stad

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken
Parijs is een van de bekendste steden ter wereld. [1]

Een stad is een grote menselijke nederzetting . [2] [3] [a] Het kan worden gedefinieerd als een permanente en dichtbevolkte plaats met administratief gedefinieerde grenzen waarvan de leden voornamelijk aan niet-agrarische taken werken. [4] Steden hebben over het algemeen uitgebreide systemen voor huisvesting , transport , sanitaire voorzieningen , nutsvoorzieningen , landgebruik , productie en communicatie . Hun dichtheid vergemakkelijkt de interactie tussen mensen, overheidsorganisaties en bedrijven, waarvan soms verschillende partijen in het proces profiteren, zoals het verbeteren van de efficiëntie van de distributie van goederen en diensten. Als gevolg van de efficiëntie van het transport en de kleinere land verbruik , dichte steden houden de potentie om een kleinere hebben ecologische voetafdruk per inwoner dan de meer dunbevolkte gebieden. [5] Daarom worden compacte steden vaak een cruciaal element genoemd in de strijd tegen klimaatverandering. [6] Deze concentratie kan echter ook aanzienlijke negatieve gevolgen hebben, zoals het vormen van stedelijke hitte-eilanden , het concentreren van vervuiling en het onder druk zetten van watervoorraden en andere hulpbronnen.

Historisch gezien waren stadsbewoners een klein deel van de mensheid in het algemeen, maar na twee eeuwen van ongekende en snelle verstedelijking leeft nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden, wat ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de mondiale duurzaamheid. [7] [8] Hedendaagse steden vormen gewoonlijk de kern van grotere grootstedelijke gebieden en stedelijke gebieden - waardoor talloze forenzen naar stadscentra reizen voor werk, amusement en opbouw. Maar in een wereld van toenemende globaliseringzijn alle steden in verschillende mate ook wereldwijd met elkaar verbonden buiten deze regio's. Deze toegenomen invloed betekent dat steden ook grote invloed hebben op mondiale vraagstukken, zoals duurzame ontwikkeling , opwarming van de aarde en mondiale gezondheid . Vanwege deze grote invloeden op mondiale problemen heeft de internationale gemeenschap prioriteit gegeven aan investeringen in duurzame steden via Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 .

Andere belangrijke kenmerken van steden naast de bevolking zijn de hoofdstadstatus en de relatieve voortdurende bezetting van de stad. Bijvoorbeeld landhoofdsteden zoals Abu Dhabi , Amsterdam , Athene , Peking , Berlijn , Brasília , Buenos Aires , Caïro , Canberra , Kopenhagen , Helsinki , Lissabon , Londen , Madrid , Mexico-stad , Moskou , New Delhi , Ottawa , Parijs ,Rome , San José , Santiago , Seoul , Tokio , Taipei , Ulaanbaatar , Warschau en Washington DC weerspiegelen de identiteit van hun land.​ Religieuze heilige plaatsen bieden nog een voorbeeld van de kapitaalstatus binnen een religie: Jeruzalem , Mekka , Varanasi , Ayodhya , Haridwar en Prayagrajelk hebben betekenis. De steden Faiyum , Damascus , Delhi en Argos behoren tot degenen die aanspraak maken op de langste voortdurende bewoning .

Betekenis [ bewerken ]

Palitana vertegenwoordigt de symbolische functie van de stad in het uiterste, toegewijd zoals het is aan Jain-tempels . [9]

Een stad onderscheidt zich van andere menselijke nederzettingen door zijn relatief grote omvang, maar ook door zijn functies en zijn speciale symbolische status , die kan worden verleend door een centrale autoriteit. De term kan ook verwijzen naar de fysieke straten en gebouwen van de stad of naar de verzameling mensen die er wonen, en kan in algemene zin worden gebruikt om stedelijk in plaats van landelijk gebied te betekenen . [10] [11]

Nationale tellingen gebruiken een verscheidenheid aan definities - waarbij factoren worden ingeroepen als bevolking , bevolkingsdichtheid , aantal woningen , economische functie en infrastructuur - om de bevolking als stedelijk te classificeren. Typische werkdefinities voor kleine stadsbevolking beginnen bij ongeveer 100.000 mensen. [12] Gemeenschappelijke populatiedefinities voor een stedelijk gebied (stad of dorp) variëren tussen 1.500 en 50.000 mensen, waarbij de meeste Amerikaanse staten minimaal tussen 1.500 en 5.000 inwoners gebruiken. [13] [14] Sommige jurisdicties stellen dergelijke minima niet. [15] In het Verenigd Koninkrijk ,de status van stad wordt toegekend door de Kroon en blijft dan permanent. (Historisch gezien was de kwalificerende factor de aanwezigheid van een kathedraal , wat resulteerde in enkele zeer kleine steden zoals Wells , met een bevolking van 12.000 vanaf 2018 en St Davids , met een bevolking van 1841 vanaf 2011. ) Volgens de 'functionele definitie “een stad onderscheidt zich niet alleen door grootte, maar ook door de rol die ze speelt binnen een grotere politieke context. Steden dienen als administratieve, commerciële, religieuze en culturele knooppunten voor hun grotere omliggende gebieden. [16] [17] Een voorbeeld van een nederzetting met "stad" in de naam die mogelijk niet voldoet aan een van de traditionele criteria om genoemd te worden, is onder meerBroad Top City, Pennsylvania (452 inwoners).

De aanwezigheid van een geletterde elite wordt soms meegenomen [ door wie? [18] Een typische stad heeft professionele bestuurders , regelgeving en een of andere vorm van belastingheffing (voedsel en andere benodigdheden of middelen om voor hen te handelen) om de overheidswerkers te ondersteunen . (Deze regeling staat in contrast met de meer typische horizontale relaties in een stam of dorp die gemeenschappelijke doelen bereiken door middel van informele overeenkomsten tussen buren of door middel van leiderschap.van een opperhoofd.) De regeringen kunnen gebaseerd zijn op erfelijkheid, religie, militaire macht, werksystemen zoals kanaalbouw, voedseldistributie, grondbezit, landbouw, handel, productie, financiën of een combinatie hiervan. Samenlevingen die in steden leven, worden vaak beschavingen genoemd .

Etymology [ bewerken ]

Het woord "stad" en de verwante " beschaving " komen van de Latijnse stam civitas , wat oorspronkelijk burgerschap of lid van de gemeenschap betekent en uiteindelijk correspondeert met urbs , wat "stad" in meer fysieke zin betekent. [10] De Romeinse civitas was nauw verbonden met de Griekse polis - een andere veel voorkomende wortel die in Engelse woorden voorkomt, zoals metropolis . [19]

In toponymische terminologie worden namen van afzonderlijke steden en dorpen astioniemen genoemd (van het Oudgrieks ἄστυ / stad of stad, en ὄνομα / naam). [20]

Geografie [ bewerken ]

Hillside housing en begraafplaats in Kabul.
Wolkenkrabbers strekken zich uit over het strand van Durban
Het centrum van Pittsburgh ligt aan de samenvloeiing van de rivieren Monongahela en Allegheny , die de Ohio worden .
Het L'Enfant Plan voor Washington, DC , geïnspireerd op het ontwerp van Versailles , combineert een utilitair rasterpatroon met diagonale lanen en een symbolische focus op monumentale architectuur. [21]
Deze luchtfoto van het grootstedelijk gebied van Gush Dan in Israël toont de geometrisch geplande [22] stad Tel Aviv zelf (linksboven) evenals Givatayim in het oosten en een deel van Bat Yam in het zuiden. De bevolking van Tel Aviv is 433.000; de totale bevolking van het grootstedelijk gebied is 3.785.000. [23]

Stedelijke geografie behandelt zowel steden in hun grotere context als hun interne structuur. [24]

Site [ bewerken ]

De ligging van de stad is in de loop van de geschiedenis gevarieerd naargelang de natuurlijke, technologische, economische en militaire context. Toegang tot water is lange tijd een belangrijke factor geweest bij de plaatsing en groei van steden, en ondanks de uitzonderingen die mogelijk werden gemaakt door de komst van het spoorvervoer in de negentiende eeuw, leeft het grootste deel van de stedelijke wereldbevolking tegenwoordig aan de kust of aan een rivier. [25]

Stedelijke gebieden kunnen in de regel niet hun eigen voedsel produceren en moeten daarom een relatie ontwikkelen met een achterland dat hen in stand houdt. [26] Alleen in bijzondere gevallen, zoals mijnsteden, die een cruciale rol spelen in de handel over lange afstanden, zijn steden losgekoppeld van het platteland dat hen voedt. [27] De centraliteit binnen een productiegebied is dus van invloed op de locatie, aangezien economische krachten in theorie de creatie van marktplaatsen op optimaal wederzijds bereikbare locaties zouden bevorderen. [28]

Centrum [ bewerken ]

De overgrote meerderheid van de steden heeft een centraal gebied met gebouwen met een speciale economische, politieke en religieuze betekenis. Archeologen noemen dit gebied met de Griekse term temenos of als het versterkt is als een citadel . [29] Deze ruimtes weerspiegelen en versterken historisch gezien de centrale ligging en het belang van de stad voor zijn bredere invloedssfeer . [28] Tegenwoordig hebben steden een stadscentrum of binnenstad , soms samenvallend met een centraal zakendistrict .

De openbare ruimte [ bewerken ]

Steden hebben doorgaans openbare ruimtes waar iedereen naartoe kan. Deze omvatten particuliere ruimtes die open zijn voor het publiek , evenals vormen van openbaar land zoals openbaar domein en de commons . De westerse filosofie beschouwt de fysieke openbare ruimte sinds de tijd van de Griekse agora als het substraat van de symbolische openbare ruimte . [30] [31] Openbare kunst siert (of verminkt) openbare ruimtes. Parken en andere natuurgebieden in steden bieden bewoners verlichting van de hardheid en regelmaat van typische gebouwde omgevingen .

Inwendige structuur [ bewerken ]

Stedelijke structuur volgt over het algemeen een of meer basispatronen: geomorf, radiaal, concentrisch, rechtlijnig en kromlijnig. De fysieke omgeving beperkt over het algemeen de vorm waarin een stad wordt gebouwd. Als het zich op een berghelling bevindt, kan de stedelijke structuur afhankelijk zijn van terrassen en kronkelende wegen. Het kan worden aangepast aan zijn bestaansmiddelen (bv. Landbouw of visserij). En het kan worden opgezet voor een optimale verdediging gezien het omringende landschap. [32] Naast deze "geomorfe" kenmerken kunnen steden interne patronen ontwikkelen als gevolg van natuurlijke groei of stadsplanning .

In een radiale structuur komen hoofdwegen samen op een centraal punt. Deze vorm zou kunnen evolueren door opeenvolgende groei over een lange tijd, met concentrische sporen van stadsmuren en citadellen die oudere stadsgrenzen markeren. In de meer recente geschiedenis werden dergelijke vormen aangevuld met ringwegen die het verkeer rond de rand van een stad brachten. Nederlandse steden als Amsterdam en Haarlem zijn gestructureerd als een centraal plein omgeven door concentrische grachten die elke uitbreiding markeren. In steden als Moskou is dit patroon nog duidelijk zichtbaar.

Een systeem van rechtlijnige stadsstraten en landpercelen, bekend als het gridplan , wordt al millennia gebruikt in Azië, Europa en Amerika. De beschaving van de Indusvallei bouwde Mohenjo-Daro , Harappa en andere steden op een rasterpatroon, gebruikmakend van oude principes beschreven door Kautilya , en uitgelijnd met de kompaspunten . [33] [16] [34] [35] De oude Griekse stad Priene is een voorbeeld van een rasterplan met gespecialiseerde districten die in de Hellenistische Middellandse Zee worden gebruikt .

Stedelijke gebieden [ bewerken ]

De nederzetting van het stadstype strekt zich uit tot ver buiten de traditionele grenzen van de eigenlijke stad [36] in een vorm van ontwikkeling die soms kritisch wordt omschreven als stadsuitbreiding . [37] Decentralisatie en verspreiding van stadsfuncties (commercieel, industrieel, residentieel, cultureel, politiek) heeft de betekenis van de term veranderd en heeft geografen uitgedaagd om territoria te classificeren volgens een binair getal tussen stad en platteland. [14]

Grootstedelijke gebieden omvatten voorsteden en buitenwijken die zijn georganiseerd rond de behoeften van forenzen , en soms grenzen aan steden die worden gekenmerkt door een zekere mate van economische en politieke onafhankelijkheid. (In de VS zijn deze gegroepeerd in grootstedelijke statistische gebieden voor doeleinden van demografie en marketing .) Sommige steden maken nu deel uit van een continu stedelijk landschap dat stedelijke agglomeratie , agglomeratie of megalopolis wordt genoemd (geïllustreerd door de BosWash- corridor in het noordoosten van de Verenigde Staten .) [38]

Geschiedenis [ bewerken ]

Een boog uit de oude Sumerische stad Ur , die bloeide in het derde millennium voor Christus , is te zien in het huidige Tell el-Mukayyar in Irak
Mohenjo-daro , een stad in de Indusvallei-beschaving in Pakistan , die zes of meer keer werd herbouwd met stenen van standaardafmetingen en volgens dezelfde rasterlay-out - ook in het derde millennium voor Christus.
Deze luchtfoto van wat ooit het centrum van Teotihuacan was, toont de Piramide van de Zon , de Piramide van de Maan en de processielaan die dient als de ruggengraat van het stratenstelsel van de stad.

Steden, gekenmerkt door bevolkingsdichtheid , symbolische functie en stadsplanning , bestaan ​​al duizenden jaren. [39] In de conventionele opvatting volgden beschaving en stad beide uit de ontwikkeling van de landbouw , die de productie van voedseloverschotten mogelijk maakte, en dus een sociale arbeidsdeling (met bijbehorende sociale stratificatie ) en handel . [40] [41] Vroege steden hadden vaak graanschuren , soms in een tempel. [42]Een minderheidsstandpunt is van mening dat steden mogelijk zijn ontstaan ​​zonder landbouw, als gevolg van alternatieve bestaansmiddelen (visserij), [43] om te gebruiken als gemeenschappelijke seizoensschuilplaatsen, [44] vanwege hun waarde als basis voor defensieve en offensieve militaire organisatie, [45] [46] of hun inherente economische functie. [47] [48] [49] Steden speelden een cruciale rol bij het vestigen van politieke macht over een gebied, en oude leiders zoals Alexander de Grote stichtten en creëerden ze met ijver. [50]

Oude tijden [ bewerken ]

Jericho en Çatalhöyük , daterend uit het achtste millennium voor Christus , behoren tot de vroegste proto-steden die archeologen kennen. [44] [51]

In het vierde en derde millennium voor Christus bloeiden complexe beschavingen in de riviervalleien van Mesopotamië , India , China en Egypte . [52] [53] Bij opgravingen in deze gebieden zijn de ruïnes van steden gevonden die op verschillende manieren gericht zijn op handel, politiek of religie. Sommigen hadden een grote, dichtbevolkte bevolking , maar anderen voerden stedelijke activiteiten uit op het gebied van politiek of religie zonder grote geassocieerde populaties te hebben. Onder de vroege steden in de Oude Wereld, Mohenjo-daro van de Indusvallei-beschaving in het huidige Pakistan, bestaande uit ongeveer 2600 voor Christus, was een van de grootste, met een bevolking van 50.000 of meer en een geavanceerd sanitair systeem . [54] De geplande steden van China werden gebouwd volgens heilige principes om als hemelse microkosmossen te fungeren . [55] De oude Egyptische steden die archeologen fysiek kennen, zijn niet uitgebreid. [16] Ze omvatten (bekend onder hun Arabische namen) El Lahun , een arbeidersstad die verband houdt met de piramide van Senusret II , en de religieuze stad Amarna, gebouwd door Achnaton en verlaten. Deze sites lijken gepland in een sterk gereglementeerde engestratificeerde mode, met een minimalistisch raster van kamers voor de arbeiders en steeds uitgebreidere woningen beschikbaar voor hogere klassen. [56]

In Mesopotamië leidde de beschaving van Sumerië , gevolgd door Assyrië en Babylon tot talrijke steden die werden bestuurd door koningen en die meerdere in spijkerschrift geschreven talen bevorderden . [57] Het Fenicische handelsimperium, dat bloeide rond de eeuwwisseling van het eerste millennium voor Christus , omvatte talrijke steden die zich uitstrekten van Tyrus , Cydon en Byblos tot Carthago en Cádiz .

In de volgende eeuwen, onafhankelijke stadstaten van Griekenland ontwikkelde de polis , een vereniging van mannelijke grootgrondbezitters burgers die gezamenlijk de stad vormde. [58] De agora , wat "ontmoetingsplaats" of "vergadering" betekent, was het centrum van het atletische, artistieke, spirituele en politieke leven van de polis. [59] De opkomst van Rome bracht de bevolking op een miljoen. Onder het gezag van zijn rijk transformeerde en stichtte Rome vele steden ( coloniae ), en bracht daarmee zijn principes van stedelijke architectuur, design en samenleving met zich mee. [60]

In het oude Amerika ontwikkelden zich vroege stedelijke tradities in de Andes en Meso-Amerika . In de Andes ontwikkelden de eerste stedelijke centra zich in de Norte Chico-beschaving , de Chavin- en Moche- culturen, gevolgd door grote steden in de Huari- , Chimu- en Inca- culturen. De Norte Chico-beschaving omvatte maar liefst 30 grote bevolkingscentra in wat nu de Norte Chico-regio van de noord-centrale kust van Peru is . Het is de oudst bekende beschaving in Amerika en bloeide tussen de 30e eeuw voor Christus en de 18e eeuw voor Christus. [61]Meso-Amerika zag de opkomst van vroege stedenbouw in verschillende culturele regio's, te beginnen met de Olmeken en zich uitbreidend tot de Preclassic Maya's , de Zapoteken van Oaxaca en Teotihuacan in centraal Mexico. Latere culturen zoals de Azteken , de Andes-beschaving , de Maya's , de Mississippiërs en de Pueblo- volkeren putten uit deze vroegere stedelijke tradities. Veel van hun oude steden worden nog steeds bewoond, inclusief grote stedelijke steden zoals Mexico-Stad , op dezelfde locatie als Tenochtitlan ; terwijl oude continu bewoonde Pueblos zich in de buurt van moderne stedelijke gebieden bevindenNew Mexico , zoals Acoma Pueblo bij het grootstedelijk gebied van Albuquerque en Taos Pueblo bij Taos ; terwijl anderen, zoals Lima , zich in de buurt van oude Peruaanse sites bevinden, zoals Pachacamac .

Jenné-Jeno , gelegen in het huidige Mali en daterend uit de derde eeuw voor Christus, miste monumentale architectuur en een kenmerkende elite sociale klasse - maar had niettemin een gespecialiseerde productie en relaties met een achterland. [62] Waarschijnlijk bestonden er pre-Arabische handelscontacten tussen Jenné-Jeno en Noord-Afrika. [63] Andere vroege stedelijke centra in Afrika bezuiden de Sahara, gedateerd rond 500 na Christus, zijn Awdaghust, Kumbi-Saleh, de oude hoofdstad van Ghana, en Maranda, een centrum gelegen aan een handelsroute tussen Egypte en Gao. [64]

In het eerste millennium na Christus groeide Angkor in het Khmer-rijk uit tot een van de meest uitgestrekte steden ter wereld [65] [66] en heeft mogelijk wel een miljoen mensen ondersteund. [67]

Middeleeuwen [ bewerken ]

Vyborg in de oblast Leningrad , Rusland , bestaat sinds de 13e eeuw
Imperial Free Cities in het Heilige Roomse Rijk 1648
Deze kaart van Haarlem , Nederland, gemaakt rond 1550, toont de stad volledig omringd door een stadsmuur en verdedigingsgracht , met zijn vierkante vorm geïnspireerd op Jeruzalem .

In de overblijfselen van het Romeinse rijk werden steden uit de late oudheid onafhankelijk, maar verloren al snel hun bevolking en belang. De macht in het Westen verschoof naar Constantinopel en naar de opkomende islamitische beschaving met zijn grote steden Bagdad , Caïro en Córdoba . [68] Van de 9e tot het einde van de 12e eeuw was Constantinopel , de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk , de grootste en rijkste stad van Europa, met een bevolking van bijna 1 miljoen. [69] [70] Het Ottomaanse rijk won geleidelijkcontrole over veel steden in het Middellandse Zeegebied, waaronder Constantinopel in 1453 .

In het Heilige Roomse Rijk , te beginnen in de 12e. eeuw, werden vrije keizerlijke steden zoals Neurenberg , Straatsburg , Frankfurt , Bazel , Zürich , Nijmegen een bevoorrechte elite onder steden die zelfbestuur hadden gewonnen van hun lokale leken of seculiere heer of zelfbestuur hadden gekregen van de keizer en onder zijn onmiddellijke bescherming. Tegen 1480 werden deze steden, voor zover ze nog deel uitmaakten van het rijk, onderdeel van de keizerlijke landgoederen die het rijk regeerden met de keizer door middel van de keizerlijke rijksdag . [71]

Tegen de dertiende en veertiende eeuw werden sommige steden machtige staten, waarbij ze omliggende gebieden onder hun controle namen of uitgebreide maritieme rijken vestigden. In Italië ontwikkelden middeleeuwse gemeenten zich tot stadstaten, waaronder de Republiek Venetië en de Republiek Genua . In Noord-Europa vormden steden als Lübeck en Brugge de Hanze voor collectieve verdediging en handel. Hun macht werd later uitgedaagd en overschaduwd door de Nederlandse commerciële steden van Gent , Ieper en Amsterdam[72] Soortgelijke verschijnselen deden zich elders voor, zoals in het geval van Sakai , dat in het laatmiddeleeuwse Japan een aanzienlijke autonomie genoot.

Vroegmoderne [ bewerken ]

In het Westen werden natiestaten de dominante eenheid van de politieke organisatie na de Vrede van Westfalen in de zeventiende eeuw. [73] [74] De grotere hoofdsteden van West-Europa (Londen en Parijs) profiteerden van de groei van de handel na het ontstaan ​​van een Atlantische handel. De meeste steden bleven echter klein.

Tijdens de Spaanse kolonisatie van Amerika werd het oude Romeinse stadsconcept uitgebreid gebruikt. Steden werden gesticht in het midden van de nieuw veroverde gebieden, en waren gebonden aan verschillende wetten op het gebied van administratie, financiën en stedenbouw.

Industriële tijdperk [ bewerken ]

De groei van de moderne industrie vanaf het einde van de 18e eeuw leidde tot massale verstedelijking en de opkomst van nieuwe grote steden, eerst in Europa en daarna in andere regio's, omdat nieuwe kansen enorme aantallen migranten van plattelandsgemeenschappen naar stedelijke gebieden brachten.

Diorama van het oude Gyumri , Armenië met de kerk van de Heilige Verlosser (1859-1873)
Kleine stad Gyöngyös in Hongarije in 1938.

Engeland liep voorop toen Londen de hoofdstad werd van een wereldrijk en steden in het hele land groeiden op locaties die strategisch waren voor productie . [75] In de Verenigde Staten van 1860 tot 1910 verminderde de introductie van spoorwegen de transportkosten en begonnen grote productiecentra te ontstaan, wat de migratie van landelijke naar stedelijke gebieden aanwakkerde.

Geïndustrialiseerde steden werden dodelijke plaatsen om te wonen als gevolg van gezondheidsproblemen als gevolg van overbevolking , beroepsrisico's van de industrie, vervuild water en lucht, slechte sanitaire voorzieningen en overdraagbare ziekten zoals tyfus en cholera . Fabrieken en sloppenwijken kwamen naar voren als vaste kenmerken van het stedelijk landschap. [76]

Post-industriële tijdperk [ bewerken ]

In de tweede helft van de twintigste eeuw leidde deïndustrialisatie (of " economische herstructurering ") in het Westen tot armoede , dakloosheid en stedelijk verval in voorheen welvarende steden. Amerika's "Steel Belt" werd een " Rust Belt " en steden als Detroit , Michigan en Gary, Indiana begonnen te krimpen , in tegenstelling tot de wereldwijde trend van massale stadsuitbreiding. [77] Dergelijke steden zijn met wisselend succes overgeschakeld naar de diensteneconomie en publiek-private partnerschappen , met gelijktijdige gentrificatie , ongelijkerevitaliseringsinspanningen en selectieve culturele ontwikkeling. [78] Onder de Grote Sprong Voorwaarts en de daaropvolgende vijfjarenplannen die vandaag worden voortgezet, heeft de Volksrepubliek China een gelijktijdige verstedelijking en industrialisatie ondergaan en is het de grootste fabrikant ter wereld geworden . [79] [80]

Te midden van deze economische veranderingen stellen geavanceerde technologie en onmiddellijke telecommunicatie geselecteerde steden in staat om centra van de kenniseconomie te worden . [81] [82] [83] Een nieuw smart city- paradigma, ondersteund door instellingen zoals de RAND Corporation en IBM , brengt geautomatiseerd toezicht , data-analyse en bestuur van invloed op steden en stadsbewoners. [84] Sommige bedrijven bouwen vanaf het begin gloednieuwe masterplannen op greenfield- locaties.

Complex [ bewerken ]

Kleding hangt netjes en zichtbaar in deze woningen in Jakarta aan het water bij een stortplaats .

Verstedelijking is het migratieproces van landelijke naar stedelijke gebieden, aangedreven door verschillende politieke, economische en culturele factoren. Tot de 18e eeuw bestond er een evenwicht tussen de plattelandsbevolking van landbouwers en steden met markten en kleinschalige productie. [85] [86] Met de agrarische en industriële revoluties begon de stedelijke bevolking haar ongekende groei, zowel door migratie als door demografische expansie . In Engeland steeg het aandeel van de bevolking dat in steden woonde van 17% in 1801 tot 72% in 1891. [87] In 1900 woonde 15% van de wereldbevolking in steden. [88]Ook de culturele aantrekkingskracht van steden speelt een rol bij het aantrekken van inwoners. [89]

De verstedelijking verspreidde zich snel over Europa en Noord- en Zuid-Amerika en sinds de jaren vijftig ook in Azië en Afrika. De afdeling Bevolking van het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties meldde in 2014 dat voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. [90] [b]

Grafiek met de verstedelijking vanaf 1950 geprojecteerd tot 2050. [97]

Latijns-Amerika is de meest stedelijke continent, met vier vijfde van de bevolking woont in steden, waaronder een vijfde van de bevolking zei in te leven sloppenwijken ( favela's , poblaciones callampas , etc.). [98] Batam , Indonesië , Mogadishu , Somalië , Xiamen , China en Niamey , Niger , worden beschouwd als een van de snelst groeiende steden ter wereld, met jaarlijkse groeicijfers van 5 à 8%. [99] In het algemeen blijven de meer ontwikkelde landen van het " Globale Noorden " meer verstedelijkt dan deminder ontwikkelde landen van het " Globale Zuiden " - maar het verschil blijft kleiner worden omdat verstedelijking sneller plaatsvindt in de laatste groep. Azië herbergt verreweg het grootste aantal stadsbewoners: meer dan twee miljard en meer. [86] De VN voorspelt dat er in 2050 wereldwijd 2,5 miljard stadsbewoners (en 300 miljoen plattelandsbewoners minder) zullen zijn, met 90% van de uitbreiding van de stedelijke bevolking in Azië en Afrika. [90] [100]

Kaart met stedelijke gebieden met minstens een miljoen inwoners in 2006.

Megasteden , steden met een bevolking van meerdere miljoenen, hebben zich uitgebreid tot tientallen, vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. [101] [102] Economische globalisering voedt de groei van deze steden, aangezien nieuwe stromen van buitenlands kapitaal zorgen voor snelle industrialisatie, evenals verplaatsing van grote bedrijven uit Europa en Noord-Amerika, waardoor immigranten van heinde en verre worden aangetrokken . [103] Een diepe kloof verdeelt arm en rijk in deze steden, met meestal een superrijke elite die in gated communities leeft en grote massa's mensen die in ondermaatse woningen wonen met een ontoereikende infrastructuur en anderszins slechte omstandigheden. [104]

Steden over de hele wereld zijn fysiek gegroeid naarmate hun bevolking toeneemt, met een toename van hun oppervlakte, met de creatie van hoogbouw voor residentieel en commercieel gebruik, en met ondergrondse ontwikkeling. [105] [106]

Verstedelijking kan een snelle vraag naar waterbeheer creëren , omdat voorheen goede bronnen van zoet water overmatig worden gebruikt en vervuild, en het volume van het rioolwater de beheersbare niveaus begint te overschrijden. [107]

Overheid [ bewerken ]

De gemeenteraad van Teheran komt in september 2015 bijeen.

Lokaal bestuur van steden neemt verschillende vormen aan, waaronder prominent de gemeente (vooral in Engeland , in de Verenigde Staten , in India en in andere Britse koloniën ; wettelijk gezien de gemeentelijke corporatie ; [108] municipio in Spanje en in Portugal , en samen met Municipalidad , in de meeste voormalige delen van het Spaanse en Portugese rijk) en de commune ( in Frankrijk en Chili ; of comune in Italië).

De hoofdfunctionaris van de stad heeft de titel van burgemeester . Ongeacht hun werkelijke mate van politiek gezag, de burgemeester fungeert doorgaans als het boegbeeld of de personificatie van hun stad. [109]

Het stadhuis in George Town , Maleisië, doet tegenwoordig dienst als de zetel van de gemeenteraad van het eiland Penang . [110]

Stadsbesturen hebben de bevoegdheid om wetten te maken die activiteiten binnen steden regelen, terwijl hun jurisdictie over het algemeen als ondergeschikt wordt beschouwd (in oplopende volgorde) aan staats- / provinciaal , nationaal en misschien internationaal recht . Deze hiërarchie van recht wordt in de praktijk niet rigide gehandhaafd - bijvoorbeeld bij conflicten tussen gemeentelijke voorschriften en nationale principes zoals grondwettelijke rechten en eigendomsrechten . [74] Juridische conflicten en problemen doen zich vaker voor in steden dan elders, vanwege het simpele feit dat ze een grotere dichtheid hebben. [111] Moderne stadsbesturen grondighet dagelijks leven in vele dimensies regelen , waaronder de volksgezondheid en de persoonlijke gezondheid , vervoer , begrafenis , gebruik en winning van hulpbronnen , recreatie en de aard en het gebruik van gebouwen . Technologieën, technieken en wetten die deze gebieden beheersen - ontwikkeld in steden - zijn alomtegenwoordig in veel gebieden. [112] Gemeenteambtenaren kunnen worden benoemd op een hoger bestuursniveau of lokaal worden gekozen. [113]

Gemeentelijke diensten [ bewerken ]

De brandweer van Dublin in Dublin, Ierland, blussen in 1970 een zware brand in een ijzerhandel

Steden bieden doorgaans gemeentelijke diensten aan , zoals onderwijs , via schoolsystemen ; politie , via politie-afdelingen; en brandbestrijding , door middel van brandweerkorpsen ; evenals de basisinfrastructuur van de stad. Deze worden min of meer routinematig verstrekt, op min of meer gelijke wijze. [114] [115] De verantwoordelijkheid voor administratie valt gewoonlijk bij het stadsbestuur, hoewel sommige diensten door een hoger niveau van de overheid kunnen worden geëxploiteerd, [116] terwijl andere in particulier beheer kunnen zijn. [117] Legers kunnen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het toezicht op steden in staten van binnenlandse onrust, zoals die van AmerikaRellen met moordaanslagen op de koning van 1968.

Finance [ bewerken ]

De traditionele basis voor gemeentelijke financiën is de lokale onroerendgoedbelasting die wordt geheven over onroerend goed in de stad. De lokale overheid kan ook inkomsten innen voor diensten of door land te leasen dat ze bezit. [118] De financiering van gemeentelijke diensten, evenals stadsvernieuwings- en andere ontwikkelingsprojecten, is echter een eeuwigdurend probleem dat steden aanpakken door middel van een beroep op hogere regeringen, overeenkomsten met de particuliere sector en technieken zoals privatisering (verkoop van diensten aan de particuliere sector). sector ), verzelfstandiging (vorming van quasi-particuliere gemeentelijke ondernemingen) en financialisering (stadsactiva verpakken in verhandelbarefinanciële instrumenten en derivaten ). Deze situatie is acuut geworden in gedeïndustrialiseerde steden en in gevallen waarin bedrijven en rijkere burgers buiten de stadsgrenzen zijn verhuisd en dus buiten het bereik van belastingen. [119] [120] [121] [122] Steden die op zoek zijn naar contant geld, nemen steeds vaker hun toevlucht tot de gemeentelijke obligatie , in wezen een lening met rente en een terugbetalingsdatum . [123] Stadsbesturen zijn ook begonnen met het gebruik van belastingverhogende financiering , waarbij een ontwikkelingsproject wordt gefinancierd door leningen op basis van toekomstige belastinginkomsten die het naar verwachting zal opleveren.[122] Onder deze omstandigheden hechten schuldeisers en bijgevolg stadsbesturen een groot belang aan de kredietwaardigheid van steden. [124]

Bestuur [ bewerken ]

Governance omvat de overheid, maar verwijst naar een breder domein van sociale controlefuncties die door veel actoren worden uitgevoerd, waaronder niet-gouvernementele organisaties . [125] De impact van globalisering en de rol van multinationale ondernemingen in lokale overheden over de hele wereld, heeft geleid tot een verschuiving in het perspectief van stedelijk bestuur, weg van de 'stedelijke regime-theorie' waarin een coalitie van lokale belangen functioneel regeert, naar een theorie. van externe economische controle, die in academici op grote schaal wordt geassocieerd met de filosofie van het neoliberalisme . [126] In het neoliberale bestuursmodel worden openbare nutsbedrijven geprivatiseerd en de industrie gedereguleerd, en bedrijven verwerven de status van regerende actoren - zoals blijkt uit de macht die ze uitoefenen in publiek-private partnerschappen en over districten voor verbetering van het bedrijfsleven , en in de verwachting van zelfregulering door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen . De grootste investeerders en vastgoedontwikkelaars treden op als de facto stedenbouwkundigen van de stad . [127]

Het verwante concept van goed bestuur legt meer nadruk op de staat, met als doel stedelijke overheden te beoordelen op hun geschiktheid voor ontwikkelingshulp . [128] De concepten van bestuur en goed bestuur worden vooral ingeroepen in de opkomende megasteden, waar internationale organisaties de bestaande regeringen als ontoereikend beschouwen voor hun grote bevolking. [129]

Stedenbouw [ bewerken ]

La Plata , Argentinië, gebaseerd op een perfect vierkant met zijden van 5196 meter, werd in de jaren 1880 ontworpen als de nieuwe hoofdstad van de provincie Buenos Aires . [130]

Stedelijke planning , de toepassing van vooruitdenken op stadsontwerp, omvat het optimaliseren van landgebruik, transport, nutsvoorzieningen en andere basissystemen om bepaalde doelstellingen te bereiken . Stedenbouwkundigen en wetenschappers hebben overlappende theorieën voorgesteld als idealen voor hoe plannen zouden moeten worden gevormd. Planningsinstrumenten, die verder gaan dan het oorspronkelijke ontwerp van de stad zelf, omvatten publieke kapitaalinvesteringen in infrastructuur en landgebruikcontroles zoals bestemmingsplannen . Het continue proces van uitgebreide planning omvat het identificeren van algemene doelstellingen en het verzamelen van gegevens om de voortgang te evalueren en toekomstige beslissingen te informeren. [131] [132]

De overheid is wettelijk de uiteindelijke autoriteit op het gebied van planning, maar in de praktijk omvat het proces zowel publieke als private elementen. Het juridische principe van eminent domein wordt door de overheid gebruikt om burgers van hun eigendommen te ontdoen in gevallen waarin het gebruik ervan vereist is voor een project. [132] Planning houdt vaak compromissen in - beslissingen waarbij sommigen te winnen en anderen te verliezen hebben - en is dus nauw verbonden met de heersende politieke situatie. [133]

De geschiedenis van stadsplanning dateert uit enkele van de vroegst bekende steden, vooral in de Indusvallei en de Meso-Amerikaanse beschavingen, die hun steden op rasters bouwden en blijkbaar verschillende gebieden voor verschillende doeleinden bestemden. [16] [134] De effecten van planning, alomtegenwoordig in de wereld van vandaag, kunnen het duidelijkst worden gezien in de lay-out van geplande gemeenschappen , volledig ontworpen voorafgaand aan de bouw, vaak met aandacht voor in elkaar grijpende fysieke, economische en culturele systemen.

Maatschappij [ bewerken ]

Sociale structuur [ bewerken ]

De stedelijke samenleving is typisch gestratificeerd . Ruimtelijk zijn steden formeel of informeel gescheiden langs etnische, economische en raciale lijnen. Mensen die relatief dicht bij elkaar kunnen wonen, werken en spelen, in aparte ruimtes, en associëren met verschillende mensen, de vorming van etnische of levensstijl enclaves of, op het gebied van geconcentreerde armoede, getto's . Terwijl in de VS en elders armoede werd geassocieerd met de binnenstad , werd het in Frankrijk geassocieerd met de banlieues , gebieden van stedelijke ontwikkeling die de eigenlijke stad omringen. Ondertussen, in heel Europa en Noord-Amerika, raciaal blankde meerderheid is empirisch gezien de meest gesegregeerde groep. Voorsteden in het westen, en in toenemende mate gated communities en andere vormen van "privatopia" over de hele wereld, stellen lokale elites in staat zichzelf op te splitsen in veilige en exclusieve buurten . [135]

Landloze stadsarbeiders, in tegenstelling tot boeren en bekend als het proletariaat , vormen een groeiende laag van de samenleving in het tijdperk van verstedelijking. In de marxistische doctrine zal het proletariaat onvermijdelijk in opstand komen tegen de bourgeoisie, terwijl hun gelederen groeien met rechteloze en ontevreden mensen die alle belang bij de status quo missen . [136] Het mondiale stedelijke proletariaat van vandaag mist echter over het algemeen de status van fabrieksarbeiders die in de negentiende eeuw toegang verschaften tot de productiemiddelen . [137]

Economie [ bewerken ]

Historisch gezien zijn steden afhankelijk van plattelandsgebieden voor intensieve landbouw om overtollige gewassen op te leveren , in ruil daarvoor zorgen ze voor geld, politiek bestuur, fabrieksgoederen en cultuur. [26] [27] Stedelijke economie heeft de neiging grotere agglomeraties te analyseren, die zich uitstrekken tot buiten de stadsgrenzen, om tot een vollediger begrip van de lokale arbeidsmarkt te komen . [138]

Clusters van wolkenkrabbers in Xinyi Special District - het centrum van handel en financiën van Taipei City , hoofdstad van de Republiek China (Taiwan).

Als knooppunten van handelssteden zijn al lang de thuisbasis van detailhandel en consumptie via de interface van winkelen . In de 20e eeuw veranderden warenhuizen met nieuwe technieken van reclame , public relations , decoratie en design stedelijke winkelgebieden in fantasiewerelden die zelfexpressie en ontsnapping door consumentisme aanmoedigden . [139] [140]

In het algemeen versnelt de dichtheid van steden de handel en vergemakkelijkt het kennisspillovers , waardoor mensen en bedrijven informatie kunnen uitwisselen en nieuwe ideeën kunnen genereren. [141] [142] Een dikkere arbeidsmarkt zorgt voor een betere afstemming van vaardigheden tussen bedrijven en individuen. Bevolkingsdichtheid maakt het ook mogelijk om gemeenschappelijke infrastructuur en productiefaciliteiten te delen, maar in zeer dichtbevolkte steden kunnen grotere drukte en wachttijden tot enkele negatieve effecten leiden. [143]

Hoewel de productie de groei van steden heeft aangewakkerd, vertrouwen velen nu op een tertiaire of diensteneconomie . De diensten in kwestie variëren van toerisme , horeca , amusement , huishouden en prostitutie tot grijze boorden in de wet , financiën en administratie . [78] [144]

Cultuur en communicatie [ bewerken ]

Steden zijn typisch knooppunten voor onderwijs en kunst en ondersteunen universiteiten , musea , tempels en andere culturele instellingen . [17] Ze hebben indrukwekkende tentoonstellingen van architectuur, variërend van klein tot enorm en sierlijk tot brutaal ; wolkenkrabbers , die duizenden kantoren of huizen binnen een kleine footprint bieden en van kilometers ver zichtbaar zijn, zijn iconische stedelijke kenmerken geworden. [145] Culturele elites hebben de neiging om in steden te leven, met elkaar verbonden door gedeeld cultureel kapitaal , en spelen zelf een rol in het bestuur. [146]Vanwege hun status als centra van cultuur en geletterdheid, kunnen steden worden omschreven als de plaats van beschaving , wereldgeschiedenis en sociale verandering . [147] [148]

Dichtheid zorgt voor effectieve massacommunicatie en transmissie van nieuws , via herauten , gedrukte proclamaties , kranten en digitale media. Deze communicatienetwerken gebruiken steden weliswaar nog steeds als knooppunten, maar dringen op grote schaal door in alle bevolkte gebieden. In het tijdperk van snelle communicatie en transport hebben commentatoren de stedelijke cultuur beschreven als bijna alomtegenwoordig [14] [149] [150] of als niet langer zinvol. [151]

Tegenwoordig sluit de promotie van haar culturele activiteiten door een stad aan bij place branding en citymarketing , technieken van publieke diplomatie die worden gebruikt om ontwikkelingsstrategieën te informeren; om bedrijven, investeerders, inwoners en toeristen aan te trekken; en om een gedeelde identiteit en gevoel van plaats te creëren binnen het grootstedelijk gebied. [152] [153] [154] [155] Fysieke inscripties, plaquettes en tentoongestelde monumenten brengen fysiek een historische context over voor stedelijke plaatsen. [156] Sommige steden, zoals Jeruzalem , Mekka en Romehebben een onuitwisbare religieuze status en trekken al honderden jaren pelgrims aan . Patriottische toeristen bezoeken Agra om de Taj Mahal te zien , of New York City om het World Trade Center te bezoeken . Liefhebbers van Elvis bezoeken Memphis om hun respect te betuigen op Graceland . [157] Plaatsmerken (waaronder plaatsentevredenheid en plaatsloyaliteit) hebben een grote economische waarde (vergelijkbaar met de waarde van commodity- merken ) vanwege hun invloed op het besluitvormingsproces van mensen die nadenken over zakendoen in - 'kopen' (de merk) - een stad. [155]

Brood en circussen, naast andere vormen van culturele aantrekkingskracht, trekken en vermaken de massa . [89] [158] Sport speelt ook een belangrijke rol in city branding en lokale identiteitsvorming . [159] Steden doen er alles aan om te concurreren om de Olympische Spelen te organiseren , die wereldwijde aandacht en toerisme trekken. [160]

Oorlogsvoering [ bewerken ]

Atoombombardementen op 6 augustus 1945 verwoestten de Japanse stad Hiroshima .

Steden spelen een cruciale strategische rol in oorlogsvoering vanwege hun economische, demografische, symbolische en politieke centraliteit. Om dezelfde redenen zijn ze doelwitten in asymmetrische oorlogsvoering . Veel steden zijn door de geschiedenis heen gesticht onder militaire auspiciën, een groot aantal heeft vestingwerken ingebouwd en militaire principes blijven het stedenbouwkundig ontwerp beïnvloeden . [161] Inderdaad, oorlog kan hebben gediend als de sociale grondgedachte en economische basis voor de allereerste steden. [45] [46]

Machten die betrokken zijn bij geopolitieke conflicten hebben versterkte nederzettingen opgericht als onderdeel van militaire strategieën, zoals in het geval van garnizoenssteden , het Amerikaanse Strategic Hamlet Program tijdens de Vietnamoorlog en Israëlische nederzettingen in Palestina. [162] Tijdens de bezetting van de Filippijnen gaf het Amerikaanse leger opdracht dat de lokale bevolking zich in steden en dorpen concentreerde om toegewijde opstandelingen te isoleren en vrijelijk tegen hen te strijden op het platteland. [163] [164]

De oude binnenstad van Warschau na de Opstand van Warschau werd 85% van de stad opzettelijk verwoest .

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verklaarden nationale regeringen af ​​en toe bepaalde steden open , waardoor ze effectief werden overgegeven aan een oprukkende vijand om schade en bloedvergieten te voorkomen. Stedelijke oorlogsvoering bleek echter doorslaggevend in de Slag om Stalingrad , waar Sovjet-troepen Duitse bezetters afstootten, met extreme verliezen en vernietiging. In een tijdperk van lage intensiteit van conflicten en snelle verstedelijking zijn steden locaties geworden van langdurige conflicten die zowel door buitenlandse bezetters als door lokale overheden tegen de opstand worden gevoerd . [137] [165] Dergelijke oorlogsvoering, bekend als counterinsurgency , omvat technieken van bewaking enpsychologische oorlogsvoering evenals close combat , [166] functioneel strekt moderne stedelijke misdaadpreventie , die reeds gebruik maakt van concepten zoals verdedigbare ruimte . [167]

Hoewel verovering het meest voorkomende doel is, heeft oorlogsvoering in sommige gevallen een volledige vernietiging van een stad betekend. Mesopotamische tabletten en ruïnes getuigen van een dergelijke vernietiging [168] , evenals het Latijnse motto Carthago delenda est . [169] [170] Sinds de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki en gedurende de hele Koude Oorlog , bleven nucleaire strategen het gebruik van " tegenwaarde " -targeting overwegen : een vijand verlammen door zijn waardevolle steden te vernietigen, in plaats van zich primair op zijn strijdkrachten te richten. . [171] [172]

Klimaatverandering [ bewerken ]

Klimaatverandering en steden zijn nauw met elkaar verbonden, waarbij steden een van de grootste bijdragen aan klimaatverandering zijn. [173] Steden zijn ook een van de meest kwetsbare delen van de menselijke samenleving voor de gevolgen van klimaatverandering , [174] en waarschijnlijk een van de belangrijkste oplossingen om de milieu-impact van mensen te verminderen. [173] [174] Meer dan de helft van de wereldbevolking bevindt zich in steden en verbruikt een groot deel van het voedsel en de goederen die buiten de steden worden geproduceerd. [175] Daarom hebben steden een aanzienlijke invloed op de bouw en het transport - twee van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. [175] Bovendien, vanwege processen die creërenklimaatconflicten en klimaatvluchtelingen , wordt verwacht dat stadsgebieden de komende decennia zullen groeien, waardoor de infrastructuur onder druk komt te staan ​​en meer arme mensen in steden zullen worden geconcentreerd . [176]

Vanwege de hoge dichtheid en effecten zoals het stedelijk hitte- eilandeffect, zullen weersveranderingen als gevolg van klimaatverandering waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor steden, waardoor bestaande problemen, zoals luchtvervuiling , waterschaarste en hitteziekte in de grootstedelijke gebieden worden verergerd . Omdat de meeste steden zijn gebouwd op rivieren of kustgebieden, zijn steden bovendien vaak kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelstijging , die overstromingen en erosie van de kust veroorzaken , en die effecten zijn nauw verbonden met andere stedelijke milieuproblemen, zoals bodemdaling en watervoerende lagen. uitputting .

In een rapport van de C40 Cities Climate Leadership Group wordt beschreven dat op verbruik gebaseerde emissies aanzienlijk meer impact hebben dan op productie gebaseerde emissies binnen steden. Het rapport schat dat 85% van de uitstoot van goederen binnen een stad buiten die stad wordt gegenereerd. [177] Investeringen in klimaatadaptatie en -beperking in steden zullen belangrijk zijn bij het verminderen van de effecten van enkele van de grootste veroorzakers van broeikasgasemissies: een grotere dichtheid maakt bijvoorbeeld herverdeling van landgebruik voor landbouw en herbebossing mogelijk , waardoor de transportefficiëntie en vergroening kunnen worden verbeterd. bouw (grotendeels vanwege de buitensporige rol van cement in klimaatverandering en verbeteringen in duurzame bouwpraktijken en weersbestendigheid ). Lijsten met oplossingen voor klimaatverandering met grote impact bevatten meestal stadsgerichte oplossingen; bijvoorbeeld Project Drawdown adviseert diverse belangrijke stedelijke investeringen, zoals een betere fietsinfrastructuur, [178] het bouwen van retrofit, [179] stadsverwarming , [180] het openbaar vervoer, [181] en beloopbaar steden zo belangrijk oplossingen. [182]

Om deze reden heeft de internationale gemeenschap coalities gevormd van steden (zoals de C40 Cities Climate Leadership Group en ICLEI ) en beleidsdoelen, zoals Sustainable Development Goal 11 ("duurzame steden en gemeenschappen"), om deze te activeren en de aandacht erop te vestigen. oplossingen.

Infrastructuur [ bewerken ]

Stedelijke infrastructuur omvat verschillende fysieke netwerken en ruimtes die nodig zijn voor vervoer, watergebruik, energie, recreatie en openbare functies. [183] Infrastructuur brengt hoge initiële kosten in vaste activa met zich mee (leidingen, kabels, fabrieken, voertuigen enz.), Maar lagere marginale kosten en dus positieve schaalvoordelen . [184] Vanwege de hogere toetredingsdrempels zijn deze netwerken geclassificeerd als natuurlijke monopolies , wat betekent dat de economische logica de voorkeur geeft aan controle over elk netwerk door één enkele organisatie, publiek of privaat. [107] [185]

Infrastructuur in het algemeen (zo niet elk infrastructuurproject) speelt een vitale rol in het vermogen van een stad voor economische activiteit en expansie, en ondersteunt het voortbestaan ​​van de inwoners van de stad, evenals technologische, commerciële, industriële en sociale activiteiten. [183] [184] Structureel gezien nemen veel infrastructuursystemen de vorm aan van netwerken met redundante verbindingen en meerdere paden, zodat het systeem als geheel blijft werken, zelfs als delen ervan uitvallen. [185] De bijzonderheden van de infrastructuursystemen van een stad hebben historische padafhankelijkheid omdat nieuwe ontwikkeling moet voortbouwen op wat al bestaat. [184]

Megaprojecten zoals de bouw van luchthavens , energiecentrales en spoorwegen vergen grote investeringen vooraf en vereisen daarom vaak financiering van de nationale overheid of de particuliere sector. [186] [185] Privatisering kan zich ook uitstrekken tot alle niveaus van aanleg en onderhoud van infrastructuur. [187]

Stedelijke infrastructuur dient idealiter alle inwoners in gelijke mate, maar kan in de praktijk ongelijk blijken te zijn - met in sommige steden duidelijke eersteklas en tweederangs alternatieven. [115] [188] [107]

Utilities [ bewerken ]

Openbare voorzieningen (letterlijk: nuttige dingen met algemene beschikbaarheid) omvatten basis- en essentiële infrastructuurnetwerken, die voornamelijk betrekking hebben op de levering van water, elektriciteit en telecommunicatie aan de bevolking. [189]

Sanering , noodzakelijk voor een goede gezondheid in drukke omstandigheden, vereist watervoorziening en afvalbeheer , evenals individuele hygiëne . Stedelijke watersystemen omvatten voornamelijk een watervoorzieningsnetwerk en een netwerk voor afvalwater, inclusief riolering en regenwater . Historisch gezien , hebben zowel de lokale overheden of particuliere bedrijven stedelijke toegediend watervoorziening , met een neiging tot regering watervoorziening in de 20e eeuw en een neiging tot prive-operatie bij het begin van de eenentwintigste. [107] [c]De markt voor particuliere waterdiensten wordt gedomineerd door twee Franse bedrijven, Veolia Water (voorheen Vivendi ) en Engie (voorheen Suez ), die naar verluidt 70% van alle watercontracten wereldwijd in handen hebben. [107] [191]

Het moderne stadsleven is sterk afhankelijk van de energie die door elektriciteit wordt overgedragen voor de werking van elektrische machines (van huishoudelijke apparaten tot industriële machines tot nu alomtegenwoordige elektronische systemen die worden gebruikt in communicatie, het bedrijfsleven en de overheid) en voor verkeerslichten , straatverlichting en binnenverlichting . Steden zijn in mindere mate afhankelijk van koolwaterstofbrandstoffen zoals benzine en aardgas voor transport, verwarming en koken . Telecommunicatieinfrastructuur zoals telefoonlijnen en coaxkabels doorkruisen ook steden en vormen dichte netwerken voor massa- en punt-naar-punt- communicatie. [192]

Transport [ bewerken ]

Omdat steden afhankelijk zijn van specialisatie en een economisch systeem dat gebaseerd is op loonarbeid , moeten hun inwoners de mogelijkheid hebben om regelmatig te reizen tussen huis, werk, handel en amusement. [193] Stadsbewoners reizen te voet of per wiel over wegen en voetpaden , of gebruiken speciale snelle doorvoersystemen op basis van ondergrondse , bovengrondse en verhoogde spoorlijnen. Steden zijn ook afhankelijk van vervoer over lange afstanden (vrachtwagen, trein en vliegtuig ) voor economische verbindingen met andere steden en landelijke gebieden. [194]

De trein stopte bij de Dnipro-halte van de metro van Kiev .
Gautrain stopte op de OR Tambo International Airport in Johannesburg

Historisch gezien waren stadsstraten het domein van paarden en hun berijders en voetgangers , die slechts af en toe trottoirs en speciale wandelgebieden voor hen hadden gereserveerd. [195] In het westen genoten fietsen of ( velocipedes ), efficiënte door mensen aangedreven machines voor korte en middellange afstanden, [196] een periode van populariteit aan het begin van de twintigste eeuw vóór de opkomst van auto's. [197] Kort daarna kregen ze een blijvende voet aan de grond in Aziatische en Afrikaanse steden onder Europese invloed. [198] In westerse steden industrialiseren, uitbreiden en elektrificerenop dat moment maakten openbaarvervoersystemen en vooral trams stadsuitbreiding mogelijk, omdat nieuwe woonwijken langs de doorvoerlijnen ontstonden en arbeiders van en naar het werk in het centrum reden. [194] [199]

Sinds het midden van de twintigste eeuw zijn steden sterk afhankelijk van het vervoer van motorvoertuigen , met grote gevolgen voor hun lay-out, omgeving en esthetiek. [200] (Deze transformatie vond het meest dramatisch plaats in de VS - waar het bedrijfs- en overheidsbeleid de autotransportsystemen begunstigde - en in mindere mate in Europa.) [194] [199] De opkomst van personenauto 's ging gepaard met de uitbreiding van stedelijke economische gebieden in veel grotere metropolen , waardoor alomtegenwoordige verkeersproblemen ontstaan ​​met bijbehorende aanleg van nieuwe snelwegen , bredere straten en alternatieve wandelpadenvoor voetgangers. [201] [202] [203] [153]

Mensen lopen, rijden en fietsen door een straat in Caïro .

Er komen echter nog steeds regelmatig ernstige verkeersopstoppingen voor in steden over de hele wereld, omdat het bezit van particuliere auto's en de verstedelijking blijven toenemen, waardoor bestaande stedelijke stratennetwerken worden overweldigd . [118]

Het stadsbussysteem , 's werelds meest voorkomende vorm van openbaar vervoer , maakt gebruik van een netwerk van geplande routes om mensen, naast auto's, over de weg te vervoeren. [204] De economische functie zelf werd ook meer gedecentraliseerd naarmate concentratie onpraktisch werd en werkgevers verhuisden naar meer autovriendelijke locaties (inclusief randsteden ). [194] Sommige steden hebben systemen voor snelle doorgang voor bussen ingevoerd , waaronder exclusieve busbanen en andere methoden om het busverkeer voorrang te geven boven personenauto's. [118] [205]Veel grote Amerikaanse steden hebben nog steeds conventioneel openbaar vervoer per spoor, zoals wordt geïllustreerd door het immer populaire New York City Subway- systeem. Snelle doorvoer wordt veel gebruikt in Europa en is toegenomen in Latijns-Amerika en Azië. [118]

Lopen en fietsen ('niet-gemotoriseerd vervoer') genieten een steeds grotere voorkeur (meer voetgangerszones en fietspaden ) in de Amerikaanse en Aziatische stedelijke transportplanning, onder invloed van trends als de Healthy Cities- beweging, het streven naar duurzame ontwikkeling en de idee van een autovrije stad . [118] [206] [207] Er zijn technieken zoals rantsoenering op de wegruimte en weggebruikheffingen ingevoerd om het autoverkeer in de stad te beperken. [118]

Huisvesting [ bewerken ]

Huisvesting van bewoners vormt een van de grootste uitdagingen waarmee elke stad wordt geconfronteerd. Adequate huisvesting omvat niet alleen fysieke schuilplaatsen, maar ook de fysieke systemen die nodig zijn om het leven en de economische activiteit in stand te houden. [208] Eigenwoningbezit vertegenwoordigt status en een zekere mate van economische zekerheid, vergeleken met huren, dat een groot deel van het inkomen van laagbetaalde stadsarbeiders kan verbruiken. Dakloosheid , of gebrek aan huisvesting, is een uitdaging waarmee miljoenen mensen in rijke en arme landen momenteel worden geconfronteerd. [209]

Ecologie [ bewerken ]

Deze stedelijke scène in Paramaribo heeft een paar planten die groeien te midden van vast afval en puin achter sommige huizen .

Stedelijke ecosystemen , die worden beïnvloed door de dichtheid van menselijke gebouwen en activiteiten, verschillen aanzienlijk van die van hun landelijke omgeving. Antropogene gebouwen en afval , evenals de teelt in tuinen , creëren fysieke en chemische omgevingen die geen equivalent hebben in de wildernis , wat in sommige gevallen een uitzonderlijke biodiversiteit mogelijk maakt . Ze bieden niet alleen onderdak aan geïmmigreerde mensen, maar ook aan immigrantenplanten , waardoor interacties tot stand worden gebracht tussen soorten die elkaar nooit eerder zijn tegengekomen. Ze veroorzaken veelvuldige verstoringen (constructie, lopen) voor plant en dierhabitats , waardoor kansen worden gecreëerd voor herkolonisatie en daarmee jonge ecosystemen worden begunstigd met dominante r-geselecteerde soorten . Over het algemeen zijn stedelijke ecosystemen minder complex en productief dan andere, vanwege het verminderde absolute aantal biologische interacties. [210] [211] [212] [213]

Typische stedelijke fauna omvat insecten (vooral mieren ), knaagdieren ( muizen , ratten ) en vogels , evenals katten en honden ( gedomesticeerd en verwilderd ). Grote roofdieren zijn schaars. [212]

Profiel van een stedelijk hitte-eiland .

Steden genereren aanzienlijke ecologische voetafdrukken , lokaal en op grotere afstanden, dankzij geconcentreerde bevolking en technologische activiteiten. Vanuit één perspectief zijn steden niet ecologisch duurzaam vanwege hun behoefte aan hulpbronnen. Van een ander kan goed beheer de nadelige gevolgen van een stad verzachten. [214] [215] Luchtverontreiniging komt voort uit verschillende vormen van verbranding, [216] inclusief open haarden, hout- of kolenkachels, andere verwarmingssystemen, [217] en interne verbrandingsmotoren . Geïndustrialiseerde steden, en vandaag de dag megasteden in de derde wereld, zijn berucht om de sluiers van smog (industriële waas) die hen omhullen en een chronische bedreiging vormen voor de gezondheid van hun miljoenen inwoners. [218] Stedelijke bodem bevat hogere concentraties zware metalen (vooral lood , koper en nikkel ) en heeft een lagere pH dan bodem in vergelijkbare wildernis. [212]

Moderne steden staan ​​erom bekend hun eigen microklimaat te creëren , dankzij beton , asfalt en andere kunstmatige oppervlakken, die opwarmen in zonlicht en regenwater naar ondergrondse kanalen leiden . De temperatuur in New York City is gemiddeld 2 à 3 ° C hoger dan de omgevingstemperaturen op het platteland en soms zijn er verschillen van 5 à 10 ° C opgetekend. Dit effect varieert niet-lineair met de veranderingen in de bevolking (onafhankelijk van de fysieke grootte van de stad). [212] [219] Lucht deeltjesde regenval met 5-10% verhogen. Stedelijke gebieden ervaren dus unieke klimaten, met eerdere bloei en later bladverlies dan in het nabijgelegen land. [212]

Arme mensen en mensen uit de arbeidersklasse worden onevenredig blootgesteld aan milieurisico's (bekend als milieu-racisme wanneer het ook samengaat met rassenscheiding). Binnen het stedelijke microklimaat dragen minder begroeide arme buurten bijvoorbeeld meer van de hitte (maar hebben ze minder middelen om ermee om te gaan). [220]

Een van de belangrijkste methoden om de stedelijke ecologie te verbeteren, is door in de steden meer natuurgebieden op te nemen: parken , tuinen , gazons en bomen . Deze gebieden verbeteren de gezondheid en het welzijn van de mensen, dieren en planten in de steden. [221] Over het algemeen worden ze Stedelijke open ruimte genoemd (hoewel dit woord niet altijd groene ruimte betekent), Groene ruimte, Stedelijke vergroening. Goed onderhouden stadsbomen kunnen de inwoners van de stad veel sociale, ecologische en fysieke voordelen bieden. [222]

Een studie gepubliceerd in Nature's Scientific Reports journal in 2019 wees uit dat mensen die minstens twee uur per week in de natuur doorbrachten, 23 procent meer kans hadden om tevreden te zijn met hun leven en 59 procent meer kans hadden om in goede gezondheid te verkeren dan degenen die dat wel hadden gedaan. nul blootstelling. De studie gebruikte gegevens van bijna 20.000 mensen in het VK. Voordelen verhoogd tot 300 minuten blootstelling. De voordelen waren van toepassing op mannen en vrouwen van alle leeftijden, maar ook op verschillende etniciteiten, sociaaleconomische status en zelfs mensen met langdurige ziekten en handicaps.

Mensen die niet minstens twee uur kregen - ook al was dat meer dan een uur per week - kregen de voordelen niet.

De studie is de laatste toevoeging aan een overtuigende hoeveelheid bewijs voor de gezondheidsvoordelen van de natuur. Veel artsen geven hun patiënten al natuurrecepten.

In het onderzoek werd de tijd doorgebracht in iemands eigen erf of tuin niet meegeteld in de natuur, maar het merendeel van de natuurbezoeken in het onderzoek vond plaats binnen drie kilometer van huis. "Zelfs het bezoeken van lokale stedelijke groene ruimtes lijkt een goede zaak te zijn", zei Dr. White in een persbericht. "Twee uur per week is hopelijk een realistisch doel voor veel mensen, vooral gezien het feit dat het over een hele week kan worden uitgesmeerd om van de uitkering te profiteren. [223] "

Wereldstad systeem [ bewerken ]

Naarmate de wereld nauwer met elkaar verbonden raakt door economie, politiek, technologie en cultuur (een proces dat globalisering wordt genoemd ), zijn steden een leidende rol gaan spelen in transnationale aangelegenheden, waarbij ze de beperkingen van de internationale betrekkingen van nationale regeringen overstijgen . [224] [225] [226] Dit fenomeen, dat vandaag de dag weer oplaait, kan worden teruggevoerd op de zijderoute , Fenicië en de Griekse stadstaten, via de Hanze en andere allianties van steden. [227] [142] [228] Tegenwoordig is de informatie-economie gebaseerd op supersnel internetinfrastructuur maakt onmiddellijke telecommunicatie over de hele wereld mogelijk, waardoor de afstand tussen steden effectief wordt geëlimineerd voor de doeleinden van aandelenmarkten en andere hoogstaande elementen van de wereldeconomie, evenals persoonlijke communicatie en massamedia . [229]

Global stad [ bewerken ]

Beurzen , kenmerkend voor de belangrijkste wereldsteden, zijn onderling verbonden knooppunten voor kapitaal. Hier wordt een delegatie uit Australië getoond die de London Stock Exchange bezoekt .

Een wereldstad , ook wel wereldstad genoemd, is een prominent centrum van handel, bankwezen, financiën, innovatie en markten. Saskia Sassen gebruikte de term 'wereldstad' in haar werk uit 1991, The Global City: New York, London, Tokyo, om te verwijzen naar de macht , status en kosmopolitisme van een stad , in plaats van naar de omvang ervan. [230] Volgens deze visie op steden is het mogelijk om de steden in de wereld hiërarchisch te rangschikken . [231] Globale steden vormen het sluitstuk van de mondiale hiërarchie en oefenen bevel en controle uit door hun economische en politieke invloed. Wereldwijde steden hebben mogelijk hun status bereikt als gevolg van de vroege overgang naar postindustrialisme[232] of door inertie die hen in staat heeft gesteld hun dominantie uit het industriële tijdperk te behouden. [233] Dit type rangschikking is een voorbeeld van een opkomend discours waarin steden, beschouwd als variaties op hetzelfde ideaaltype,wereldwijd met elkaar moeten concurreren om welvaart te bereiken. [160] [153]

Critici van het begrip wijzen op de verschillende rijken van macht en uitwisseling. De term "wereldstad" wordt sterk beïnvloed door economische factoren en houdt daarom mogelijk geen rekening met plaatsen die anderszins significant zijn. Paul James , bijvoorbeeld, stelt dat de term "reductief en scheef" is in zijn focus op financiële systemen. [234]

Multinationale ondernemingen en banken hebben hun hoofdkantoor in wereldsteden en voeren een groot deel van hun zaken binnen deze context uit. [235] Amerikaanse firma's domineren de internationale markten voor recht en techniek en hebben vestigingen in de grootste buitenlandse wereldsteden. [236]

Wereldwijde steden hebben concentraties van extreem rijke en extreem arme mensen. [237] Hun economieën worden gesmeerd door hun capaciteit (beperkt door het immigratiebeleid van de nationale overheid, dat functioneel de aanbodzijde van de arbeidsmarkt definieert) om laag- en hooggeschoolde immigrantenarbeiders uit armere gebieden te werven. [238] [239] [240] Steeds meer steden maken tegenwoordig gebruik van deze wereldwijd beschikbare beroepsbevolking. [241]

Moderne wereldsteden, zoals New York City , bevatten vaak grote centrale zakenwijken (CBD's) die dienen als knooppunten voor economische activiteit. Een panorama van Manhattan , 's werelds grootste CBD, wordt getoond vanaf februari 2018.
 1. Riverside Kerk
 2. Time Warner Center
 3. 220 Central Park South
 4. Central Park Tower
 5. Een57
 6. 432 Park Avenue
 7. 53W53
 8. Chrysler building
 9. Bank of America Tower
 10. Conde Nast-gebouw
 11. Het gebouw van de New York Times
 12. Empire State Building
 13. Manhattan West
 14. a: 55 Hudson Yards , b: 35 Hudson Yards , c: 10 Hudson Yards , d: 15 Hudson Yards
 15. 56 Leonard Street
 16. 8 Spruce Street
 17. Woolworth Building
 18. 70 Pine Street
 19. 30 Parkplaats
 20. 40 Wall Street
 21. Drie World Trade Center
 22. Vier World Trade Center
 23. Een World Trade Center

Grensoverschrijdende activiteit [ bewerken ]

Steden nemen in toenemende mate deel aan politieke activiteiten in de wereld, onafhankelijk van hun omringende natiestaten. Vroege voorbeelden van dit fenomeen zijn de zusterstadrelatie en de bevordering van meerlagig bestuur binnen de Europese Unie als techniek voor Europese integratie . [225] [242] [243] Steden zoals Hamburg , Praag , Amsterdam , Den Haag en City of London hebben hun eigen ambassades bij de Europese Unie in Brussel . [244] [245] [246]

Nieuwe stadsbewoners zijn misschien steeds meer niet alleen als immigranten, maar als transmigranten , die elk een voet (via telecommunicatie of reizen) in hun oude en nieuwe huizen houden. [247]

Mondiaal bestuur [ bewerken ]

Steden nemen op verschillende manieren deel aan mondiaal bestuur , waaronder lidmaatschap van mondiale netwerken die normen en voorschriften doorgeven. Op algemeen, mondiaal niveau is United Cities and Local Governments (UCLG) een belangrijke overkoepelende organisatie voor steden; regionaal en nationaal spelen Eurocities , Asian Network of Major Cities 21 , de Federation of Canadian Municipalities, de National League of Cities en de Conferentie van burgemeesters van de Verenigde Staten een vergelijkbare rol. [248] [249] UCLG nam de verantwoordelijkheid voor het creëren van Agenda 21 voor cultuur , een programma voorcultureel beleid ter bevordering van duurzame ontwikkeling, en heeft verschillende conferenties en rapporten georganiseerd ter bevordering ervan. [250]

Netwerken zijn vooral populair geworden op het gebied van milieubewustzijn en in het bijzonder klimaatverandering na de goedkeuring van Agenda 21 . Milieustedennetwerken omvatten de C40 Cities Climate Leadership Group , World Association of Major Metropolises ("Metropolis"), het Global Compact Cities Program van de Verenigde Naties , de Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), het Covenant of Mayors en het Compact of Mayors , [ 251] ICLEI - Lokale overheden voor duurzaamheid , en het Transition Towns-netwerk . [248] [249]

Steden met een wereldwijde politieke status als ontmoetingsplaats voor belangengroepen, niet-gouvernementele organisaties, lobbyisten, onderwijsinstellingen, inlichtingendiensten, militaire aannemers, informatietechnologiebedrijven en andere groepen die een belang hebben bij de mondiale beleidsvorming. Het zijn dus ook plekken voor symbolisch protest. [142] [d]

Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties [ bewerken ]

Het systeem van de Verenigde Naties is betrokken geweest bij een reeks evenementen en verklaringen over de ontwikkeling van steden in deze periode van snelle verstedelijking.

 • De Habitat I- conferentie in 1976 nam de "Verklaring van Vancouver over menselijke nederzettingen" aan, die stadsbeheer identificeert als een fundamenteel aspect van ontwikkeling en waarin verschillende principes worden vastgelegd voor het behoud van stedelijke habitats . [252]
 • Onder verwijzing naar de Verklaring van Vancouver gaf de Algemene Vergadering van de VN in december 1977 toestemming aan de Commissie voor menselijke nederzettingen van de Verenigde Naties en aan het HABITAT-centrum voor menselijke nederzettingen, bedoeld om VN-activiteiten te coördineren met betrekking tot huisvesting en nederzettingen. [253]
 • De 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro resulteerde in een set van internationale overeenkomsten, met inbegrip Agenda 21 waarin de principes en de plannen voor vaststelt duurzame ontwikkeling . [254]
  Wereldvergadering van burgemeesters op Habitat III- conferentie in Quito .
 • De Habitat II -conferentie in 1996 opgeroepen voor steden om een leidende rol in dit programma, die vervolgens de geavanceerde spelen Millennium Development Goals en Sustainable Development Goals . [255]
 • In januari 2002 werd de VN-commissie voor menselijke nederzettingen een overkoepelend agentschap genaamd het United Nations Human Settlements Program of UN-Habitat, een lid van de United Nations Development Group . [253]
 • De Habitat III- conferentie van 2016 richtte zich op het realiseren van deze doelen onder de vlag van een "New Urban Agenda". De vier mechanismen die worden overwogen om de nieuwe stedelijke agenda te verwezenlijken, zijn (1) nationaal beleid ter bevordering van geïntegreerde duurzame ontwikkeling, (2) sterker stedelijk bestuur, (3) geïntegreerde stedelijke en territoriale planning op de lange termijn en (4) effectieve financieringskaders. [256] [257] Net voor deze conferentie keurde de Europese Unie gelijktijdig een ‘Stedelijke Agenda voor de Europese Unie’ goed, bekend als het Pact van Amsterdam . [256]

UN-Habitat coördineert de stedelijke agenda van de VN , in samenwerking met het VN-milieuprogramma , het VN-ontwikkelingsprogramma , het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten , de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank . [253]

Hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington, DC, Verenigde Staten

De Wereldbank , een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties , is een van de belangrijkste krachten geweest bij het promoten van de Habitat-conferenties, en sinds de eerste Habitat-conferentie heeft zij hun verklaringen gebruikt als een kader voor het verstrekken van leningen voor stedelijke infrastructuur. [255] De structurele aanpassingsprogramma 's van de bank droegen bij aan de verstedelijking in de Derde Wereld door prikkels te creëren om naar steden te verhuizen. [258] [259] De Wereldbank en UN-Habitat hebben in 1999 gezamenlijk de Cities Alliance opgericht (gevestigd op het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington, DC) om beleidsvorming, kennisuitwisseling en subsidieverdeling rond de kwestie van stedelijke armoede te begeleiden .[260] (UN-Habitat speelt een adviserende rol bij het beoordelen van de kwaliteit van het bestuur van een plaats.) [128] Het beleid van de Bank was meestal gericht op het versterken van de vastgoedmarkten door middel van krediet en technische bijstand. [261]

UNESCO , de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, richt zich steeds meer op steden als belangrijke locaties voor het beïnvloeden van cultureel bestuur . Het heeft verschillende stadsnetwerken ontwikkeld, waaronder de International Coalition of Cities against Racism en het Creative Cities Network. Het vermogen van UNESCO om Werelderfgoedlocaties te selecteren, geeft de organisatie een aanzienlijke invloed op de financiering van cultureel kapitaal , toerisme en historisch behoud . [250]

Vertegenwoordiging in cultuur [ bewerken ]

John Martin 's The Fall of Babylon (1831), die chaos afbeeldt terwijl het Perzische leger Babylon bezet, symboliseert ook de ondergang van de decadente beschaving in de moderne tijd. Blikseminslag op de Babylonische ziggurat (die ook de toren van Babel voorstelt ) duidt op Gods oordeel over de stad.

Steden spelen een prominente rol in de traditionele westerse cultuur en verschijnen in de Bijbel in zowel slechte als heilige vormen, gesymboliseerd door Babylon en Jeruzalem . [262] Kaïn en Nimrod zijn de eerste stadsbouwers in het boek Genesis . In de Soemerische mythologie bouwde Gilgamesj de muren van Uruk .

Steden kunnen worden gezien in termen van extremen of tegenstellingen: tegelijk bevrijdend en onderdrukkend, rijk en arm, georganiseerd en chaotisch. [263] De naam anti-stedenbouw verwijst naar verschillende soorten ideologische oppositie tegen steden, hetzij vanwege hun cultuur of vanwege hun politieke relatie met het land . Een dergelijk verzet kan het gevolg zijn van de identificatie van steden met onderdrukking en de heersende elite . [264] Deze en andere politieke ideologieën hebben een sterke invloed op de verhalen en thema's in het discours over steden. [11] Op hun beurt symboliseren steden hun thuismaatschappij. [265]

Schrijvers, schilders en filmmakers hebben ontelbare kunstwerken geproduceerd over de stedelijke ervaring. Klassieke en middeleeuwse literatuur omvat een genre van beschrijvingen die de kenmerken van de stad en de geschiedenis behandelen. Moderne auteurs zoals Charles Dickens en James Joyce staan ​​bekend om hun suggestieve beschrijvingen van hun thuissteden. [266] Fritz Lang vatte het idee op voor zijn invloedrijke film Metropolis uit 1927 terwijl hij Times Square bezocht en zich verwonderde over de nachtelijke neonverlichting . [267]Andere vroege filmische weergaven van steden in de twintigste eeuw schilderden ze over het algemeen af ​​als technologisch efficiënte ruimtes met soepel functionerende systemen voor autotransport. In de jaren zestig begon echter verkeersopstoppingen te verschijnen in films als The Fast Lady (1962) en Playtime (1967). [200]

Literatuur, film en andere vormen van populaire cultuur hebben zowel utopisch als dystopisch visioenen opgeleverd van toekomstige steden . Het vooruitzicht van uitbreiding, communicatie en steeds meer onderling afhankelijke wereldsteden heeft aanleiding gegeven tot beelden als Nylonkong (New York, Londen, Hong Kong) [268] en visioenen van een enkele wereldomvattende oecumenopolis . [269]

Zie ook [ bewerken ]

 • Lijsten met steden
 • Lijst met bijvoeglijke naamwoorden en demonen voor steden
 • Verloren stad
 • Metropolis
 • Compacte stad
 • Megacity
 • Afwikkelingshiërarchie

Notes [ bewerken ]

 1. ​Zelfs wanneer de term beperkt is tot grotere nederzettingen, is er geen vaste definitie van de ondergrens voor hun omvang; veelgebruikte definities zijn onder meer "250.000" en "een miljoen". Dit artikel gaat over grote nederzettingen, hoe dan ook gedefinieerd.
 2. ​[91] [92] De Verenigde Naties hebben lang geanticipeerd op een halfstedelijke wereld, eerder voorspelden ze het jaar 2000 als het keerpunt [93] [94] en in 2007 schreven ze dat het zou plaatsvinden in 2008. [95] Andere onderzoekers hadden dat wel gedaan. schatte ook dat in 2007 halverwege was bereikt. [96] Hoewel de trend onmiskenbaar is, is de nauwkeurigheid van deze statistiek twijfelachtig, vanwege het vertrouwen op nationale tellingen en de onduidelijkheden bij het definiëren van een gebied als stedelijk. [91] [14]
 3. ​omdat de systemen niet bestaan om te beginnen, private contracten ook leiden tot water industrialisatie en behuizing . [107] Ook is er een compenserende trend: 100 steden hebben re -municipalized hun watervoorziening sinds de jaren 1990. [190]
 4. ​Naast de prominente instellingen van de Amerikaanse regering in het nationale winkelcentrum, bevat dit gebied 177 ambassades , het Pentagon , het hoofdkantoor van de Central Intelligence Agency , het hoofdkantoor van de Wereldbank, talloze denktanks en lobbygroepen, en het hoofdkantoor van Booz Allen Hamilton , General Dynamics , Capital One , Verisign , Mortgage Electronic Registration Systems , Gannett Company enz. [142]

Referenties [ bewerken ]

 1. Steden: Eye Openers . Blackbirch Press . p. 2. ISBN 9781567115963
 2. Londen: Penguin.
 3. 2e editie. Londen: Routledge.
 4. Encyclopedie van de stad . Routledge. p. 99.
 5. VN-nieuws . Ontvangen 2021/03/20 .
 6. The Guardian News . Ontvangen 2021/03/20 .
 7. Onze wereld in data . Ontvangen 2021/02/14 .
 8. met Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Stedelijke duurzaamheid in theorie en praktijk: cirkels van duurzaamheid . Londen: Routledge.
 9. 45.
 10. ​in Marzluff et al. (2008), p. 678. "De stad kan worden gezien als een verhaal, een patroon van relaties tussen menselijke groepen, een productie- en distributieruimte, een veld van fysiek geweld, een reeks aan elkaar gekoppelde beslissingen of een strijdtoneel. Waarden zijn hierin ingebed. metaforen: historische continuïteit, stabiel evenwicht, productieve efficiëntie, bekwame beslissingen en beheer, maximale interactie of de voortgang van politieke strijd. Bepaalde actoren worden in elke visie de doorslaggevende elementen van transformatie: politieke leiders, families en etnische groepen, grote investeerders, de transporttechnici, de beslissingselite, de revolutionaire klassen. "
 11. de OESO . Ontvangen 2019/06/03 .
 12. www.nclm.org . Gearchiveerd van het origineel op 2010-05-16.
 13. (2004), blz. 23-24.
 14. Sociale wetenschappen in China 33 (2), 2012; doi : 10.1080 / 02529203.2012.677292 .
 15. 13.
 16. Israel Studies 14 (3), herfst 2009.
 17. "[...] de twee hoofdthema's van de studie die aan het begin werden geïntroduceerd: de stad als een gedistribueerd kenmerk en de stad als een kenmerk met interne structuur, of met andere woorden, de stad als gebied en de stad als gebied."
 18. (2004), blz. 155-156.
 19. 15. "De wederzijdse afhankelijkheid van stad en land heeft één gevolg dat zo duidelijk is dat het gemakkelijk over het hoofd wordt gezien: op wereldschaal zijn steden over het algemeen beperkt tot gebieden die in staat zijn om een ​​permanente landbouwbevolking te onderhouden. van de landbouwproductiviteit is er een ruw maar duidelijk verband tussen de dichtheid van de plattelandsbevolking en de gemiddelde afstand tussen steden boven een gekozen minimumgrootte. "
 20. ​(2009), p. 18. "Van de eenvoudigste vormen van ruil, toen boeren hun producten letterlijk van de velden naar het dichtste punt van interactie brachten - waardoor we marktsteden kregen - begon de betekenis van centrale plaatsen voor omliggende gebieden te worden bevestigd. Naarmate steden in complexiteit groeiden. , de belangrijkste maatschappelijke instellingen, van regeringszetels tot religieuze gebouwen, zouden ook deze convergentiepunten gaan domineren. Grote centrale pleinen of open ruimtes weerspiegelden het belang van collectieve bijeenkomsten in het stadsleven, zoals het Tiananmen-plein in Peking, de Zócalo in Mexico-Stad, de Piazza Navonae in Rome en Trafalgar Square in Londen.
 21. (2004), blz. 34-35. "In het centrum van de stad bevond zich een elite-compound of temenos. Uit onderzoek van de allereerste steden blijkt dat deze compound grotendeels bestaat uit een tempel en ondersteunende structuren. De tempel rees zo'n 12 meter boven de grond en zou een formidabel profiel voor degenen die ver weg waren.De tempel bevatte de priesterlijke klasse, schriftgeleerden en recordhouders, evenals graanschuren, scholen, ambachten - bijna alle niet-agrarische aspecten van de samenleving.
 22. (2009), blz. 177-179.
 23. ​ ​
 24. Journal of Asian Architecture and Building Engineering 59, mei 2005.
 25. ABC-CLIO, 2008; ISBN 978-1-57607-907-2 blz. 231 , 346 . 
 26. 15. "In de ondergebonden stad is het administratief gedefinieerde gebied kleiner dan de fysieke omvang van de nederzetting. In de overgaande stad is het administratieve gebied groter dan de fysieke omvang. De 'truebound' stad is er een waar de administratieve grens bijna samenvalt met de fysieke omvang. "
 27. Meg Holden; Mary Lewin; Lyndsay Neilson; Christine Oakley; Art Truter; David Wilmoth (2013). "Metropolen beheren door mega-stedelijke groei te onderhandelen" . In Harald Mieg; Klaus Töpfer (red.). Institutionele en sociale innovatie voor duurzame stedelijke ontwikkeling . Routledge.
 28. Landschap en stedenbouw 162, 2017.
 29. ​(2004), p. 26. "Vroege steden weerspiegelden deze voorwaarden ook doordat ze dienden als plaatsen waar landbouwoverschotten werden opgeslagen en verdeeld. Steden functioneerden economisch als centra van winning en herverdeling van het platteland naar graanschuren naar de stedelijke bevolking. Een van de belangrijkste functies van deze centrale autoriteit. was om het graan te winnen, op te slaan en te herverdelen. Het is geen toeval dat graanschuren - opslagplaatsen voor graan - vaak werden aangetroffen in de tempels van vroege steden. '
 30. in Settlement and Society: Essays opgedragen aan Robert McCormick Adams ed. Elizabeth C. Stone; Cotsen Institute of Archaeology, UCLA en Oriental Institute of the University of Chicago, 2007.
 31. p. 16.
 32. Naarmate de fysieke middelen toenamen, drong deze eenzijdige machtsmythologie, onvruchtbaar, ja zelfs vijandig tegenover het leven, zich een weg naar alle uithoeken van de stedelijke scène en vond ze in het nieuweinstelling van georganiseerde oorlog, de volledigste uitdrukking ervan. […] Zo werden zowel de fysieke vorm als het institutionele leven van de stad, vanaf het allereerste begin tot de stedelijke implosie, in niet geringe mate gevormd door de irrationele en magische doeleinden van oorlog. Uit deze bron kwam het uitgebreide systeem van vestingwerken voort, met muren, wallen, torens, kanalen, sloten, die de belangrijkste historische steden bleven karakteriseren, afgezien van bepaalde speciale gevallen - zoals tijdens de Pax Romana - tot in de achttiende eeuw. […] Oorlog bracht concentratie van sociaal leiderschap en politieke macht in de handen van een wapensdragende minderheid, gestimuleerd door een priesterschap die heilige krachten uitoefent en geheime maar waardevolle wetenschappelijke en magische kennis bezit. '
 33. International Journal of Urban and Regional Research 36 (3), 2012; doi : 10.1111 / j.1468-2427.2011.01101.x ; zie ook GaWC Research Bulletins 359 en 360 .
 34. doi : 10.1111 / 1468-2427.12138 .
 35. 'De ouden bevorderden de verspreiding van de stadscultuur; hun inspanningen waren constant om hun mensen onder de volledige invloed van het stadsleven te brengen. De wens om steden te creëren was het meest opvallende kenmerk van de mensen uit de oudheid, en oude heersers en staatslieden wedijverden met één. een ander in het vervullen van dat verlangen. "
 36. 23.
 37. Midden-Oosten en Afrika: International Dictionary of Historic Places . p. 204.
 38. Oxford University Press , Karachi en New York.
 39. ​University of Chicago Press, 1981; ISBN 0-226-00544-5 ; p. 2. 'Zuid-Mesopotamië was een land van steden. Het werd er vroegrijp, vóór het einde van het vierde millennium voor Christus. vervanging. De symbolische en materiële inhoud van de beschaving veranderde duidelijk, maar haar culturele sfeer bleef verbonden met steden. " 
 40. De burgerschapsdebatten . Hoofdstuk 2 - The Ideal of Citizenship since Classical Times (oorspronkelijk gepubliceerd in Queen's Quarterly 99, nr. 1). Minneapolis, MN: de universiteit van Minnesota. p. 31. ISBN 978-0-8166-2880-3
 41. International Dictionary of Historic Places: Zuid-Europa . Routledge. p. 66. ISBN 978-1-884964-02-2CS1 maint: meerdere namen: auteurslijst ( link )
 42. (2004), blz. 41-42. "Rome creëerde een uitgebreid stedelijk systeem. Romeinse koloniën werden georganiseerd als een middel om Romeins grondgebied veilig te stellen. Het eerste dat Romeinen deden toen ze nieuwe gebieden veroverden, was het vestigen van steden."
 43. La ciudad sagrada de Caral-Supe en los albores de la civilización en el Perú (in het Spaans). Lima: UNMSM, Fondo Editorial . Ontvangen 2007-03-03 .
 44. "Early Urban Configurations on the Middle Niger: Clustered Cities and Landscapes of Power", hoofdstuk 5.
 45. "Initial Encounters: zoekt naar sporen van oude handelsverbindingen tussen West-Afrika en de rest van de wereld" . Afriques (4). doi : 10.4000 / afriques.1145 . Ontvangen 13 december 2013 .
 46. 2005. ISBN 1-55876-303-1  
 47. ​ ​
 48. Kaplan et al. (2004), p. 43. "Hoofdsteden als Córdoba en Caïro hadden ongeveer 500.000 inwoners; Bagdad had waarschijnlijk een bevolking van meer dan 1 miljoen. Dit stedelijke erfgoed zou blijven bestaan ​​ondanks de veroveringen van de Seltsjoekse Turken en de latere kruistochten. China, de langst bestaande beschaving, was in het midden van een gouden eeuw toen de Tang-dynastie plaats maakte - na een korte periode van fragmentatie - voor de Song-dynastie. Deze dynastie regeerde twee van de meest indrukwekkende steden ter wereld, Xian en Hangzhou. / In tegenstelling tot het arme West-Europa was niet hersteld van de plundering van Rome en de ineenstorting van de westelijke helft van het Romeinse rijk. Gedurende meer dan vijf eeuwen had een gestaag proces van deurbanisatie - waarbij de bevolking in steden en het aantal steden plotseling afnam - een welvarend landschap veranderd in een enge wildernis,overspoeld door bandieten, krijgsheren en onbeschofte nederzettingen. "
 49. De Byzantijnen . John Wiley en zonen. p. 47. ISBN 978-1-4051-9833-2Ontvangen 24 januari 2015 .
 50. ‘De economische geschiedenis van Byzantium schrijven’ . In Angeliki E. Laiou (red.). De economische geschiedenis van Byzantium (deel 1) . Washington, DC: Dumbarton Oaks. pp. 130–131.
 51. www.encyclopedia.com .
 52. (2004), blz. 47-50.
 53. ​"In het moderne internationale systeem werden steden onderworpen en geïnternaliseerd door de staat, en met de industrialisatie werden ze de grote groeimotoren van de nationale economieën."
 54. ​in Brighenti (2013), pp. 1–20. "Gemeenten worden in dit kader opgevat als genesteld binnen de jurisdictie van de provincies. In feite worden ze, in plaats van op zichzelf staande juridische sites, voorgesteld als producten (of 'wezens') van de provincies die ze kunnen doen ontstaan ​​of ontbinden. naar keuze. Net als bij de provincies hebben hun bevoegdheden een gedelegeerde vorm: ze mogen alleen jurisdictie uitoefenen over gebieden die uitdrukkelijk zijn geïdentificeerd door machtigingswetgeving. Gemeentelijk recht mag niet in strijd zijn met het provinciale recht en mag alleen worden uitgeoefend binnen het afgebakende grondgebied . […]
  Toch lopen we [het gevaar] het bereik van het gemeentelijk recht te missen: '[e] ven in sterk constitutionele regimes is het voor gemeenten mogelijk gebleven om ruimte, tijd en activiteiten op microniveau te beheren door middel van politiereglementen die inbreuk maken op zowel grondwettelijke rechten en privé-eigendom op vaak extreme manieren '(Vaverde 2009: 150). Hoewel het liberalisme de aantasting van de staat vreest, lijkt het zich minder zorgen te maken over die van de gemeente. Dus als een nationale regering een statuut zou voorstellen dat openbare bijeenkomsten of sportevenementen verbiedt, zou er een revolutie plaatsvinden. Toch voeren gemeenten routinematig verregaande verordeningen uit die gericht zijn op overtredingen met een open einde (en slecht omschreven), zoals rondhangen en obstructie, waarvoor vergunningen vereist zijn voor protesten of waarbij inwoners en huiseigenaren worden verplicht sneeuw van de trottoirs van de stad te verwijderen. "
 55. (2004), blz. 53-54. "Engeland stond duidelijk in het middelpunt van deze veranderingen. Londen werd de eerste echt mondiale stad door zichzelf binnen de nieuwe wereldeconomie te plaatsen. Het Engelse kolonialisme in Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Zuid-Azië en later Afrika en China hielpen de portemonnee verder te dikker worden. van veel van zijn kooplieden. Deze koloniën zouden later veel van de grondstoffen voor industriële productie leveren. Het achterland van Engeland was niet langer beperkt tot een deel van de wereld; het werd in feite een mondiaal achterland. '
 56. (2004), blz. 54-55.
 57. University of Toronto Press, 2003; ISBN 0-8020-8528-8 ​"Het is nu duidelijk dat de deïndustrialisatiethesis deels een mythe en deels een feit is. Robert Z. Lawrence gebruikt bijvoorbeeld geaggregeerde economische gegevens om aan te tonen dat de werkgelegenheid in de industrie in de Verenigde Staten niet is afgenomen, maar zelfs is toegenomen van 16,8 miljoen in 1960 tot 20,1 miljoen in 1973 en 20,3 miljoen in 1980. De werkgelegenheid in de industrie daalde echter relatief. Barry Bluestone merkte op dat de productie een afnemend deel van de Amerikaanse beroepsbevolking vertegenwoordigde, van 26,2 procent in 1973 tot 22,1 procent in 1980. Canada heeft eveneens aangetoond dat de werkgelegenheid in de industrie in deze jaren slechts relatief terugliep. Toch gingen fabrieken en fabrieken dicht en verloren steden hun industrieën. John Cumbler voerde aan dat 'depressies zich niet alleen manifesteren op momenten van nationale economische ineenstorting'zoals in de jaren dertig, maar 'komen ook terug op verspreide locaties over het land in regio's, in industrieën en in gemeenschappen.' ''
 58. ​"Ondernemend leiderschap kwam tot uiting door groeicoalities bestaande uit bouwers, makelaars, ontwikkelaars, de media, overheidsactoren zoals burgemeesters en dominante bedrijven. In St. Louis speelden bijvoorbeeld Anheuser-Busch, Monsanto en Ralston Purina een prominente rol. . Het leiderschap betrof samenwerking tussen publieke en private belangen. De resultaten waren pogingen om de binnenstad te revitaliseren; gentrificatie in de binnenstad; de transformatie van het CBD naar geavanceerde dienstverlening; amusement, musea en culturele locaties; de bouw van sportstadions en sportcomplexen. en ontwikkeling aan het water. "
 59. 16e jaarlijkse conferentie over wereldwijde economische analyse, "New Challenges for Global Trade in a Rapidly Changing World", Shanhai Institute of Foreign Trade, 12-14 juni 2013.
 60. New York Times , 15 juni 2013.
 61. De netwerksamenleving: een intercultureel perspectief . Londen: Edward Elgar. (e-boek)
 62. Nieuwe media: een inleiding , 3e editie, South Melbourne: Oxford University Press
 63. Londen: Little, Brown.
 64. doi : 10.1093 / cjres / rsu026 .
 65. Geschiedenis en wiskunde 2 (2006): 115-153 .
 66. in Paddison (2001).
 67. KB Wildey en William H. Robinson, 1993.
 68. Buckley, Robert M. (2009). "Verstedelijking en groei: de context bepalen" (pdf) . In Spence, Michael; Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M. (red.). Verstedelijking en groei . ISBN  978-0-8213-7573-0
 69. ​'Waarom geven anonieme mensen - de armen, de kansarmen, de niet-verbondenen - vaak de voorkeur aan het leven onder erbarmelijke omstandigheden in huurkazernes boven de gezonde orde en rust van kleine steden of de sanitaire onderverdelingen van semi-structurele ontwikkelingen? De keizerlijke planners en architecten wisten het antwoord, dat is vandaag net zo geldig als 2000 jaar geleden. Grote steden werden gecreëerd als machtsbeelden van een competitieve samenleving, zich bewust van het prestatiepotentieel ervan. Degenen die erin kwamen wonen, deden dat om deel te nemen en te concurreren op elk haalbaar niveau. doel was om te delen in het openbare leven, en ze waren bereid om voor dit aandeel te betalen met persoonlijk ongemak. 'Brood en spelen' was een schreeuw om kansen en amusement die nog steeds de belangrijkste plaats innam van de stedelijke doelstellingen.
 70. New York Times , 10 juli 2014. Verwijzend naar: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division; World Urbanization Prospects: 2014 Revision Gearchiveerd 2018/07/06 op de Wayback Machine ; New York: Verenigde Naties, 2014.
 71. International Journal of Urban and Regional Research 38 (3), 2013; doi : 10.1111 / 1468-2427.12115 .
 72. New York, Verenigde Naties, 1980; p. 15. "Als de projecties nauwkeurig blijken te zijn, zal de volgende eeuw beginnen net nadat de wereldbevolking een stedelijke meerderheid heeft bereikt; in 2000 zal de wereld naar verwachting 51,3 procent stedelijk zijn."
 73. Nieuwe Atlas , 28 mei 2007.
 74. Gearchiveerd van het origineel op 2018/07/06.
 75. Nairobi: Programma voor menselijke nederzettingen van de Verenigde Naties, 2012.
 76. The Guardian , 18 november 2015.
 77. (2004), p. 15. "Wereldsteden moeten worden onderscheiden van megasteden, hier gedefinieerd als steden met meer dan 8 miljoen inwoners. […] Alleen New York en Londen kwalificeerden 50 jaar geleden als megasteden. In 1990, iets meer dan 10 jaar geleden, bestonden er 20 megasteden. , Waarvan er 15 zich in economisch minder ontwikkelde regio's van de wereld bevonden. In 2000 was het aantal megasteden gestegen tot 26, en opnieuw bevinden ze zich op 6 in de minder ontwikkelde wereldregio's. "
 78. in Kraas et al. (2014), blz. 2. "Terwijl er zeven megasteden (met meer dan vijf miljoen inwoners) bestonden in 1950 en 24 in 1990, waren er in 2010 55 en in 2025 zullen er - volgens schattingen - 87 megasteden zijn (VN 2012; Fig. 1)."
 79. Frauke Kraas & Günter Mertins, "Megacities and Global Change"; in Kraas et al. (2014), blz. 2-3. "Globaliseringsprocessen waren en zijn vooral de motoren die deze enorme veranderingen aandrijven en zijn ook de drijvende krachten, samen met het transformatie- en liberaliseringsbeleid, achter de economische ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar (in China, vooral de zogenaamde socialisme met Chinese kenmerken dat begon onder Deng Xiaoping in 1978/1979, in India voornamelijk tijdens het economische hervormingsbeleid van het zogenaamde nieuwe economische beleid vanaf 1991; Cartier 2001; Nissel 1999). Vooral in megasteden, deze hervormingen leidde tot een enorme toestroom van buitenlandse directe investeringen, tot intensieve industrialisatieprocessen door internationale verplaatsing van productielocaties en afhankelijk van de locatie,gedeeltelijk tot een aanzienlijke uitbreiding van de dienstensector met een toenemende vraag naar kantoorruimte en tot een heroriëntatie van het nationale ondersteuningsbeleid - met een niet te verwarren invloed van transnationaal opererende conglomeraten, maar ook met aanzienlijke overdrachtsbetalingen van overzeese gemeenschappen. Deze processen worden op hun beurt geflankeerd en geïntensiveerd door soms massale migratiebewegingen van nationale en internationale migranten naar de megasteden (Baur et al. 2006).massale migratiebewegingen van nationale en internationale migranten naar de megasteden (Baur et al. 2006).massale migratiebewegingen van nationale en internationale migranten naar de megasteden (Baur et al. 2006).
 80. in Kraas et al. (2014), blz. 196
 81. in Kraas et al. (2014), blz. 26-29.
 82. The Geographical Journal 169 (4), december 2003; doi : 10.1111 / j.0016-7398.2003.00097.x . "De diversiteit aan watervoorzieningsbeheersystemen wereldwijd - die werken volgens een continuüm tussen volledig openbaar en volledig privé - getuigt van herhaalde verschuivingen tussen particulier en openbaar bezit en beheer van watersystemen."
 83. American University Law Review 34, 1985; blz. 369-438.
 84. ​(2009), p. 146. "Het boegbeeld van het stadsbestuur is natuurlijk de burgemeester. Als 'eerste burger' worden burgemeesters vaak geassocieerd met politieke partijen, maar veel van de meest succesvolle burgemeesters zijn vaak degenen die 'namens' hun stad kunnen spreken. Rudy Giuliani bijvoorbeeld, terwijl hij een neoliberale politieke agenda nastreefde, werd vaak gezien als zijnde buiten de hoofdstroom van de nationale Republikeinse partij. Bovendien zijn burgemeesters vaak cruciaal bij het verwoorden van de belangen van hun steden aan externe actoren, of het nu nationale regeringen zijn. of grote publieke en private investeerders. "
 85. `` Het probleem van het bereiken van een evenwichtig evenwicht tussen de twee vrijheden is oneindig veel groter in stedelijke, grootstedelijke en megalopolitische situaties dan in dunbevolkte districten en landelijke gebieden. / In de laatste vormt pure tussenruimte een buffer tussen de privacy en het welzijn van één bewoner en de mogelijke aantasting daarop door zijn buren in de vorm van lawaai, lucht- of waterverontreiniging, afwezigheid van sanitaire voorzieningen of wat dan ook. In een drukke stedelijke situatie is het individu machteloos om zichzelf te beschermen tegen het 'vrije' (dwz onattente of invasieve) daden van anderen zonder zelf schuldig te zijn aan een vorm van inbreuk. "
 86. Bryan D. Jones, Saadia R. Greenbeg, Clifford Kaufman en Joseph Drew, "Serviceleveringsregels en de distributie van lokale overheidsdiensten: drie bureaucratieën in Detroit"; in Hahn & Levine (1980). "Bureaucratieën van lokale overheden aanvaarden min of meer expliciet het doel om rationele criteria te implementeren voor de levering van diensten aan de burgers, ook al moeten er misschien compromissen worden gesloten bij het vaststellen van deze criteria. Deze productiegerichte criteria leiden vaak tot" regels voor dienstverlening ". ", geregulariseerde procedures voor de levering van diensten, die pogingen zijn om de productiviteitsdoelstellingen van stedelijke dienstenbureaucratieën te codificeren. Deze regels hebben duidelijke, definieerbare verdelingsconsequenties die vaak niet onderkend worden.de beslissingen van regeringen om regels voor rationele dienstverlening aan te nemen kunnen (en meestal) op verschillende manieren voordelen opleveren voor de burgers. "
 87. in Hahn & Levine (1980). Zie: Hawkins tegen Town of Shaw (1971).
 88. doi : 10,2307 / 976688 .
 89. "Steden in beweging tien jaar later | Biobrandstof | Economische groei" . Onderzoek in transporteconomie . 40 : 3-18. doi : 10.1016 / j.retrec.2012.06.032 .
 90. in Hahn & Levine (1980).
 91. ​Economische geografie 86 (3), 2010; doi : 10.1111 / j.1944-8287.2010.01077.x . "TIF is een steeds populairder wordend lokaal herontwikkelingsbeleid dat gemeenten in staat stelt een 'verwoest' gebied aan te wijzen voor herontwikkeling en de verwachte toename van onroerendgoedbelasting (en soms verkoop) daar te gebruiken om initiële en lopende herontwikkelingskosten te betalen, zoals grondverwerving, sloop , bouw en projectfinanciering. Omdat ontwikkelaars vooraf contant geld nodig hebben, zetten steden beloften van toekomstige belastinginkomsten om in effecten die kopers en verkopers op grote schaal via lokale markten uitwisselen. "
 92. ​doi : 10.1111 / 1467-8330.00253 .
 93. ​Socio-Economic Review 11, 2013; doi : 10.1093 / ser / mws019 . "De kredietwaardigheid van een stad beïnvloedt niet alleen haar vermogen om obligaties te verkopen, maar is ook een algemeen signaal van fiscale gezondheid geworden. Het gedeeltelijke herstel van Detroit in het begin van de jaren negentig werd bijvoorbeeld teruggedraaid toen Moody's de rating van de obligaties met algemene verplichtingen van de stad verlaagde. nieuwe kapitaalvlucht rondes (Hackworth, 2007). De noodzaak om een ​​hoge kredietwaardigheid te behouden, beperkt gemeentelijke actoren doordat het moeilijk wordt om discretionaire projecten op traditionele manieren te financieren. "
 94. (2015), blz. 4, 29. "We begrijpen daardoor stedelijk bestuur als de vele manieren waarop stadsbesturen, bedrijven en bewoners omgaan bij het beheer van hun stedelijke ruimte en leven, genesteld in de context van andere overheidsniveaus en actoren die hun ruimte, wat resulteert in een verscheidenheid aan configuraties voor stedelijk bestuur (Peyroux et al. 2014). "
 95. (2009), p. 142–143.
 96. (2015), blz. 30-31.
 97. Gupta, Verrest en Jaffe, "Theorizing Governance", in Gupta et al. (2015), blz. 31-33. "Het concept van goed bestuur zelf is in de jaren tachtig ontwikkeld, voornamelijk om donoren te begeleiden bij ontwikkelingshulp (Doonbos 2001: 93). Het is zowel als voorwaarde voor hulp als als op zichzelf staand ontwikkelingsdoel gebruikt. Sleutelbegrippen in definities van goed bestuur omvatten participatie, verantwoording, transparantie, rechtvaardigheid, efficiëntie, effectiviteit, reactievermogen en rechtsstaat (bijv. Ginther en de Waart 1995; UNDP 1997; Woods 1999; Weiss 2000). […] Op stedelijk niveau is dit normatieve model is gearticuleerd door het idee van goed stedelijk bestuur, gepromoot door agentschappen zoals UN Habitat. De Colombiaanse stad Bogotá werd soms gepresenteerd als een modelstad, gezien de snelle verbeteringen in fiscale verantwoordelijkheid,levering van openbare diensten en infrastructuur, openbaar gedrag, eerlijkheid van de administratie en burgerlijke trots. "
 98. in Kraas et al. (2014), blz. 197-198.
 99. Architecture & Comportment 4 (1), 1988, pp. 59-79.
 100. McQuillin (1937/1987), §§ 1.75-179. "Zonering, een relatief recente ontwikkeling in het bestuur van lokale overheidseenheden, houdt zich bezig met de controle van het gebruik van grond en constructies, de grootte van gebouwen en de gebruiksintensiteit van bouwplaatsen. Zonering is een uitoefening van de politiebevoegdheid , moet het gerechtvaardigd zijn door overwegingen als de bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid, het behoud van de waarde van belastbaar onroerend goed en het vergroten van het welzijn van de gemeenschap. […] Gemeentelijke bevoegdheden om stadsplannen uit te voeren en te effectueren zijn meestal ruim. macht van eminent domein, dat effectief is gebruikt in verband met het opruimen van sloppenwijken en het herstel van verwoeste gebieden. Ook beschikbaar voor steden bij de uitvoering van planningsdoelen zijn gemeentelijke bestemmingsbevoegdheden,onderverdeling controle en de regulering van bouw-, huisvestings- en sanitaire principes. "
 101. 10. "Planning is een zeer politieke activiteit. Het is ondergedompeld in de politiek en onlosmakelijk verbonden met de wet. [...] Bij planningsbeslissingen zijn vaak grote sommen geld betrokken, zowel publiek als privaat. kan grote voordelen opleveren voor sommige en grote verliezen voor andere. "
 102. New York: George Braziller, 1968.
 103. (2009), blz. 131-140.
 104. ​vertaald uit het Duits naar het Engels door Samuel Moore. "Maar met de ontwikkeling van de industrie neemt het proletariaat niet alleen in aantal toe; het wordt geconcentreerd in grotere massa's, zijn kracht groeit, en het voelt die kracht meer. De verschillende belangen en levensomstandigheden binnen de rijen van het proletariaat zijn meer en meer. meer gelijkgemaakt, naarmate de machine alle onderscheidingen van arbeid uitwist, en bijna overal de lonen tot hetzelfde lage niveau verlaagt. '
 105. ​Social Text 22 (4), Winter 2004. "Hoewel studies van de zogenaamde stedelijke informele economie talloze geheime verbanden hebben aangetoond met uitbestede multinationale productiesystemen, is het grotere feit dat honderden miljoenen nieuwe stedelingen de perifere economische niches verder moeten onderverdelen. van persoonlijke service, losse arbeid, straatverkoop, lompen plukken, bedelen en misdaad.
  Dit verstoten proletariaat - vandaag misschien 1,5 miljard mensen, 2,5 miljard in 2030 - is de snelst groeiende en meest nieuwe sociale klasse ter wereld. Over het algemeen is de stedelijke informele arbeidersklasse geen arbeidsreserve-leger in de zin van de negentiende eeuw: een achterstand van stakingsbrekers tijdens hoogconjunctuur; om te worden uitgezet tijdens bustes; vervolgens weer opgenomen in de volgende uitbreiding. Integendeel, dit is een massa van de mensheid die structureel en biologisch overbodig is voor de wereldwijde accumulatie en de bedrijfsmatrix.
  Het is ontologisch zowel vergelijkbaar als verschillend van de historische macht die in het Communistisch Manifest wordt beschrevenNet als de traditionele arbeidersklasse heeft het radicale ketens in de zin dat het weinig belang heeft bij de reproductie van privé-eigendom. Maar het is geen gesocialiseerde collectiviteit van arbeid en het ontbreekt aan een aanzienlijke macht om de productiemiddelen te verstoren of te grijpen. Het bezit echter nog ongemeten krachten om de stedelijke orde te ondermijnen. '
 106. (2009), p. 160-164. "Inderdaad, het ontwerp van de gebouwen draait vaak om de fantasie-ervaring voor consumptie, die het duidelijkst te zien is in Universal CityWalk, Disneyland en Las Vegas. Architectuurcriticus Ada Louise Huxtable (1997) noemt architecturale structuren die specifiek zijn gebouwd als entertainmentruimtes als 'Architainment Deze plekken zijn natuurlijk plekken om geld te verdienen, maar het zijn ook podia voor een interactieve consument.
 107. Ontvangen 2010-05-16 .
 108. "Onder de staat-tot-staat-transacties vindt een golf van activiteit plaats, met interpersoonlijke netwerken die beleidsgemeenschappen vormen met ambassades, denktanks, academische instellingen, lobbybedrijven, politici, congrespersoneel, onderzoekscentra, ngo's en inlichtingendiensten. het niveau van 'technostructuur' - sterk gericht op informatievergaring en incrementele beleidsaanpassing - is te complex en omvangrijk om door topleiders te worden gecontroleerd, maar heeft niettemin vaak belangrijke implicaties voor het beleid. "
 109. "Agglomeratie-economieën in klassieke muziek" . Papers in Regional Science . 94 (3): 443-468. doi : 10.1111 / pirs.12078 .
 110. in Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy ed. Barbara Ehrenreich en Arlie Russell Hochschild ; New York: Henry Holt and Company, 2002.
 111. (2009) 84-85.
 112. Journal of Urban Affairs 39 (4), 2017; doi : 10.1080 / 07352166.2016.1255531 .
 113. "Steden zijn bijna per definitie altijd het decor geweest voor grote evenementen en waren het middelpunt van sociale verandering en menselijke ontwikkeling. Alle grote culturen zijn in de stad geboren. Wereldgeschiedenis is in feite de geschiedenis van stadsbewoners."
 114. Economische ontwikkeling en culturele verandering 3 (1), oktober 1954.
 115. ​21. "Deze statistieken onderschatten waarschijnlijk de mate waarin de wereld verstedelijkt is, aangezien ze het feit verdoezelen dat plattelandsgebieden zoveel stedelijker zijn geworden als gevolg van modern transport en communicatie. Een boer in Europa of Californië die de markten controleert elke ochtend achter de computer onderhandelen met productmakelaars in verre steden, eten kopen in een supermarkt, elke avond televisie kijken en op vakantie gaan is niet bepaald een traditioneel plattelandsleven leiden. In de meeste opzichten is zo'n boer een stedeling op het platteland wonen, zij het een stedeling die veel goede redenen heeft om zichzelf als een plattelandsmens te beschouwen. "
 116. "Veel van de oorspronkelijke functies van de stad, ooit natuurlijke monopolies, die de fysieke aanwezigheid van alle deelnemers eisten, zijn nu omgezet in vormen die in staat zijn tot snel transport, mechanische vermenigvuldiging, elektronische transmissie en wereldwijde distributie."
 117. McGill-Queen's University Press, 2001; ISBN 0-7735-2119-4 ; p. 11. Onder verwijzing naar Marshall McLuhan : "De STAD bestaat niet meer, behalve als een culturele geest [...] De ONMIDDELLIJKE wereldwijde berichtgeving over radio-tv maakt de stad zinloos, functieloos." 
 118. in Kavaratzis, Warnaby en Ashworth (2015), p. 15.
 119. "Stad als ideologie: verzoening van de explosie van de stadsvorm met het vasthoudendheid van het stadsconcept" . Milieu en planning D: samenleving en ruimte . 32 : 75-90. doi : 10.1068 / d21911 . S2CID 144077154 . 
 120. in Kavaratzis, Warnaby en Ashworth (2015).
 121. (2009), 186-189.
 122. (2009), blz. 41, 189-192.
 123. International Council of Sport Science and Physical Education Bulletin 53 , mei 2008 (Feature: Feature: "Mega Sport Events in Developing Countries").
 124. ​International Review for the Sociology for Sport 50 (4–5), 2015; doi : 10.1177 / 1012690214539484 .
 125. ​in John R. Gold en Margaret M. Gold, eds., Olympic Cities: City Agendas, Planning and the World's Games , 1896–2016; Londen en New York: Routledge (Taylor & Francis), 2008/2011; ISBN 978-0-203-84074-0 . "Al deze media-aandacht, mits redelijk positief, beïnvloedt veel toeristische beslissingen ten tijde van de Spelen. Deze toeristische impact zal zich richten op, maar reiken verder dan, de stad naar het land en de bredere mondiale regio. ook een enorm potentieel op lange termijn voor zowel toerisme als investeringen (Kasimati, 2003). 
  Geen enkele andere mogelijkheid voor citymarketing bereikt deze wereldwijde bekendheid. Tegelijkertijd biedt het, mits zorgvuldig beheerd op lokaal niveau, ook een geweldige kans om de betrokkenheid van de burgers bij hun eigen stad te vergroten en te mobiliseren. Het competitieve karakter van sport en het ongeëvenaarde vermogen om ervan te genieten als een culturele massa-activiteit geeft het veel voordelen vanuit het oogpunt van marketing (SV Ward, 1998, pp. 231-232). Op een meer subtiele manier wordt het ook een metafoor voor het idee dat steden moeten concurreren op een wereldmarkt, een manier om burgers en lokale instellingen te verzoenen met de bredere economische realiteit van de wereld. "
 126. (2009), blz. 127-128.
 127. Ashworth (1991). "In recentere jaren zijn geplande netwerken van verdedigde nederzettingen als onderdeel van militaire strategieën te vinden in de pacificatieprogramma's van wat de conventionele wijsheid is geworden van anti-opstandelingenoperaties. Verbonden netwerken van beschermde nederzettingen worden als eilanden van overheidscontrole ingevoegd in opstandelingen. gebieden - hetzij defensief om bestaande bevolkingsgroepen te scheiden van opstandelingen, hetzij agressief als middel om de controle over gebieden uit te breiden - zoals gebruikt door de Britten in Zuid-Afrika (1899-1902) en Malaya (1950-3) en door de Amerikanen in Cuba (1898) en Vietnam (1965-75). Dit waren over het algemeen kleine nederzettingen en zowel bedoeld voor lokale veiligheid als voor offensieve operaties. / Het geplande nederzettingenbeleid van de staat Israël was echter zowel uitgebreider als doelstellingen op langere termijn. [ ...] Deze nederzettingen bieden een bron van gewapende mankracht, een diepgaande verdediging van een kwetsbaar grensgebied en eilanden van culturele en politieke controle te midden van een potentieel vijandige bevolking, en zetten zo een traditie voort van het gebruik van dergelijke nederzettingen als onderdeel van soortgelijk beleid in dat gebied dat meer dan 2000 jaar oud is. "
 128. , Long War Series, Occasion Paper 25; Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center; pp. 45-46. `` Bevelhebbers zullen er ook voor zorgen dat orders onmiddellijk worden gegeven en verspreid onder alle inwoners binnen de jurisdictie van de steden waarover ze toezicht uitoefenen, en hen informeren over het gevaar om buiten deze grenzen te blijven en dat tenzij ze op 25 december vertrekken van afgelegen gebieden. barrios en districten met al hun verplaatsbare voedselvoorraden, inclusief rijst, palay, kippen, vee, enz., tot binnen de grenzen van de zone die is vastgesteld in hun eigen of dichtstbijzijnde stad, hun eigendom (gevonden buiten die zone op die datum) vatbaar voor confiscatie of vernietiging. "
 129. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas; Januari 2015.
 130. 3. Onder verwijzing naar LC Peltier en GE Pearcy, Military Geography (1966).
 131. Urban Counterinsurgency: Case Studies en implicaties voor Amerikaanse strijdkrachten . Springfield, VA: Abbott Associates, oktober 1989. Geproduceerd voor US Army Human Engineering Laboratory in Aberdeen Proving Ground .
 132. ​"Sommige specifieke soorten misdaad spelen echter, samen met die antisociale activiteiten die al dan niet als misdaad worden behandeld (zoals vandalisme, graffitikleuring, zwerfafval en zelfs luidruchtig of luidruchtig gedrag) verschillende rollen in het proces van opstand. Dit leidt tot defensieve reacties van degenen die verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid en van individuele burgers die zich zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid. De autoriteiten reageren met situationele criminaliteitspreventie als onderdeel van het arsenaal van stadsverdediging, en individuen vormen hun gedrag in overeenstemming met een 'stedelijke geografie van angst'. "
 133. 132 'Fysieke vernietiging en de daaruit voortvloeiende afname van de bevolking waren zeker bijzonder ernstig in het geval van steden die zich aansloten bij mislukte opstanden, of waarvan de heersende dynastieën werden overwonnen door anderen in abbtle. De traditionele klaagzangen geven hiervan welsprekend gestileerde literaire verslagen, terwijl in andere gevallen de combinaties van archeologisch bewijs met het getuigenis van een stad als Ur's zegevierende tegenstander wat betreft de vernietiging ervan, de wereld van de metaforen in de harde realiteit (Brinkman 1969, pp. 311-312). "
 134. Diogenes 203, 2004; doi : 10.1177 / 0392192104043648 .
 135. McGill Law Journal 28, p. 577. "Zoals hierboven opgemerkt, zijn kernwapens die zijn ontworpen voor doeleinden van tegenwaarde of het doden van steden over het algemeen van de strategische klasse, met bekende opbrengsten van opgestelde kernkoppen die gemiddeld ergens tussen de twee en drie keer liggen en 1500 keer de vuurkracht van de bommen die op Hiroshima zijn afgeworpen. Nagasaki. "
 136. Strategic Studies Quarterly , voorjaar 2016.
 137. Stern, Nicholas (2015/11/19). "Klimaatverandering en steden: een belangrijke bron van problemen, maar de sleutel tot een oplossing" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Ontvangen 2020/11/11 . 
 138. VN-nieuws . 18-09-2019 . Ontvangen 2020/11/11 .
 139. Bertoldi, Paolo; Buckeridge, Marcos; Cartwright, Anton; de Coninck, Heleen; Engelbrecht, Francois; Jacob, Daniela; Hourcade, Jean-Charles; Klaus, Ian; de Kleijne, Kiane; Lwasa, Shauib; Markgraf, Claire; Newman, Peter; Revi, Aromar; Rogelj, Joeri; Schultz, Seth; Shindell, Drew; Singh, Chandni; Solecki, William; Steg, Linda; Waisman, Henri (2018). "Samenvatting voor stedelijke beleidsmakers - wat het IPCC speciaal rapport over 1.5C betekent voor steden" . doi : 10.24943 / scpm.2018 . Cite journal vereist |journal=( hulp )
 140. ​ ​ Universiteit van Helsinki . 14-05-2019 . Ontvangen 2020/11/11 .
 141. C40 Cities Climate Leadership Group . Juni 2019.
 142. Project Drawdown . 06-02-2020 . Ontvangen 2020/11/11 .
 143. Project Drawdown . 06-02-2020 . Ontvangen 2020/11/11 .
 144. Project Drawdown . 06-02-2020 . Ontvangen 2020/11/11 .
 145. Project Drawdown . 06-02-2020 . Ontvangen 2020/11/11 .
 146. Project Drawdown . 06-02-2020 . Ontvangen 2020/11/11 .
 147. in Hanson (1984).
 148. in Wellman & Spiller (2012).
 149. (2009), p. 70.
 150. ​in Wellman & Spiller (2012), pp. 73-74. "Het NCP heeft een wetgevend regime ingesteld op federaal en staatsniveau om de toegang van derden tot de levering en exploitatie van infrastructuurfaciliteiten te vergemakkelijken, waaronder elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, gas- en waterpijpleidingen, spoorwegterminals en -netwerken, luchthavens en havens. Na deze hervormingen zijn er maar weinig landen begonnen met een groter initiatief dan Australië om de levering en het beheer van openbare infrastructuur op alle overheidsniveaus te privatiseren. "
 151. ​(2009), p. 75. "In de jaren zestig werd dit 'geïntegreerde ideaal' echter uitgedaagd en kwam de openbare infrastructuur in een crisis terecht. Er is nu een nieuwe orthodoxie in veel takken van stadsplanning: 'Het is nu aan planners om te vechten voor het best mogelijke netwerkinfrastructuren voor hun gespecialiseerde wijk, in samenwerking met (vaak geprivatiseerde en geïnternationaliseerde netwerk-) exploitanten, in plaats van te proberen te orkestreren hoe netwerken door de stad als geheel worden uitgerold '(Graham en Marvin, 2001: 113).
  In de context van de ontwikkelingstheorie passeren deze 'secessionaire' infrastructuren fysiek sectoren van steden die niet in staat zijn om de noodzakelijke bekabeling, het leggen van leidingen of het aanleggen van straten te betalen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening. Steden als Manilla, Lagos of Mumbai worden dus steeds meer gekenmerkt door een verstedelijkingswijze met twee snelheden.
 152. Public Services International Research Unit , Universiteit van Greenwich.
 153. beleid werd hegemonisch: de macht van de Wereldbank en haar transnationale beleidsnetwerken "; Geoforum 38 (5), september 2007; doi : 10.1016 / j.geoforum.2005.10.008 .
 154. (2009), blz. 169-170.
 155. in Paddison (2001).
 156. Urban Affairs Quarterly 21 (1), september 1985.
 157. in Brighenti (2013).
 158. BasicBooks (Harper Collins), 1997; ISBN 0-465-09836-3 ; pp. 3-6. 
 159. (2009), blz. 30-32.
 160. ​"Er zijn een groot aantal plaatsen waar [bussen] de enige openbare dienst zijn die wordt aangeboden; voor zover de auteur weet, werkt geen stad met openbaar vervoer zonder een buscomponent. Afgezien van privéauto's zijn alle indicatoren - vervoerde passagiers, voertuig opgebouwde kilometers, omvang van de vloot, geregistreerde ongevallen, veroorzaakte vervuiling, werknemers in dienst of wat dan ook - tonen de dominantie van bussen in alle vervoerswijzen, zowel in dit land als waar dan ook ter wereld. [...] Op wereldschaal, er zijn waarschijnlijk 8000 tot 10.000 gemeenschappen en steden die zorgen voor georganiseerd busvervoer. De grotere plaatsen hebben ook andere vervoerswijzen, maar het grootste deel van deze steden biedt bussen aan als hun enige openbare mobiliteitsmiddel. "
 161. ​Journal of Public Transportation 5 (2), 2002.
 162. ​Bleahu, A .; Davies, M .; Dávila, JD; Friel, S .; De Grandis, G .; Groce, N .; Hallal, pc; Hamilton, I .; Howden-Chapman, P .; Lai, KM; Lim, CJ; Martins, J .; Osrin, D .; Ridley, I .; Scott, I .; Taylor, M .; Wilkinson, P .; Wilson, J. (2012). "Steden vormgeven voor gezondheid: complexiteit en de planning van stedelijke omgevingen in de 21e eeuw" . Lancet . 379 (9831): 2079-2108. doi : 10.1016 / S0140-6736 (12) 60435-8 . PMC 3428861 . PMID 22651973 .  
 163. "Groene wegen: vermenigvuldigen en diversifiëren in de 21ste eeuw" . Landschap en stedenbouw . 76 (1-4): 252-290. doi : 10.1016 / j.landurbplan.2004.09.036 .
 164. "Het kan niet genoeg benadrukt worden dat geen enkele stad goed gepland begint te worden totdat het huisvestingsprobleem is opgelost. De problemen van wonen en werken zijn van primair belang. Deze omvatten sanitaire voorzieningen, voldoende riolering, schone, goed verlichte straten, sanering van sloppenwijken, en bescherming van de gezondheid door te zorgen voor zuiver water en gezond voedsel.
 165. in Marzluff et al. (2008).
 166. in Marzluff et al. (2008).
 167. in Marzluff et al. (2008).
 168. in Paddison (2001).
 169. Michelle Nijhuis. 2008-08-26 . Ontvangen 2009-02-07 .
 170. Aklung.org. Gearchiveerd van het origineel op 2009-02-11 . Ontvangen 2009-02-07 .
 171. Newsminer.com. 2008-08-20 . Ontvangen 2009-02-07 .
 172. in Brighenti (2013), p. 103.
 173. Klimaatonderzoek 15, 2000.
 174. ​in Robert C. Wilkinson & William R. Freudenburg, eds., Equity and the Environment (Research in Social Problems and Public Policy, Volume 15); Oxford: JAI Press (Elsevier); ISBN 978-0-7623-1417-1 . 
 175. Irvine, KN; Devine-Wright, P .; Warren, PH; Gaston, KJ (2007). "Psychologische voordelen van groene ruimte nemen toe met de biodiversiteit" . Biology Letters . 3 (4): 390-394. doi : 10.1098 / rsbl.2007.0149 . PMC 2390667 . PMID 17504734 .  
 176. Cavender, N. (2019). "De voordelen van bomen voor leefbare en duurzame gemeenschappen" . Planten, mensen, planeet . 1 (4): 323-335. doi : 10.1002 / ppp3.39 .
 177. "Twee uur per week in de natuur kan uw gezondheid en welzijn een boost geven, zo blijkt uit onderzoek" . Ecowatch . Ontvangen 23 juni 2019 .
 178. "De verbindingen tussen steden die door verschillende landen heen snijden, werden een wereldwijd netwerk. Het is belangrijk hier op te merken dat de belangrijkste knooppunten in het internationale systeem (globale) steden zijn, niet naties. [...] Zodra de verbindingen tussen steden een wereldwijd netwerk werden. , werden naties afhankelijk van hun grote steden voor verbindingen met de rest van de wereld. "
 179. Herrschel & Newman (2017), blz. 3-4. `` In plaats daarvan wordt het beeld gedetailleerder en gedifferentieerder, met een groeiend aantal subnationale entiteiten, steden, stadsregio's en regio's, die op zichzelf beter zichtbaar worden, hetzij individueel, hetzij collectief als netwerken, door, meer of minder aarzelend, uit het territoriale canvas en de hiërarchische institutionele hegemonie van de staat. Prominente en bekende steden, en die regio's met een sterk identiteitsgevoel en vaak een zoektocht naar meer autonomie, waren het meest enthousiast toen ze begonnen om buiten de staatsgrenzen vertegenwoordigd te worden door spraakmakende burgemeesters en enkele regionale leiders met politieke moed en keuzevrijheid. [...] Dit werd toen onderdeel van het veel grotere politieke project van de Europese Unie (EU),die een bijzonder ondersteunende omgeving heeft geboden voor internationale betrokkenheid door - en tussen - subnationale regeringen als onderdeel van de inherente integratieagenda. '
 180. ​(2015), 5–11. "De huidige globalisering, gekenmerkt door hyperkapitalisme en technologische revoluties, wordt begrepen als de toenemende intensiteit van economische, demografische, sociale, politieke, culturele en ecologische interacties wereldwijd, leidend tot toenemende onderlinge afhankelijkheid en homogenisering van ideologieën, productie- en consumptiepatronen en levensstijlen (Pieterse 1994; Sassen 1998). [...] Decentralisatieprocessen hebben de capaciteit van stadsbesturen op stadsniveau vergroot om lokaal sociaal en ontwikkelingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Steden als huizen van de rijken en van machtige bedrijven, banken, aandelenmarkten, VN-agentschappen en NGO's zijn de locatie van waaruit mondiale tot lokale besluitvorming plaatsvindt (bijv. New York, Londen, Parijs, Amsterdam, Hong Kong, São Paulo). "
 181. "De kooplieden van de Hanze genoten bijvoorbeeld aanzienlijke handelsprivileges als gevolg van interstedelijke diplomatie en collectieve overeenkomsten binnen de netwerken (Lloyd 2002), maar ook met grotere machten, zoals staten. kon onderhandelen over 'extraterritoriale' juridische ruimtes met speciale privileges, zoals de 'German Steelyard' in de haven van Londen (Schofield 2012). Deze speciale status werd toegekend en gegarandeerd door de Engelse koning als onderdeel van een overeenkomst tussen de staat en een buitenlandse stedenvereniging. "
 182. 5.
 183. The Global City: New York, Londen, Tokio. Gearchiveerd 16 maart 2015 op de Wayback Machine. Princeton University Press . ISBN 0-691-07063-6  
 184. 3 (1982): 319
 185. 4. "De voorheen grote industriesteden die het best in staat waren om zich snel en grondig te transformeren in de nieuwe postindustriële modus, werden de leidende wereldsteden - de centra van het nieuwe mondiale systeem."
 186. (2004), p. 88.
 187. met Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Stedelijke duurzaamheid in theorie en praktijk: cirkels van duurzaamheid . Londen: Routledge. blz.28, 30. 'Tegenover die schrijvers die, door het belang van financiële uitwisselingssystemen te benadrukken, een paar bijzondere steden als' wereldsteden 'onderscheiden - gewoonlijk Londen, Parijs, New York en Tokio - erkennen we de ongelijke mondiale dimensies van alle steden die we bestuderen. Los Angeles, de thuisbasis van Hollywood, is een globaliserende stad, hoewel misschien wel belangrijker in culturele dan economische termen.En dat geldt ook voor Dili, de kleine en 'onbeduidende' hoofdstad van Oost-Timor, maar deze keer is het voornamelijk in politieke termen. .. "
 188. "De Verenigde Staten zijn ook dominant in het leveren van hoogwaardige, wereldwijde technische ontwerpdiensten, goed voor ongeveer 50 procent van de totale wereldwijde export. De onevenredige aanwezigheid van deze in de VS gevestigde bedrijven is toe te schrijven aan de rol van de VS in de overzeese autoproductie. de elektronica- en aardolie-industrie, en verschillende soorten constructies, waaronder werkzaamheden aan de talrijke overzeese militaire lucht- en marinebases van het land. "
 189. ​International Journal of Urban and Regional Research 26 (2), juni 2002. "En ondanks enkele grote wereldsteden die geen relatief hoge immigratieniveaus kennen, zoals Tokio, kan het in feite de aanwezigheid zijn van zo'n grootschalige economische immigrant 'gemeenschappen' (met hun daarmee gepaard gaande wereldwijde financiële overmakingen en hun vermogen om de groei van kleine bedrijven te stimuleren, in plaats van simpelweg hun complementariteit met de werkgelegenheid voor de diensten van producenten) die megasteden gedeeltelijk onderscheiden van andere meer nationaal georiënteerde stedelijke centra.
 190. ​Londen: Pluto Press, 2010; ISBN 978-0-7453-2799-0 ; p. 29: "Deze ogenschijnlijk nogal verschillende opvattingen over de status van 'wereldstad' van Londen zijn natuurlijk niet zo ver van elkaar verwijderd als ze op het eerste gezicht lijken. Ze bij elkaar houden is de figuur van de migrerende werknemer. De afhankelijkheid van de financiële instellingen en het bedrijfsleven in Londen dienstensector op de voortdurende stroom van hooggeschoolde arbeidskrachten uit het buitenland is nu algemeen bekend (Beaverstock en Smith 1996). Minder bekend is de mate waarin de economie van Londen als geheel nu afhankelijk is van de arbeidskracht van laagbetaalde arbeiders van over de hele wereld. de wereld." 
 191. International Journal of Comparative Sociology 56 (3-4), 2015; doi : 10.1177 / 0020715215604350 .
 192. (2009), blz. 49-50.
 193. "In Europa biedt de EU prikkels en institutionele kaders voor meerdere nieuwe vormen van stads- en regionaal netwerken en lobbyen, ook op internationaal EU-niveau. Maar een groeiend aantal steden en regio's probeert ook 'alleen te gaan' door hun eigen vertegenwoordigingen in Brussel, individueel of in gedeelde accommodatie, als basis voor Europese lobby. "
 194. ​Regionale en federale studies 12 (3), herfst 2002.
 195. International Journal of the Urban Sciences 19 (1), 2015. Zie ook websites van individuele stadsambassades die daarin worden genoemd, waaronder Hanse Office (Hamburg en Sleeswijk-Holstein) en City of London " City Office in Brussels Gearchiveerd 2017-08-16 op de Wayback Machine "; en [cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls spreadsheet van regionale kantoren] van het CvdR in Brussel.
 196. (2009), blz. 45-47.
 197. Innovatie: The European Journal of Social Science Research 26 (3), 2013; doi : 10.1080 / 13511610.2013.771890 . "Stadsnetwerken zijn geen nieuw fenomeen, maar het was in de jaren negentig dat er een explosie van dergelijke initiatieven plaatsvond, vooral in het milieudomein. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan (hoofdstuk 28 van) Agenda 21, waarin de rol van lokale autoriteiten in de bevordering van duurzame ontwikkeling en stimuleert uitwisseling en samenwerking tussen hen. "
 198. 82.
 199. Hoofdstuk 21 in The Ashgate Research Companion to Planning and Culture ; Londen: Ashgate, 2013.
 200. zie: "Global Covenant of Mayors - Compact of Mayors" . Gearchiveerd van het origineel op 14 oktober 2016 . Ontvangen 13 oktober 2016 .
 201. Goedgekeurd op Habitat: Conferentie van de Verenigde Naties over menselijke nederzettingen, Vancouver, Canada; 31 mei - 11 juni 1976.
 202. Journal of Social Distress and the Homeless 14, 2005; doi : 10.1179 / 105307805807066329 .
 203. Milieu en verstedelijking , 2016; doi : 10.1177 / 0956247816637501 .
 204. ​World Development 78, 2015; doi : 10.1016 / j.worlddev.2015.10.028 ; pp. 531-532: "Gewonnen door haar interesse in de stedelijke armen, werd de Bank, samen met andere internationale donoren, een actieve en invloedrijke deelnemer aan de Habitat-beraadslagingen, waarmee zowel Habitat I als Habitat II's focus op 'ontwikkeling in steden' werd bevestigd. van de rol van 'steden in ontwikkeling'. "
 205. Planningstheorie 15 (4), 2016; doi : 10.1177 / 1473095216660786 .
 206. A / RES / 71/256 *; ISBN 978-92-1-132731-1 ; p. 15. 
 207. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1991 . "Ongeacht het economische resultaat, zal het regime van structurele aanpassing dat tegenwoordig in de meeste ontwikkelingslanden wordt aangenomen, waarschijnlijk verstedelijking stimuleren. Als structurele aanpassing er daadwerkelijk in slaagt de economische prestaties om te buigen, zal het verbeterde bruto binnenlands product ongetwijfeld meer migranten naar de steden lokken. ; als het niet lukt, zal de toenemende ellende - vooral op het platteland - zeker meer migranten naar de stad duwen. "
 208. Area 33 (1), 2001.
 209. masterproef aanvaard aan de Universiteit van Ottawa, april 2012.
 210. in Journal of Human Development 8 (1), maart 2007.
 211. (2000).
 212. `` Toenemende ongelijkheden als gevolg van neoliberaal globalisme, zoals tussen de succesvolle steden en de minder succesvolle, worstelende, vaak perifere steden en regio's, leiden tot toenemende politieke onvrede, zoals we nu in Europa en in de Verenigde Staten zien. als populistische beschuldigingen van egoïstisch grootstedelijk elitarisme. "
 213. A Dictionary of Symbols , Second Edition, vertaald uit het Spaans naar het Engels door Jack Read; New York: Philosophical Library, 1971; pp. 48-49 ( online ).
 214. (2009), p. 115.
 215. 345. 'De Duitse filmregisseur Fritz Lang werd geïnspireerd om' een film te maken 'over' de sensaties 'die hij voelde toen hij Times Square voor het eerst zag in 1923; een plek' verlicht als in het volle daglicht door neonlichten en daarbovenop extra grote lichtgevende advertenties die bewegen, draaien, aan en uit flitsen ... iets totaal nieuws en bijna tamelijk verhalend voor een Europeaan ... een luxe doek hing aan een donkere lucht om te verblinden, af te leiden en te hypnotiseren. ' De film die Lang maakte, bleek The Metropolis te zijn , een onophoudelijk duister beeld van een moderne industriestad.
 216. Britannica Book of the Year, 1968. Hoofdstuk V: Ecumenopolis, de echte stad van de mens. Oecumenopolis, dat de mensheid over 150 jaar zal hebben gebouwd, kan de echte stad van de mens zijn, omdat de mens voor het eerst in de geschiedenis één stad zal hebben in plaats van vele steden die tot verschillende nationale, raciale, religieuze of lokale groepen behoren. , elk klaar om zijn eigen leden te beschermen, maar ook klaar om die van andere steden, groot en klein, te bevechten, onderling verbonden tot een systeem van steden. Ecumenopolis, de unieke stad van de mens, zal een continue, gedifferentieerde, maar ook verenigde structuur vormen veel cellen, de menselijke gemeenschappen. "

Bibliografie

 • Abrahamson, Mark (2004). Wereldwijde steden . Oxford Universiteit krant. ISBN 0-19-514204-7 
 • Ashworth, GJ War and the City . Londen en New York: Routledge, 1991. ISBN 0-203-40963-9 . 
 • Bairoch, Paul (1988). Steden en economische ontwikkeling: vanaf het begin van de geschiedenis tot heden . Chicago: University of Chicago Press . ISBN 978-0-226-03465-2
 • Bridge, Gary en Sophie Watson, eds. (2000). Een metgezel voor de stad . Malden, MA: Blackwell, 2000/2003. ISBN 0-631-21052-0 
 • Brighenti, Andrea Mubi, uitg. (2013). Urban Interstices: The Aesthetics and the Politics of the In-between. Farnham: Ashgate Publishing . ISBN 978-1-4724-1002-3 . 
 • Carter, Harold (1995). De studie van stedelijke geografie . Vierde druk. Londen: Arnold. ISBN 0-7131-6589-8 
 • Curtis, Simon (2016). Wereldwijde steden en wereldwijde orde . Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-874401-6 
 • Ellul, Jacques (1970). De betekenis van de stad . Vertaald door Dennis Pardee. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1970. ISBN 978-0-8028-1555-2 ; Frans origineel (eerder geschreven, later gepubliceerd als): Sans feu ni lieu: Betekenis biblique de la Grande Ville ; Paris: Gallimard, 1975. Heruitgegeven in 2003 met ISBN 978-2-7103-2582-6  
 • Gupta, Joyetta, Karin Pfeffer, Hebe Verrest en Mirjam Ros-Tonen, eds. (2015). Geografieën van stedelijk bestuur: geavanceerde theorieën, methoden en praktijken . Springer, 2015. ISBN 978-3-319-21272-2 . 
 • Hahn, Harlan en Charles Levine (1980). Stedelijke politiek: verleden, heden en toekomst . New York en Londen: Longman.
 • Hanson, Royce (red.). Perspectieven op stedelijke infrastructuur . Commissie Nationaal Stedelijk Beleid, Commissie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Onderwijs, Nationale Onderzoeksraad. Washington: National Academy Press, 1984.
 • Herrschel, Tassilo en Peter Newman (2017). Steden als internationale actoren: stedelijk en regionaal bestuur buiten de natiestaat . Palgrave Macmillan ( Springer Nature ). ISBN 978-1-137-39617-4 
 • Jacobs, Jane (1969). De economie van steden . New York: Random House Inc.
 • Grava, Sigurd (2003). Stedelijke transportsystemen: keuzes voor gemeenschappen . McGraw Hill, e-boek. ISBN 978-0-07-147679-9 
 • James, Paul ; met Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Stedelijke duurzaamheid in theorie en praktijk: cirkels van duurzaamheid . Londen: Routledge.
 • Kaplan, David H .; James O. Wheeler; Steven R. Holloway; & Thomas W. Hodler, cartograaf (2004). Stedelijke geografie . John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-35998-X 
 • Kavaratzis, Mihalis, Gary Warnaby en Gregory J. Ashworth, eds. (2015). Rethinking Place Branding: uitgebreide merkontwikkeling voor steden en regio's . Springer. ISBN 978-3-319-12424-7 . 
 • Kraas, Frauke, Surinder Aggarwal, Martin Coy, & Günter Mertins, eds. (2014). Megacities: Our Global Urban Future . Boekenserie "Internationaal Jaar van de Planeet Aarde" van de Verenigde Naties. Springer. ISBN 978-90-481-3417-5 . 
 • Latham, Alan, Derek McCormack, Kim McNamara en Donald McNeil (2009). Sleutelconcepten in stedelijke geografie . Londen: SAGE. ISBN 978-1-4129-3041-3 . 
 • Leach, William (1993). Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture . New York: Vintage Books (Random House), 1994. ISBN 0-679-75411-3 . 
 • Levy, John M. (2017). Hedendaagse stedenbouw . 11e editie. New York: Routledge (Taylor & Francis).
 • Magnusson, Warren. Politics of Urbanism: Zien als een stad . Londen en New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-203-80889-4 . 
 • Marshall, John U. (1989). De structuur van stedelijke systemen . Universiteit van Toronto Press. ISBN 978-0-8020-6735-7 . 
 • Marzluff, John M., Eric Schulenberger, Wilfried Endlicher, Marina Alberti, Gordon Bradley, Clre Ryan, Craig ZumBrunne en Ute Simon (2008). Stedelijke ecologie: een internationaal perspectief op de interactie tussen mens en natuur . New York: Springer Science + Business Media. ISBN 978-0-387-73412-5 . 
 • McQuillan, Eugene (1937/1987). De wet van gemeentelijke bedrijven: derde editie. 1987 herziene uitgave door Charles RP Keating, Esq. Wilmette, Illinois: Callaghan & Company.
 • Moholy-Nagy, Sibyl (1968). Matrix of Man: An Illustrated History of Urban Environment. New York: Frederick A Praeger. ISBN 978-1-315-61940-8 
 • Mumford, Lewis (1961). De stad in de geschiedenis: zijn oorsprong, zijn transformaties en zijn vooruitzichten . New York: Harcourt, Brace & World.
 • O'Flaherty, Brendan (2005). Stadseconomie . Cambridge Massachusetts: Harvard University Press . ISBN 978-0-674-01918-8
 • Pacione, Michael (2001). The City: Critical Concepts in The Social Sciences . New York: Routledge . ISBN 978-0-415-25270-6
 • Paddison, Ronan, ed. (2001). Handbook of Urban Studies . Londen; Thousand Oaks, Californië; en New Delhi: SAGE Publications. ISBN 0-8039-7695-X . 
 • Kamer, Adrian (1996). Een alfabetische gids voor de taal van naamstudies . Lanham en Londen: The Scarecrow Press.
 • Rybczynski, W. , City Life: Urban Expectations in a New World , (1995)
 • Smith, Michael E. (2002) De vroegste steden. In Urban Life: Readings in Urban Anthropology, onder redactie van George Gmelch en Walter Zenner , pp. 3–19. 4e druk. Waveland Press, Prospect Heights, IL.
 • Southall, Aidan (1998). De stad in tijd en ruimte . Cambridge University Press. ISBN 0-521-46211-8 
 • Wellman, Kath & Marcus Spiller, eds. (2012). Stedelijke infrastructuur: financiën en beheer . Chichester, VK: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-67218-1 . 

Verder lezen

 • Berger, Alan S., The City: stedelijke gemeenschappen en hun problemen , Dubuque, Iowa: William C. Brown, 1978.
 • Chandler, T. Vierduizend jaar stedelijke groei: een historische volkstelling . Lewiston, NY: Edwin Mellen Press , 1987.
 • Geddes, Patrick , City Development (1904)
 • Glaeser, Edward (2011), Triumph of the City: hoe onze beste uitvinding ons rijker, slimmer, groener, gezonder en gelukkiger maakt , New York: Penguin Press , ISBN 978-1-59420-277-3
 • Kemp, Roger L. Managing America's Cities: A Handbook for Local Government Productivity , McFarland and Company, Inc., Publisher, Jefferson, North Carolina and London, 2007. ( ISBN 978-0-7864-3151-9 ). 
 • Kemp, Roger L. Hoe Amerikaanse regeringen werken: A Handbook of City, County, Regional, State, and Federal Operations , McFarland and Company, Inc., uitgever, Jefferson, North Carolina en Londen.  
 • Kemp, Roger L. "City and Gown Relations: A Handbook of Best Practices," McFarland and Company, Inc., uitgever, Jefferson, North Carolina, VS en Londen, (2013).  
 • Monti, Daniel J., Jr., The American City: A Social and Cultural History . Oxford, Engeland en Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1999. 391 blz.  ISBN 978-1-55786-918-0 . 
 • Reader, John (2005) Cities. Vintage, New York.
 • Robson, WA en Regan, DE, ed., Great Cities of the World , (3d ed., 2 vol., 1972)
 • Smethurst, Paul (2015). The Bicycle - Towards a Global History . Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-49951-6 . 
 • Thernstrom, S., en Sennett, R., ed., Nineteenth-Century Cities (1969)
 • Toynbee, Arnold J. (ed), Cities of Destiny , New York: McGraw-Hill , 1967. Panhistorische / geografische essays, veel afbeeldingen. Begint met "Athene", eindigt met "The Coming World City-Ecumenopolis".
 • Weber, Max , The City , 1921. (vert. 1958)

Externe links [ bewerken ]

 • World Urbanization Prospects , website van de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties
 • Stedelijke bevolking (% van totaal) - Website Wereldbank gebaseerd op gegevens van de VN.
 • Verstedelijkingsgraad (percentage van stedelijke bevolking in totale bevolking) per continent in 2016 - Statista , gebaseerd op gegevens van het Population Reference Bureau .
 • Human Geography bij Curlie
 • Stedelijke en regionale planning bij Curlie