De Franse historicus Marc Bloch , misschien wel de meest invloedrijke middeleeuwse historicus uit de 20e eeuw, [45] benaderde het feodalisme niet zozeer vanuit een juridisch en militair oogpunt, maar vanuit een sociologisch standpunt. Hij presenteerde in Feudal Society(1939; Engels 1961) een feodale orde die niet alleen beperkt was tot de adel. Het is zijn radicale idee dat boeren deel uitmaakten van de feodale relatie die Bloch onderscheidt van zijn leeftijdsgenoten: terwijl de vazal militaire dienst verrichtte in ruil voor het leengoed, verrichtte de boer fysieke arbeid in ruil voor bescherming - beide zijn een vorm van feodale relatie . Volgens Bloch kunnen andere elementen van de samenleving in feodale termen worden gezien; alle aspecten van het leven waren gericht op "heerschappij", en dus kunnen we nuttig spreken van een feodale kerkstructuur, een feodale hoofse (en anti-hoofse) literatuur en een feodale economie. [45]

In tegenstelling tot Bloch definieerde de Belgische historicus François-Louis Ganshof het feodalisme vanuit een eng juridisch en militair perspectief, met het argument dat feodale relaties alleen bestonden binnen de middeleeuwse adel zelf. Ganshof verwoordde dit concept in Qu'est-ce que la féodalité? ("Wat is feodalisme?", 1944; in het Engels vertaald als feodalisme ). Zijn klassieke definitie van feodalisme wordt tegenwoordig algemeen aanvaard door middeleeuwse geleerden [45], hoewel zowel degenen die het concept in bredere termen bekijken als degenen die onvoldoende uniformiteit vinden in nobele uitwisselingen om een ​​dergelijk model te ondersteunen, in twijfel worden getrokken.

Hoewel hij formeel nooit een student was in de kring van geleerden rond Marc Bloch en Lucien Febvre die bekend werden als de Annales School , was Georges Duby een exponent van de Annaliste- traditie. In een gepubliceerde versie van zijn doctoraal proefschrift uit 1952 getiteld La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise ( Vereniging in de 11e en 12e eeuw in de regio Mâconnais ), en uitgaande van de uitgebreide documentaire bronnen die bewaard zijn gebleven uit het Bourgondische klooster van Cluny , evenals de bisdommen Mâcon en Dijon, Heeft Duby de complexe sociale en economische relaties tussen de individuen en instellingen van de regio Mâconnais opgegraven en een ingrijpende verschuiving in de sociale structuren van de middeleeuwse samenleving rond het jaar 1000 in kaart gebracht. Hij voerde aan dat in het begin van de 11e eeuw bestuursinstellingen - met name comital-rechtbanken onder de Karolingische monarchie - die de openbare gerechtigheid en orde in Bourgondië tijdens de 9e en 10e eeuw had vertegenwoordigd, trok zich terug en maakte plaats voor een nieuwe feodale orde waarin onafhankelijke aristocratische ridders macht uitoefenden over boerengemeenschappen door middel van sterke armtactieken en dreiging met geweld.

In 1939  [ de ] de Oostenrijkse historicus Theodor Mayer [ de ] ondergeschiktheid van de feodale staat als ondergeschikt aan zijn concept van een Personenverbandsstaat (persoonlijke interdependentiestaat), in tegenstelling tot de territoriale staat . [47] Deze vorm van staat, geïdentificeerd met het Heilige Roomse Rijk , wordt beschreven als de meest complete vorm van middeleeuwse heerschappij, die de conventionele feodale structuur van heerschappij en vazal voltooit met de persoonlijke associatie tussen de adel. [48]   Maar de toepasbaarheid van dit concept op gevallen buiten het Heilige Roomse Rijk is in twijfel getrokken, zoals door Susan Reynolds. [49]Het concept is ook in twijfel getrokken en vervangen in de Duitse histografie vanwege zijn vooringenomenheid en reductionisme in de richting van legitimering van de Führerprinzip .

Uitdagingen voor het feodale model [ bewerken ]

In 1974 verwierp de Amerikaanse historicus Elizabeth AR Brown [5] het label feodalisme als een anachronisme dat het concept een vals gevoel van uniformiteit geeft. Nadat ze het huidige gebruik van vele, vaak tegenstrijdige, definities van feodalisme had opgemerkt, voerde ze aan dat het woord slechts een constructie is zonder basis in de middeleeuwse realiteit, een uitvinding van moderne historici die 'tiranniek' teruglezen in het historische verslag. Aanhangers van Brown hebben gesuggereerd dat de term volledig uit geschiedenisboeken en lezingen over middeleeuwse geschiedenis moet worden geschrapt. [45] In Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted (1994), [6] Susan Reynoldsuitgebreid op Brown's oorspronkelijke proefschrift. Hoewel sommige tijdgenoten Reynolds 'methodologie in twijfel trokken, hebben andere historici haar en haar argument ondersteund. [45] Reynolds stelt:

Te veel modellen van feodalisme die voor vergelijkingen worden gebruikt, zelfs door marxisten, zijn nog steeds ofwel geconstrueerd op de 16e-eeuwse basis of bevatten wat, in een marxistische visie, zeker oppervlakkige of irrelevante kenmerken ervan moeten zijn. Zelfs wanneer men zich beperkt tot Europa en tot het feodalisme in zijn enge zin, is het uiterst twijfelachtig of feudo-vazalische instellingen een samenhangende bundel van instellingen of concepten vormden die structureel gescheiden waren van andere instellingen en concepten uit die tijd. [50]

De term feodaal is ook toegepast op niet-westerse samenlevingen waarin instellingen en attitudes vergelijkbaar met die van middeleeuws Europa de overhand hebben gehad (zie voorbeelden van feodalisme ). Japan is in dit opzicht uitgebreid bestudeerd. [51] Vrijdag merkt op dat historici van Japan in de 21ste eeuw zelden feodalisme inroepen; in plaats van naar overeenkomsten te kijken, concentreren specialisten die vergelijkende analyse proberen, zich op fundamentele verschillen. [52] Uiteindelijk, zeggen critici, hebben de vele manieren waarop de term feodalisme is gebruikt, het een specifieke betekenis ontnomen, waardoor sommige historici en politieke theoretici het hebben afgewezen als een nuttig concept om de samenleving te begrijpen.[45]

Richard Abels merkt op dat "handboeken over de westerse beschaving en de wereldbeschaving de term 'feodalisme' nu schuwen." [53]

Zie ook [ bewerken ]

 • Bastaard feodalisme
 • Personenverbandsstaat  [ de ]
 • Cestui que
 • Voorbeelden van feodalisme
 • Engelse feodale baronie
 • Feodale plichten
 • Feodalisme in het Heilige Roomse Rijk
 • Lehnsmann
 • Majorat
 • Neo-feodalisme
 • Nulle terre sans seigneur
 • Protofeudalisme
 • Quia Emptores
 • Schotse feodale baronie
 • Statuten van Mortmain
 • Overheersing
 • Vazal
 • Vazalstaat

Leger:

 • Ridders
 • Middeleeuwse oorlogvoering

Niet-Europees:

 • Fengjian (Chinees)
 • Hacienda
 • Feodaal Japan
 • Feodalisme in Pakistan
 • Indiase feodalisme
 • Mandala (politiek model)
 • Ziamet
 • Zemene Mesafint

Referenties [ bewerken ]

 1. 365, 1901.
 2. De grondslagen van de westerse beschaving . Chantilly, VA: The Teaching Company . ISBN 978-1565856370
 3. Qu'est-ce que la féodalité . In het Engels vertaald door Philip Grierson als feodalisme , met een voorwoord van FM Stenton , 1e druk: New York en Londen, 1952; 2e druk: 1961; 3e druk: 1976.
 4. Encyclopædia Britannica Online .
 5. ‘De tirannie van een constructie: feodalisme en historici van het middeleeuwse Europa’. The American Historical Review . 79 (4): 1063-1088. doi : 10,2307 / 1869563 . JSTOR 1869563 . 
 6. Oxford: Oxford University Press, 1994 ISBN 0-19-820648-8 
 7. , door Paul Halsall . Internet Medieval Sourcebook .
 8. 800 - c. 1100 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
 9. Tr. LA Manyon. Twee delen. Chicago: University of Chicago Press, 1961 ISBN 0-226-05979-0 
 10. Gearchiveerd van het origineel op 12/11/2004.
 11. Webster's Dictionary . Opgehaald op 8 oktober 2019 . met enkele kenmerken van feodalisme
 12. Vietnam: A Global Studies Handbook . ABC-CLIO . ISBN 9781576074169Op 9 oktober 2019 opgehaald .
 13. bijvoorbeeld: McDonald, Hamish (17-10-2007). "Feodale regering levend en wel in Tonga" . Sydney Morning Herald . ISSN 0312-6315 . Ontvangen 2008-09-07 . 
 14. Online Etymology Dictionary . Ontvangen 16 september 2007 .
 15. De beschaving van de middeleeuwen .
 16. "FEUDALISME, EUROPEES." in New Dictionary of the History of Ideas , Vol. 2, uitg. Maryanne Cline Horowitz, Thomas Gale 2005, ISBN 0-684-31379-0 . blz. 828-831 
 17. Belle S. Tuten en Tracey L. Billado (Farnham, Surrey: Ashgate, 2010), 135-155 op 145-149.
 18. De geschiedenis van Manchester: In Four Books . J. Murray. p. 359.
 19. Grenzen van de oude wereld van het Nabije Oosten: een eerbetoon aan Cyrus H. Gordon . "Mededelingen over Pe'ah, Fay 'en Feudum" door Alauddin Samarrai. Pg. 248-250 , Continuum International Publishing Group, 1998.
 20. OED online. Oxford University Press, juni 2017. Web. 18 augustus 2017.
 21. The Constitutional History of England (3 delen), 2e editie 1875–78, Vol. 1, pag. 251, n. 1
 22. Feudal Society , Vol. 1, 1964. pp.165-66.
 23. Feodalisme , 1961, pag. 106.
 24. vol. 9, p.119.
 25. De ontwikkeling van de Zuid-Franse en Catalaanse samenleving 718-1050 , 1965, pp. 76-77.
 26. "De term 'leengoed': een mogelijke Arabische oorsprong", Studies in Medieval Culture , 4.1 (1973), pp. 78-82.
 27. War in Human Civilization , New York: Oxford University Press, 2006. pp. 332-343
 28. Cornell University Press, 1942. Klassieke inleiding tot het feodalisme.
 29. Brit. Op cit. Het was een standaardonderdeel van het feodale contract (leengoed [land], trouw [eed van trouw], geloof [geloof in God]) dat elke pachter verplicht was het hof van zijn opperheer bij te wonen om hem te adviseren en te steunen; Sir Harris Nicolas , in Historic Peerage of England , ed. Courthope , p. 18, geciteerd door Encyc. Brit, op.cit., P. 388: "Het was het principe van het feodale systeem dat elke huurder het hof van zijn directe chef moest bijwonen"
 30. 522-3.
 31. 518
 32. Capetian Frankrijk 987–1328 , p.17.
 33. De Franse Revolutie: Vol. 1, van zijn oorsprong tot 1793 . Columbia UP blz. 130. ISBN 9780231085984
 34. "Het voortbestaan ​​van de adel tijdens de Franse revolutie". Verleden en heden . 37 (37): 71-86. doi : 10.1093 / verleden / 37.1.71 . JSTOR 650023 . 
 35. "Perspectives on the Medieval World" in Medieval Panorama , 2001, ISBN 0-89236-642-7 
 36. "Feodalisme" . usna.edu.
 37.  
 38. 91.
 39. Companion to Geschiedschrijving . Routledge. p. 126. ISBN 9781134970247Ontvangen 2019/11/17 .
 40. Verbond en gemenebest: van christelijke afscheiding tot en met de protestantse reformatie . Deel 2. Transaction Publishers. p. 76. ISBN 9781412820523Ontvangen 2019/11/17 .
 41. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted . Oxford Universiteit krant. p. 397. ISBN 9780198206484Ontvangen 2019/11/17 .
 42. ‘Feodalisme in Japan - een herbeoordeling’. Vergelijkende studies in samenleving en geschiedenis . 5 (1): 15-51. doi : 10.1017 / S001041750000150X . JSTOR 177767 . 
 43. History Compass (2009) 7 # 3 pp: 1008-1031.

Verder lezen [ bewerken ]

 • Bloch, Marc, Feudal Society. Tr. LA Manyon. Twee delen. Chicago: University of Chicago Press, 1961 ISBN 0-226-05979-0 
 • Ganshof, François Louis (1952). Feodalisme . Londen; New York: Longmans, Green. ISBN 978-0-8020-7158-3
 • Guerreau, Alain, L'avenir d'un passé zijn onzeker. Paris: Le Seuil, 2001. (Volledige geschiedenis van de betekenis van de term.)
 • Poly, Jean-Pierre en Bournazel, Eric, The Feudal Transformation, 900–1200. , Tr. Caroline Higgitt. New York en Londen: Holmes en Meier, 1991.
 • Reynolds, Susan, Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford: Oxford University Press, 1994 ISBN 0-19-820648-8 
 • Skwarczyński, P. (1956). "Het probleem van het feodalisme in Polen tot het begin van de 16e eeuw". De Slavische en Oost-Europese recensie . 34 (83): 292-310. JSTOR  4204744 .

Historiografische werken [ bewerken ]

 • Abels, Richard (2009). "De geschiedschrijving van een constructie:" feodalisme "en de middeleeuwse historicus". Geschiedenis kompas . 7 (3): 1008-1031. doi : 10.1111 / j.1478-0542.2009.00610.x .
 • Brown, Elizabeth, 'The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe', American Historical Review , 79 (1974), pp. 1063-108.
 • Cantor, Norman F. , Uitvinding van de Middeleeuwen: het leven, de werken en de ideeën van de grote middeleeuwen van de twintigste eeuw. Quill, 1991.
 • Vrijdag, Karl (2010). ‘The Futile Paradigm: In Quest of Feudalism in Early Medieval Japan’. Geschiedenis kompas . 8 (2): 179-196. doi : 10.1111 / j.1478-0542.2009.00664.x .
 • Harbison, Robert. "Het probleem van het feodalisme: een historiografisch essay", 1996, Western Kentucky University. online

Einde van het feodalisme [ bewerken ]

 • Bean, JMW Decline of English Feudalism, 1215–1540 (1968)
 • Davitt, Michael. De val van het feodalisme in Ierland: of, het verhaal van de revolutie van de landliga (1904)
 • Hall, John Whitney (1962). ‘Feodalisme in Japan - een herbeoordeling’. Vergelijkende studies in samenleving en geschiedenis . 5 (1): 15-51. doi : 10.1017 / S001041750000150X . JSTOR  177767 .vergelijkt Europa en Japan
 • Nell, Edward J. "Economische relaties in het verval van het feodalisme: een onderzoek naar economische onderlinge afhankelijkheid en sociale verandering." Geschiedenis en theorie (1967): 313-350. in JSTOR
 • Oké, Robin. Oost-Europa 1740–1985: feodalisme tot communisme (Routledge, 1986)

Frankrijk [ bewerken ]

 • Herbert, Sydney. The Fall of Feudalism in France (1921) full text online gratis
 • Mackrell, John Quentin Colborne. De aanval op het feodalisme in het achttiende-eeuwse Frankrijk (Routledge, 2013)
 • Markoff, John. Afschaffing van het feodalisme: boeren, heren en wetgevers in de Franse revolutie (Penn State Press, 2010)
 • Sutherland, DMG (2002). ‘Boeren, heren en Leviathan: winnaars en verliezers van de afschaffing van het Franse feodalisme, 1780-1820’. The Journal of Economic History . 62 (1): 1-24. JSTOR  2697970 .

Externe links [ bewerken ]

 • "Feodalisme" , door Elizabeth AR Brown . Encyclopædia Britannica Online .
 • "Feodalisme?" , door Paul Halsall . Internet Medieval Sourcebook .
 • "Feudalism: the history of an idea" , door Fredric Cheyette (Amherst), overgenomen uit New Dictionary of the History of Ideas (2004)
 • Middeleeuws feodalisme , door Carl Stephenson . Cornell University Press, 1942. Klassieke inleiding tot het feodalisme.
 • "The Problem of Feudalism: An Historiographical Essay" bij de Wayback Machine (gearchiveerd 26 februari 2009), door Robert Harbison, 1996, Western Kentucky University .