anatta

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatieGa naar zoeken

In het boeddhisme verwijst de term anatta ( Pali ) of anātman ( Sanskriet ) naar de doctrine van "niet-zelf" - dat er geen onveranderlijk, permanent zelf, ziel of essentie is in verschijnselen. [1] [2] Het is een van de drie kenmerken van het bestaan, samen met dukkha (lijden) en anicca (vergankelijkheid). [1] [3]

Het boeddhistische concept van anatta of anātman is een van de fundamentele verschillen tussen het reguliere boeddhisme en het reguliere hindoeïsme , waarbij de laatste beweert dat ātman (zelf, ziel) bestaat. [4] [5]

Etymology en nomenclatuur

Anattā is een samengesteld Pali-woord dat bestaat uit een (niet, zonder) en attā (ziel). [6] De term verwijst naar de centrale boeddhistische leerstelling dat 'er in de mens geen permanente, onderliggende substantie is die de ziel kan worden genoemd'. [1] Het is een van de drie kenmerken van al het bestaan, samen met dukkha (lijden, ontevredenheid) en anicca (vergankelijkheid). [1] [6]

Anattā is synoniem met Anātman (an + ātman) in boeddhistische Sanskrietteksten. [1] [7] In sommige Pali-teksten wordt naar ātman van Vedische teksten ook verwezen met de term Attan , met het gevoel van ziel. [6] Een alternatief gebruik van Attan of Atta is "zelf, zichzelf, essentie van een persoon", gedreven door het brahmaanse geloof van het Vedische tijdperk dat de ziel de permanente, onveranderlijke essentie is van een levend wezen, of het ware zelf. [6] [7]

In de boeddhistische Engelse literatuur wordt Anatta weergegeven als "niet-zelf", maar deze vertaling drukt een onvolledige betekenis uit, stelt Peter Harvey ; een meer volledige weergave is "niet-zelf", omdat de Anattā- doctrine vanaf de vroegste dagen ontkent dat er iets is dat een 'zelf' wordt genoemd in een persoon of iets anders, en dat een geloof in 'zelf' een bron is van Dukkha (lijden , pijn, onbevrediging). [8] [9] [noot 1] Het is ook onjuist om Anattā eenvoudigweg als "ego- loos " te vertalen , aldus Peter Harvey, omdat het Indiase concept van ātman en attā verschilt van het Freudiaanse concept van ego.[13] [noot 2]

Anatta of Anatma-vada wordt ook wel de "geen-ziel of geen-zelf-leer" van het boeddhisme genoemd. [15] [16] [17]

Anatta in het begin van boeddhistische teksten

Het concept van Anattā verschijnt in tal van Sutta (Pali) / Sutra (Sanskriet) van de oude boeddhistische Nikāya- teksten (Pali-canon). Het komt bijvoorbeeld voor als zelfstandig naamwoord in Samyutta Nikaya III.141, IV.49, V.345, in Sutta II.37 van Anguttara Nikaya , II.37-45 en II.80 van Patisambhidamagga , III.406 van Dhammapada . Het verschijnt ook als een bijvoeglijk naamwoord, bijvoorbeeld in Samyutta Nikaya III.114, III.133, IV.28 en IV.130-166, in Sutta III.66 en V.86 van Vinaya . [6] [7]

De oude boeddhistische teksten bespreken Attā of Attan (ziel, zelf), soms met alternatieve termen zoals Atuman , Tuma , Puggala , Jiva , Satta , Pana en Nama-rupa , waardoor de context wordt verschaft voor de boeddhistische Anattā- doctrine. Voorbeelden van dergelijke Attā- contextuele discussies zijn te vinden in Digha Nikaya I.186-187, Samyutta Nikaya III.179 en IV.54, Vinaya I.14, Majjhima Nikaya I.138, III.19 en III.265-271 en Anguttara Nikaya I.284.[6] [7] [18]

Het contextuele gebruik van Attā in Nikāyas is tweezijdig. In één ontkent het rechtstreeks dat er iets is dat een zelf of ziel wordt genoemd in een mens dat een permanente essentie van een mens is, een thema dat wordt aangetroffen in brahmaanse (oude hindoeïstische) tradities. [19] In een andere, zegt Peter Harvey , zoals in Samyutta Nikaya IV.286, beschouwt de Sutta het materialistische concept in pre-boeddhistische Vedische tijden van "geen hiernamaals, volledige vernietiging" bij de dood als een ontkenning van het Zelf, maar toch "verbonden met het geloof in een Zelf". [20] "Zelf bestaat" is een valse premisse, beweren de vroege boeddhistische teksten. [20]Maar, voegt Peter Harvey eraan toe, deze teksten erkennen ook niet de premisse "Zelf bestaat niet" omdat de bewoording het concept van "Zelf" veronderstelt voordat ze het ontkent; in plaats daarvan gebruiken de vroege boeddhistische teksten het concept van Anatta als de impliciete premisse. [20] [21] Volgens Steven Collins wordt de doctrine van anatta en "ontkenning van het zelf" in de canonieke boeddhistische teksten "alleen in bepaalde theoretische contexten aangedrongen", terwijl ze de termen atta, purisa, puggala heel natuurlijk en vrij in verschillende contexten. [18] De uitwerking van de anatta-doctrine, samen met de identificatie van de woorden zoals "puggala" als "permanent onderwerp of ziel" verschijnt in latere boeddhistische literatuur.[18]

Anattā is een van de belangrijkste fundamenten van het boeddhisme en de bespreking ervan is te vinden in de latere teksten van alle boeddhistische tradities. [22] Bijvoorbeeld, de boeddhistische filosoof Nagarjuna (~200 CE), schreef uitgebreid over het verwerpen van de metafysische entiteit genaamd attā of ātman (zelf, ziel), en beweerde in hoofdstuk 18 van zijn Mūlamadhyamakakārikā dat zo'n substantiële entiteit niet bestaat en dat " Boeddha onderwees de leer van het niet-zelf". [23] [24] [25] De teksten die worden toegeschreven aan de 5e-eeuwse boeddhistische filosoof Vasubandhu van de Yogachara- school bespreken op dezelfde manier Anattaals een fundamenteel uitgangspunt van de Boeddha. [26] De interpretaties van Vasubandhu van niet-zelf-these werden uitgedaagd door de 7e-eeuwse boeddhistische geleerde Candrakirti , die vervolgens zijn eigen theorieën over het belang ervan aanbood. [27] [28]

Bestaan ​​en niet-bestaan

Anattā (niet-zelf, geen blijvende ziel of essentie) is de aard van alle dingen, en dit is een van de drie kenmerken van het bestaan ​​in het boeddhisme, samen met Anicca (vergankelijkheid, niets duurt) en Dukkha (lijden, onbevrediging is aangeboren in geboorte, veroudering, dood, wedergeboorte, herdood – de Saṃsāra- cyclus van het bestaan). [29] [30] Het wordt gevonden in veel teksten van verschillende boeddhistische tradities, zoals de Dhammapada – een canonieke boeddhistische tekst. [31] Het boeddhisme beweert met Vier Edele Waarheden dat er een uitweg is uit deze Saṃsāra . [noot 3] [noot 4]

Eeuwigheidsleer en annihilationisme

Hoewel het concept van de ziel in het hindoeïsme (als atman) en het jaïnisme (als jiva ) als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wat verschilt van het boeddhistische concept van geen-ziel, geloofde elk van de drie religies in wedergeboorte en benadrukten ze morele verantwoordelijkheid op verschillende manieren in tegenstelling tot pre-boeddhistische materialistische scholen van Indiase filosofieën. [46] [47] [48] De materialistische scholen van Indiase filosofieën, zoals Charvaka , worden vernietigingsscholen genoemd omdat ze stelden dat de dood het einde is, dat er geen hiernamaals is, geen ziel, geen wedergeboorte, geen karma, en dat de dood die toestand waarin een levend wezen volledig wordt vernietigd, opgelost. [49]

Boeddha bekritiseerde de materialistische annihilationistische visie die wedergeboorte en karma ontkende, stelt Damien Keown. [46] Dergelijke overtuigingen zijn ongepast en gevaarlijk, zei Boeddha, omdat ze morele onverantwoordelijkheid en materieel hedonisme aanmoedigen. [46] Anatta betekent niet dat er geen hiernamaals is, geen wedergeboorte of geen vervulling van karma, en het boeddhisme stelt zichzelf tegenover annihilatiescholen. [46] Het boeddhisme contrasteert zich ook met andere Indiase religies die morele verantwoordelijkheid verdedigen, maar het eeuwigheidsbewustzijn poneren met hun uitgangspunt dat er in elk mens een essentie of eeuwige ziel is, en deze ziel maakt deel uit van de aard van een levend wezen, bestaan ​​en metafysische realiteit . [50] [51] [52]

Karma, wedergeboorte en anatta

De vier vlakken van de bevrijding
(volgens de sutta Pi t aka [noot 5] )

fase's
"fruit" [noot 6]

verlaten
boeien

wedergeboorte(s)
tot het einde van het lijden

stream-enter

1. identiteitsvisie ( Anatman )
2. twijfel in Boeddha
3. ascetische of rituele regels

lagere
ketenen

tot zeven wedergeboorten in
menselijke of hemelse rijken

eenmaal terugkerende [opmerking 7]

nog een keer als
mens

niet-terugkeerder

4. sensueel verlangen
5. kwade wil

nogmaals in
een hemels rijk
(Pure Abodes)

arahant

6. verlangen naar materiële wedergeboorte
7. verlangen naar immateriële wedergeboorte
8. verwaandheid
9. rusteloosheid
10. onwetendheid

hogere
ketenen

geen wedergeboorte

Bron: Ñāṇamoli & Bodhi (2001), Middle-Length Discourses , pp. 41-43.

De Boeddha benadrukte zowel karma- als anatta-doctrines. [53]

De Boeddha bekritiseerde de doctrine die een onveranderlijke ziel als een onderwerp poneerde als de basis van wedergeboorte en karmische morele verantwoordelijkheid, die hij "atthikavāda" noemde. Hij bekritiseerde ook de materialistische doctrine die het bestaan ​​van zowel ziel als wedergeboorte ontkende, en daarmee karmische morele verantwoordelijkheid ontkende, die hij "natthikavāda" noemt. [54] In plaats daarvan beweerde de Boeddha dat er geen ziel is, maar dat er wedergeboorte is waarvoor karmische morele verantwoordelijkheid een must is. In het kader van karma van de Boeddha zijn juiste visie en juiste acties noodzakelijk voor bevrijding. [55] [56]

Het zelf ontwikkelen

Volgens Peter Harvey , terwijl de Sutta's noties van een eeuwig, onveranderlijk Zelf als ongegrond bekritiseren, zien ze een verlicht wezen als iemand wiens empirische zelf hoog ontwikkeld is. [57] Dit is paradoxaal, stelt Harvey, in die zin dat "de zelf-achtige nibbana- staat" een volwassen zelf is dat "alles als onzelfzuchtig" kent. [57] Het 'empirische zelf' is de citta (geest/hart, denkwijze, emotionele aard), en de ontwikkeling van het zelf in de Sutta's is de ontwikkeling van deze citta . [58]

Iemand met een "groot zelf", zeggen de vroege boeddhistische sutta's , heeft een geest die niet overgeleverd is aan prikkels van buitenaf of zijn eigen stemmingen, niet verstrooid of verspreid, maar doordrenkt met zelfbeheersing en op zichzelf gericht naar het enige doel van nibbana en een 'zelf-achtige' staat. [57] Dit "grote zelf" is nog geen arahat , omdat hij nog steeds kleine kwade handelingen verricht die tot karmische vervulling leiden, maar hij heeft genoeg deugd om deze vervulling in de hel niet te ervaren. [57]

Een arahat , zegt Harvey, heeft een volledig verlichte staat van empirisch zelf, een die het "gevoel van zowel 'ik ben' als 'dit ben ik' mist", wat illusies zijn die de arahat heeft overstegen. [59] De boeddhistische gedachte- en reddingstheorie benadrukt een ontwikkeling van het zelf naar een onzelfzuchtige staat, niet alleen met betrekking tot zichzelf, maar erkent het gebrek aan relationele essentie en zelf in anderen, waarin Martijn van Zomeren zegt: "het zelf is een illusie". [60]

Anattā in het Theravada-boeddhisme

Theravada-boeddhistische geleerden, zegt Oliver Leaman , beschouwen de Anattā- doctrine als een van de belangrijkste stellingen van het boeddhisme. [22]

De boeddhistische ontkenning van "elke ziel of zelf" is wat het boeddhisme onderscheidt van grote wereldreligies zoals het christendom en het hindoeïsme, waardoor het uniek is, stelt de Theravada-traditie. [22] Met de leer van Anattā staat of valt de hele boeddhistische structuur, stelt Nyanatiloka . [61]

Volgens Collins wordt "inzicht in de leer van anatta geacht twee belangrijke loci te hebben in de intellectuele en spirituele opvoeding van een individu", terwijl hij/zij vordert langs het pad . [62] Het eerste deel van dit inzicht is het vermijden van sakkayaditthi (persoonlijkheidsovertuiging), dat wil zeggen het omzetten van het 'ik-gevoel dat wordt verkregen door introspectie en het feit van fysieke individualiteit' in een theoretisch geloof in een zelf. [62] "Een geloof in een (echt) bestaand lichaam" wordt beschouwd als een vals geloof en als een deel van de tien boeien dat geleidelijk verloren moet gaan. De tweede loci is de psychologische realisatie van anatta, of het verlies van "trots of verwaandheid". Dit, zegt Collins, wordt uitgelegd als de verwaandheid van asmimanaof "ik ben"; (...) waar deze "verwaandheid" naar verwijst, is het feit dat voor de onverlichte mens alle ervaring en actie noodzakelijkerwijs fenomenologisch moet lijken alsof ze gebeuren met of voortkomen uit een "ik". [62] Als een boeddhist meer verlicht wordt, gebeurt dit met of zijn oorsprong in een 'ik' of sakkdyaditthi minder. Het uiteindelijke bereiken van verlichting is het verdwijnen van dit automatische maar illusoire 'ik'. [62]

De Theravada-traditie heeft het begrip en de toepassing van de Anatta- doctrine lang beschouwd als een complexe leerstelling, waarvan "persoonlijke, geïntrojecteerde toepassing altijd alleen mogelijk werd geacht voor de specialist, de praktiserende monnik". De traditie, stelt Collins, heeft "fel aangedrongen op anatta als een leerstellige positie", terwijl het in de praktijk misschien niet zo'n grote rol speelt in het dagelijkse religieuze leven van de meeste boeddhisten. [63] De Sutta's presenteren de leer in drie vormen. Ten eerste passen ze de doctrine van "geen zelf, geen identiteit" toe op alle verschijnselen en op alle objecten, waardoor het idee ontstaat dat "alle dingen niet-zelf zijn" ( sabbe dhamma anatta ). [63]Ten tweede, zegt Collins, passen de Sutta's de doctrine toe om zichzelf van een persoon te verloochenen, waarbij ze verwaandheid behandelen om duidelijk te zijn in elke bewering van "dit is van mij, dit ben ik, dit is mezelf" ( etam mamam eso 'ham asmi, eso me atta ti ). [64] Ten derde passen de Theravada-teksten de doctrine toe als een nominale referentie, om voorbeelden van "zelf" en "niet-zelf", respectievelijk de verkeerde visie en de juiste visie te identificeren; dit derde geval van nominatief gebruik wordt correct vertaald als "zelf" (als een identiteit) en staat los van "ziel", zegt Collins. [64] De eerste twee gebruiken omvatten het idee van de ziel. [65] De Theravada-doctrine van Anatta, of niet-zelf-niet-ziel, inspireert meditatieve praktijken voor monniken, stelt Donald Swearer, maar voor de leken Theravada-boeddhisten in Zuidoost-Azië inspireren de doctrines van kamma , wedergeboorte en punna (verdienste) tot een breed scala aan rituele praktijken en ethisch gedrag . [66]

De Anatta- doctrine is de sleutel tot het concept van nirvana (nibbana) in de Theravada-traditie. De bevrijde nirvanastaat , stelt Collins, is de staat Anatta , een staat die niet universeel toepasbaar is en ook niet verklaard kan worden, maar wel gerealiseerd kan worden. [67] [noot 8]

Huidige geschillen

Het dispuut over "zelf" en "niet-zelf" doctrines is door de geschiedenis van het boeddhisme doorgegaan. [70] Volgens Johannes Bronkhorst is het mogelijk dat "het oorspronkelijke boeddhisme het bestaan ​​van de ziel niet ontkende", hoewel een stevige boeddhistische traditie beweert dat de Boeddha vermeed om over de ziel te praten of zelfs het bestaan ​​ervan ontkende. [71] De Franse religieschrijver André Migot stelt ook dat het oorspronkelijke boeddhisme misschien geen volledige afwezigheid van het zelf heeft geleerd, wijzend op bewijsmateriaal dat is gepresenteerd door de boeddhistische en Pali-geleerden Jean Przyluski en Caroline Rhys Davidsdat het vroege boeddhisme over het algemeen geloofde in een zelf, waardoor boeddhistische scholen die het bestaan ​​van een 'zelf' erkennen, niet ketters zijn, maar conservatief, en vasthouden aan oude overtuigingen. [72] Hoewel er in de vroege boeddhistische literatuur ambivalentie bestaat over het al dan niet bestaan ​​van het zelf, suggereert Bronkhorst dat deze teksten duidelijk aangeven dat het boeddhistische pad van bevrijding niet bestaat uit het zoeken naar zelfkennis, maar uit het zich afkeren van wat mogelijk zou kunnen zijn. ten onrechte als het zelf worden beschouwd. [73] Dit is een omgekeerde positie ten opzichte van de Vedische tradities die de kennis van het zelf erkenden als 'het belangrijkste middel om bevrijding te bereiken'. [73]

In het Thaise Theravada-boeddhisme, bijvoorbeeld, zegt Paul Williams , hebben sommige moderne boeddhistische geleerden beweerd dat "nirvana inderdaad het ware Zelf is", terwijl andere Thaise boeddhisten het daar niet mee eens zijn. [74] De Dhammakaya-beweging in Thailand leert bijvoorbeeld dat het onjuist is om nirvana onder de noemer anatta (niet-zelf) te brengen; in plaats daarvan wordt geleerd dat nirvana het 'ware zelf' of dhammakaya is . [75] De leer van de Dhammakaya-beweging dat nirvana atta is , of het ware zelf, werd in 1994 in het boeddhisme bekritiseerd als ketters door Ven. Payutto , een bekende geleerde monnik, die verklaarde dat 'Boeddha nibbana onderwees als niet-zelf'. [76][77] De abt van een grote tempel in de Dhammakaya-beweging, Luang Por Sermchai van Wat Luang Por Sodh Dhammakayaram , stelt dat het eerder geleerden zijn die de mening van absoluut niet-zelfaanhangen, dan beoefenaars van boeddhistische meditatie. Hij wijst op de ervaringen van prominente boskluizenaarsmonniken zoals Luang Pu Sodh en Ajahn Mun om het idee van een 'ware zelf' te ondersteunen. [77] [78] Gelijkaardige interpretaties van het "ware zelf" werden eerder naar voren gebracht door de 12e Opperste Patriarch van Thailand in 1939. Volgens Williams weerspiegelt de interpretatie van de Opperste Patriarch de tathāgatagarbha sutra's. [79]

Verschillende opmerkelijke leraren van de Thaise Bostraditie hebben ook ideeën beschreven in tegenstelling tot absoluut niet-zelf. Ajahn Maha Bua , een bekende meditatiemeester, beschreef de citta (geest) als een onverwoestbare realiteit die niet onder anatta valt. [80] Hij heeft verklaard dat niet-zelf slechts een perceptie is die wordt gebruikt om iemand weg te wrikken van verliefdheid op het concept van een zelf, en dat als deze verliefdheid eenmaal verdwenen is, ook het idee van niet-zelf moet worden losgelaten. [81] De Amerikaanse monnik Thanissaro Bhikkhu van de Thaise Bostraditie beschrijft de uitspraken van de Boeddha over niet-zelf als een pad naar ontwaken in plaats van een universele waarheid. [53]Thanissaro Bhikkhu stelt dat de Boeddha opzettelijk de vraag of er een zelf is als een nutteloze vraag terzijde geschoven, en gaat verder met de uitdrukking "er is geen zelf" de "grootvader van valse boeddhistische citaten" te noemen. Thanissaro Bhikkhu wijst er ook op dat vasthouden aan het idee dat er helemaal geen zelf is, in feite verlichting zou voorkomen . [82] Bhikkhu Bodhi schreef een repliek aan Thanissaro, waarin hij beweerde dat "De reden dat de leer van anatta kan dienen als een bevrijdingsstrategie, is juist omdat het dient om een ​​misvatting over de aard van het zijn recht te zetten, vandaar een ontologische fout." [83]

Boeddhistische geleerden Richard Gombrich en Alexander Wynne betogen dat de beschrijvingen van de Boeddha van niet-zelf in vroege boeddhistische teksten niet ontkennen dat er een zelf is. Gethin beweert dat anatta vaak verkeerd wordt vertaald als "geen zelf hebben", maar in werkelijkheid "niet het zelf" betekent. [84] Wynne beweert dat vroege boeddhistische teksten zoals de Anattalakkhana Sutta niet ontkennen dat er een zelf is, en stelt dat de vijf aggregaten die worden beschreven als niet zelf, geen beschrijvingen zijn van een mens, maar beschrijvingen van de menselijke ervaring. [85]Wynne en Gombrich beweren beiden dat de uitspraken van de Boeddha over anatta oorspronkelijk een 'niet-zelf'-leer waren die zich in het latere boeddhistische denken ontwikkelde tot een 'niet-zelf'-leer. [85] [84] Thanissaro Bhikkhu wijst op de Ananda Sutta ( SN 44.10 ), waar de Boeddha zwijgt wanneer hem wordt gevraagd of er een 'zelf' is of niet, [86] als een belangrijke oorzaak van het geschil. [87]

Anattā in het Mahayana-boeddhisme

Er zijn veel verschillende opvattingen over Anattā ( Chinees :無我; pinyin : wúwǒ ; Japans : 無我muga ; Koreaans : 무아 mu-a ) binnen verschillende Mahayana-scholen. [88]

Nagarjuna, de stichter van de Madhyamaka-school (middenweg) van het Mahayana-boeddhisme, analyseerde eerst dharma als ervaringsfactoren. [11] Hij, zegt David Kalupahana, analyseerde hoe deze ervaringen zich verhouden tot "gebondenheid en vrijheid, actie en gevolg", en analyseerde daarna de notie van persoonlijk zelf ( attā , ātman ). [11]

Nagarjuna beweerde dat de notie van een zelf wordt geassocieerd met de notie van de eigen identiteit en de daaruit voortvloeiende ideeën van trots, egoïsme en een gevoel van psychofysische persoonlijkheid. [89] Dit is allemaal onjuist en leidt tot gebondenheid in zijn Madhyamaka-gedachte. Er kan geen trots of bezitterigheid zijn in iemand die Anattā accepteert en 'zelf' ontkent, wat het gevoel van persoonlijke identiteit is van zichzelf, anderen of wat dan ook, zegt Nagarjuna. [11] [12] Verder worden alle obsessies vermeden wanneer een persoon leegte accepteert ( sunyata ). [11] [90] Nagarjuna ontkende dat er iets is dat zowel een zelf-natuur als een andere-natuur wordt genoemd, en benadrukte dat ware kennis het begrijpen van leegte is. [89][91] [92] Iedereen die zich niet heeft losgemaakt van zijn geloof in persoonlijkheid in zichzelf of anderen, door het concept van het zelf, is in een staat van Avidya (onwetendheid) en gevangen in de cyclus van wedergeboorten en opnieuw sterven. [89] [93]

De vroege teksten van het Mahayana-boeddhisme koppelen hun bespreking van 'leegte' ( shunyata ) aan Anatta en Nirvana . Ze doen dat, zegt Mun-Keat Choong, op drie manieren: ten eerste, in het gezonde verstand van de meditatieve staat van leegte van een monnik; ten tweede, met het belangrijkste gevoel van Anatta of 'alles in de wereld is leeg van zelf'; ten derde, met het ultieme gevoel van Nirvana of realisatie van leegte en dus een einde aan wedergeboortecycli van lijden. [94] De Anatta-doctrine is een ander aspect van shunyata , de realisatie ervan is de aard van de nirvana- staat en maakt een einde aan wedergeboorten. [95] [96] [97]

Tathagagarbha Sutra's: Boeddha is het ware zelf

Sommige boeddhistische teksten van het 1e millennium CE suggereren concepten die controversieel zijn omdat ze een 'zelf-achtig' concept impliceren. [98] [99] In het bijzonder zijn de Tathāgatagarbha sūtra's , waar de titel zelf een garbha (baarmoeder, matrix, zaad) betekent die Tathagata (Boeddha) bevat. Deze Sutra's suggereren, zegt Paul Williams, dat "alle levende wezens een Tathagata bevatten" als hun "essentie, kern of essentiële innerlijke natuur". [100] De Tathagatagarbha- doctrine verscheen op zijn vroegst waarschijnlijk rond het laatste deel van de 3e eeuw CE, en is verifieerbaar in Chinese vertalingen van het 1e millennium CE. [100] De meeste geleerden beschouwen deTathagatagarbha doctrine van een "essentiële natuur" in elk levend wezen is gelijk aan het "zelf", [ nodig citaat ] [noot 9] en het in strijd met de Anatta doctrines in een overgrote meerderheid van de boeddhistische teksten, vooraanstaande geleerden te poneren dat de Tathagatagarbha Sutra's waren geschreven om het boeddhisme te promoten bij niet-boeddhisten. [102] [103]

De Mahayana Mahaparinirvana Sutra beweert expliciet dat de Boeddha de term 'zelf' gebruikte om niet-boeddhistische asceten voor zich te winnen. [104] [105] De Ratnagotravibhāga (ook bekend als Uttaratantra ), een andere tekst gecomponeerd in de eerste helft van het 1e millennium CE en vertaald in het Chinees in 511 CE, wijst erop dat de leer van de Tathagagarbha- doctrine bedoeld is om levende wezens voor zich te winnen. het opgeven van "eigenliefde" ( atma-sneha ) - beschouwd als een van de gebreken van het boeddhisme. [106] [107] De 6e-eeuwse Chinese Tathagatagarbha vertaling staat dat "Boeddha heeft shiwo(Ware Zelf) dat buiten zijn en niet". [108] De Ratnagotravibhāga stelt dat de 'zelf' geïmpliceerd in Tathagatagarbha leer is eigenlijk 'niet-zelf'. [108] [109]

Volgens sommige geleerden vertegenwoordigt de Boeddha-natuur die in deze soetra's wordt besproken geen substantieel zelf; het is eerder een positieve taal en uitdrukking van śūnyatā "leegte" en vertegenwoordigt het potentieel om boeddhaschap te realiseren door middel van boeddhistische praktijken. [106] Andere geleerden ontdekken in feite neigingen naar monisme in deze tathatagagarbha-verwijzingen. [110] Michael Zimmermann ziet de notie van een onvergankelijk en eeuwig zelf in de Tathagagarbha Sutra . [111] Zimmermann beweert ook dat "het bestaan ​​van een eeuwig, onvergankelijk zelf, dat wil zeggen boeddhaschap, absoluut het basispunt is van de Tathagagarbha Sutra".[112] Hij geeft verder aan dat er geen duidelijke interesse is gevonden in deze soetra in het idee van Leegte ( sunyata ). [113] Williams stelt dat het 'zelf' in Tathagatagarbha Sutra's eigenlijk 'niet-zelf' is, en niet identiek of vergelijkbaar met de hindoeïstische concepten van Brahman en Zelf. [106]

Anatta in het Vajrayana-boeddhisme

Tibetaanse en Nepalese boeddhistische godheden Nairatmya en Hevajra in een omhelzing. Nairatmya is de godin van de leegte en van de realisatie van Anatta (niet-zelf, niet-ziel, onbaatzuchtigheid). [114] [115]

De Anatta- of Anatman-doctrine wordt uitgebreid besproken in en inspireert deels de rituele praktijken van de Vajrayana-traditie. De Tibetaanse termen zoals bdag med verwijzen naar "zonder zelf, niet substantieel, anatman". [116] Deze discussies, zegt Jeffrey Hopkins, beweren het "niet-bestaan ​​van een permanent, unitair en onafhankelijk zelf", en schrijven deze ideeën toe aan de Boeddha. [117]

De rituele praktijken in het Vajrayana-boeddhisme maken gebruik van het concept van goden, om een ​​einde te maken aan zelfgreep en om zich te manifesteren als een gezuiverde, verlichte godheid als onderdeel van het Vajrayana-pad naar bevrijding van wedergeboorten . [118] [119] [120] Een dergelijke godheid is godin Nairatmya (letterlijk, niet-ziel, niet-zelf). [121] [122] [123] Ze symboliseert, zegt Miranda Shaw, dat "het zelf een illusie is" en "alle wezens en fenomenale verschijningen een blijvend zelf of essentie missen" in het Vajrayana-boeddhisme. [114]

Anattā – een verschil tussen boeddhisme en hindoeïsme

Anatta is een centrale leerstelling van het boeddhisme. [124] [125] [126] Het markeert een van de belangrijkste verschillen tussen het boeddhisme en het hindoeïsme. Volgens de anatta-leer van het boeddhisme is er in de kern van alle menselijke wezens en levende wezens geen "eeuwig, essentieel en absoluut iets dat een ziel, zelf of atman wordt genoemd". [4] [5] [127] Het boeddhisme heeft vanaf zijn vroegste dagen het bestaan ​​van het 'zelf, de ziel' in zijn filosofische en ontologische kernteksten ontkend. In zijn soteriologische thema's heeft het boeddhisme nirvana gedefinieerd als die gelukzalige toestand waarin een persoon zich onder andere realiseert dat hij of zij "geen zelf, geen ziel" heeft. [4] [128]

De tradities binnen het hindoeïsme geloven in Atman . De pre-boeddhistische Upanishads van het hindoeïsme beweren dat er een permanent Atman is en dat het een ultieme metafysische realiteit is. [129] [126] Dit zelfgevoel wordt uitgedrukt als "Ik ben" in Brihadaranyaka Upanishad 1.4.1, zegt Peter Harvey, toen er niets bestond vóór het begin van het universum. [129] De Upanishadische geschriften stellen dat deze ziel of dit zelf ten grondslag ligt aan de hele wereld. [129] In de kern van alle menselijke wezens en levende wezens, beweren de hindoeïstische tradities, is er 'eeuwig, diepst essentieel en absoluut iets dat een ziel wordt genoemd, een zelf dat atman is'. [4] Binnen de diverseHindoeïstische scholen zijn er verschillen in perspectief over de vraag of zielen verschillend zijn, of de Allerhoogste Ziel of God bestaat, of de aard van Atman duaal of non-duaal is, en hoe je moksha kunt bereiken . Echter, ondanks hun interne verschillen, is een gedeelde fundamentele premisse van het hindoeïsme dat "ziel, zelf bestaat", en dat er gelukzaligheid is in het zoeken naar dit zelf, het kennen van het zelf en zelfrealisatie. [4] [130]

Terwijl de Upanishads veel dingen herkenden als niet-Zelf, hadden ze het gevoel dat er een echt, waar Zelf kon worden gevonden. Ze waren van mening dat wanneer het werd gevonden, en waarvan bekend was dat het identiek was aan Brahman, de basis van alles, dit bevrijding zou brengen. In de boeddhistische sutta's wordt echter letterlijk alles gezien als niet-zelf, zelfs nirvana . Wanneer dit bekend is, wordt bevrijding – Nirvana – bereikt door totale niet-gehechtheid. Dus zowel de Upanishads als de boeddhistische sutta's zien veel dingen als niet-zelf, maar de sutta's passen het toe, ja zelfs niet-zelf, op alles .

—  Peter Harvey, Een inleiding tot het boeddhisme: leringen, geschiedenis en praktijken [131]

Zowel het boeddhisme als het hindoeïsme onderscheiden egogerelateerde "ik ben, dit is van mij", van hun respectievelijke abstracte doctrines van "Anatta" en "Atman". [129] Dit, zegt Peter Harvey, kan een invloed zijn geweest van het boeddhisme op het hindoeïsme. [132]

Anatman en Niratman

De term niratman verschijnt in de Maitrayaniya Upanishad van het hindoeïsme, zoals in de verzen 6.20, 6.21 en 7.4. Niratman betekent letterlijk "onbaatzuchtig". [133] [134] Het niratman- concept is geïnterpreteerd als analoog aan anatman van het boeddhisme. [135] De ontologische leringen zijn echter anders. In de Upanishad, zegt Thomas Wood, worden in Maitrayaniya Upanishad talloze positieve en negatieve beschrijvingen van verschillende staten - zoals niratman en sarvasyatman (het zelf van alles) - gebruikt om het non-dualistische concept van het "hoogste zelf" uit te leggen. [134]Volgens Ramatirtha, zegt Paul Deussen, verwijst de discussie over de niratmanstaat naar het stoppen van de erkenning van zichzelf als een individuele ziel, en het bereiken van het bewustzijn van de universele ziel of het metafysische Brahman . [136]

Correspondentie in het pyrronisme

De Griekse filosoof Pyrrho reisde naar India als onderdeel van Alexander de Grote 's entourage, waar hij werd beïnvloed door de Indiase gymnosofisten , [137] die hem inspireerde om de filosofie van het creëren pyrronisme . Filoloog Christopher Beckwith heeft aangetoond dat Pyrrho zijn filosofie baseerde op zijn vertaling van de drie kenmerken van het bestaan in het Grieks, en dat adiaphora (niet logisch te onderscheiden, niet duidelijk definieerbaar, waarbij Aristoteles' gebruik van "diaphora" wordt ontkend) Pyrrho's begrip van het boeddhistische concept van anat. [138]

Zie ook

 • Ahamkara
 • Anicca
 • Ascetisme
 • Atman (boeddhisme)
 • Atman (hindoeïsme)
 • Dukkha
 • Verlichting (religieus)
 • Jiva
 • Nirvana
 • niet-essentialisme
 • Mahaparinirvana Sutra
 • Schip van Theseus - een verwante visie in de oude Griekse filosofie
 • Skandha's
 • Tathagagarbha
 • Teletransport paradox

Opmerkingen

 1. ^ Boeddha ontkende niet een wezen of ding, verwijzend naar een verzameling van vergankelijke onderling afhankelijke aggregaten, maar ontkende dat er een metafysisch zelf, ziel of identiteit in iets is. [10] [11] [12]
 2. ^ De term ahamkara is 'ego' in Indiase filosofieën. [14]
 3. ^ Over samsara, wedergeboorte en hernieuwde dood:
  * Paul Williams: "Alle wedergeboorte is te wijten aan karma en is vergankelijk.Behalve hetbereiken van verlichting, wordt bij elke wedergeboorte iemand geboren en sterft, om elders opnieuw geboren te worden in overeenstemming met de volledig onpersoonlijke causale aard van je eigen karma. De eindeloze cyclus van geboorte, wedergeboorte en opnieuw sterven, is samsara.' [32]
  * Buswell en Lopez over "wedergeboorte": "Een Engelse term die geen exact correlaat heeft in boeddhistische talen, in plaats daarvan weergegeven door een reeks technische termen, zoals het Sanskriet PUNARJANMAN (letterlijk "wedergeboorte") en PUNABHAVAN (letterlijk "opnieuw worden"), en, minder vaak, de verwante PUNARMRTYU (letterlijk "redeath")."[33]

  Zie ook Perry Schmidt-Leukel (2006) pagina's 32-34, [34]John J. Makransky (1997) p.27. [35] voor het gebruik van de term 'herdood'. De term Agatigati of Agati gati (plus een paar andere termen) wordt over het algemeen vertaald als 'wedergeboorte, wederdood'; zie een Pali-Engels woordenboek; bijv. pagina's 94-95 van Rhys Davids & William Stede, waar ze vijf Sutta-voorbeelden noemen met zin voor wedergeboorte en opnieuw sterven. [36]
 4. ^ Graham Harvey: "Siddhartha Gautama vond een einde aan wedergeboorte in deze wereld van lijden. Zijn leringen, die in het boeddhisme bekend staan ​​als het dharma, kunnen worden samengevat in de vier edele waarheden." [37] Geoffrey Samuel (2008): "De vier edele waarheden [...] beschrijven de kennis die nodig is om op weg te gaan naar bevrijding van wedergeboorte." [38] Zie ook [39] [40] [41] [32] [42] [37] [web 1] [web 2]

  Volgens de Theravada-traditie is inzicht in deze vier waarheden op zichzelf al bevrijdend. [43] Dit wordt weerspiegeld in de Pali-canon. [44]Volgens Donald Lopez: "De Boeddha verklaarde in zijn eerste preek dat toen hij absolute en intuïtieve kennis van de vier waarheden verwierf, hij volledige verlichting en vrijheid van toekomstige wedergeboorte bereikte." [web 1]

  De Maha-parinibbana Sutta verwijst ook naar deze bevrijding. [web 3] Carol Anderson: "De tweede passage waarin de vier waarheden in de Vinaya-pitaka verschijnen, wordt ook gevonden in de Mahaparinibbana-sutta (D II 90-91). Hier legt de Boeddha uit dat het is door de vier niet te begrijpen waarheden dat wedergeboorte doorgaat." [45]

  Over de betekenis van moksha als bevrijding van wedergeboorte, zie Patrick Olivelle in de Encyclopædia Britannica. [web 4]
 5. ^ Zie bijvoorbeeld de "Snake-Simile Discourse" ( MN 22), waar de Boeddha stelt:

  "Monniken, deze leer die zo goed door mij is verkondigd, is duidelijk, open, expliciet, vrij van patchwork. In deze leer die zo goed door mij is verkondigd en duidelijk, open, expliciet en vrij van patchwork is; voor degenen die arahants zijn, vrij van smet, die hun taak hebben volbracht en voltooid, de last hebben neergelegd, hun doel hebben bereikt, de ketenen van het bestaan ​​hebben verbroken, die zijn bevrijd door volledige kennis, er is geen (toekomstige) bestaansronde die kan worden toegeschreven aan – Majjhima Nikaya i.130 ¶ 42, Vertaald door Nyanaponika Thera (Nyanaponika, 2006)

 6. ^ De "vrucht" (Pali: phala ) is het hoogtepunt van het "pad" ( magga ). Zo is bijvoorbeeld de "stroom-betreder" de vrucht voor iemand op het "stroom-invoer"-pad; meer in het bijzonder heeft de stroombetreder de eerste drie boeien verlaten, terwijl een op het pad van stroominvoer ernaar streeft deze boeien te verlaten.
 7. ^ Zowel de stroom-enterer als de eenmaal-returner verlaten de eerste drie boeien. Wat deze stadia onderscheidt, is dat de eenmaal terugkerende lust, haat en waanvoorstellingen bovendien dempt en noodzakelijkerwijs slechts één keer herboren zal worden.
 8. ^ Dit is een belangrijk verschil tussen de Theravada-boeddhisten en verschillende hindoeïstische tradities die beweren dat nirvana de staat van het zelf (ziel, atman) verwerkelijkt en er zich in bevindt en universeel toepasbaar is. Beiden zijn het er echter over eens dat deze toestand onbeschrijflijk is, niet kan worden verklaard, maar kan worden gerealiseerd. [68] [69]
 9. ^ Wayman en Wayman zijn het niet eens met deze opvatting, en zij stellen dat de Tathagagarbha noch het zelf, noch het voelende wezen, noch de ziel, noch de persoonlijkheid is. [101]

Referenties

 1. ^ a b c d e Anatta Boeddhisme Gearchiveerd 2015/12/10 bij de Wayback Machine , Encyclopædia Britannica (2013)
 2. ^ [a] Kerst Humphreys (2012). Het verkennen van het boeddhisme . Routing. blz. 42-43. ISBN 978-1-136-22877-3.
  [b] Brian Morris (2006). Religie en antropologie: een kritische inleiding . Cambridge University Press. P. 51. ISBN 978-0-521-85241-8.Citaat: "...anatta is de doctrine van niet-zelf, en is een extreem empirische doctrine die stelt dat de notie van een onveranderlijk permanent zelf een fictie is en geen realiteit heeft. Volgens de boeddhistische doctrine bestaat de individuele persoon uit vijf skandha's of hopen - het lichaam, gevoelens, waarnemingen, impulsen en bewustzijn. Het geloof in een zelf of ziel, over deze vijf skandha's, is een illusie en de oorzaak van lijden."
  [c] Richard Gombrich (2006). Theravada-boeddhisme . Routing. P. 47. ISBN 978-1-134-90352-8., Citaat: "...Boeddha's leer dat wezens geen ziel hebben, geen blijvende essentie. Deze 'geen-ziel-leer' (anatta-vada) zette hij uiteen in zijn tweede preek."
 3. ^ Richard Gombrich (2006). Theravada-boeddhisme . Routing. P. 47. ISBN 978-1-134-90352-8., Citaat: "Van elk fenomenaal bestaan ​​[in het boeddhisme] wordt gezegd dat het drie in elkaar grijpende kenmerken heeft: vergankelijkheid, lijden en gebrek aan ziel of essentie."
 4. ^ a b c d e [a] Anatta Gearchiveerd 2015-12-10 bij de Wayback Machine , Encyclopædia Britannica (2013), Citaat: "Anatta in het boeddhisme, de doctrine dat er in de mens geen permanente, onderliggende ziel is. Het concept van anatta, of anatman, is een afwijking van het hindoeïstische geloof in atman ("het zelf"."; [b] Steven Collins (1994), "Religion and Practical Reason" (Editors: Frank Reynolds, David Tracy), State Univ of New York Press, ISBN 978-0-7914-2217-5 , pagina 64; "Centraal in de boeddhistische soteriologie" is de leer van niet-zelf (Pali: anatta, Sanskriet: anātman, de tegengestelde leer van ātman staat centraal in het brahmaanse denken). Heel kort gezegd, dit is de [boeddhistische] doctrine dat mensen geen ziel, geen zelf, geen onveranderlijke essentie hebben."; [c] Edward Roer (Translator), Shankara's Introduction , p. 2, bij Google Books to Brihad Aranyaka Upanishad , pagina's 2-4; [d] Katie Javanaud (2013), Is de boeddhistische 'niet- zelf' -leer compatibel met het nastreven van Nirvana? Gearchiveerd 06/02/2015 bij de Wayback Machine , Philosophy Now ; [e] David Loy (1982) ), "Verlichting in het boeddhisme en Advaita Vedanta: zijn Nirvana en Moksha hetzelfde?", International Philosophical Quarterly, Volume 23, uitgave 1, pagina's 65-74; [f] KN Jayatilleke (2010), Early Buddhist Theory of Knowledge , ISBN 978-8120806191 , pagina's 246-249, vanaf noot 385; 
 5. ^ a b John C. Plott et al (2000), Global History of Philosophy: The Axial Age, Volume 1, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120801585 , pagina 63, Citaat: "De boeddhistische scholen verwerpen elk Ātman-concept. Zoals we hebben al opgemerkt, dit is het fundamentele en onuitwisbare onderscheid tussen hindoeïsme en boeddhisme". 
 6. ^ a b c d e f Thomas William Rhys Davids; Willem Stede (1921). Pali-Engels woordenboek . Motilale Banarsidass. P. 22. ISBN 978-81-208-1144-7.
 7. ^ a b c d Johannes Bronkhorst (2009). Boeddhistische leer in India . Simon en Schuster. blz. 124-125 met voetnoten. ISBN 978-0-86171-566-4.
 8. ^ Peter Harvey (2012). Een inleiding tot het boeddhisme: leringen, geschiedenis en praktijken . Cambridge University Press. blz. 57-62. ISBN 978-0-521-85942-4.
 9. ^ Peter Harvey (2015). Steven M. Emmanuel (red.). Een aanvulling op de boeddhistische filosofie . John Wiley & zonen. blz. 34-37. ISBN 978-1-119-14466-3.
 10. ^ Peter Harvey (2015). Steven M. Emmanuel (red.). Een aanvulling op de boeddhistische filosofie . John Wiley & zonen. P. 36. ISBN 978-1-119-14466-3.
 11. ^ a b c d e Nāgārjuna; David J. Kalupahana (Vertaler) (1996). Mūlamadhyamakakārikā van Nāgārjuna . Motilale Banarsidass. P. 56. ISBN 978-81-208-0774-7.
 12. ^ a b David Loy (2009). Bewustzijn gebonden en ongebonden: boeddhistische essays . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 105-106. ISBN 978-1-4384-2680-8., Quote: Nagarjuna, de tweede eeuw Indiase boeddhistische filosoof, gebruikte shunyata niet om de ware aard van de werkelijkheid te karakteriseren, maar om te ontkennen dat er iets heeft elke zichzelf bestaan of de werkelijkheid van zijn eigen.
 13. ^ Peter Harvey (2012). Een inleiding tot het boeddhisme: leringen, geschiedenis en praktijken . Cambridge University Press. P. 62. ISBN 978-0-521-85942-4., Quote: "Nogmaals, anatta betekent niet 'zonder ego', zoals het soms wordt weergegeven De term 'ego' heeft een scala aan betekenissen in het Engels De freudiaanse 'ego' is niet hetzelfde als de Indiase atman / atta of permanent.. Zelf."
 14. ^ Surendranath Dasgupta (1992). Een geschiedenis van de Indiase filosofie . Motilal Banarsidass (Heruitgever; Oorspronkelijk gepubliceerd door Cambridge University Press). P. 250. ISBN 978-81-208-0412-8.
 15. ^ Richard Gombrich; Gananath Obeyesekere (1988). Boeddhisme getransformeerd: religieuze verandering in Sri Lanka . Motilale Banarsidass. P. 246. ISBN 978-81-208-0702-0.
 16. ^ N. Ross Reat (1994). Boeddhisme: een geschiedenis . Jain Publishing. P. 32. ISBN 978-0-87573-002-8.
 17. ^ Richard Francis Gombrich (1988). Theravāda-boeddhisme: een sociale geschiedenis van het oude Benares tot het moderne Colombo . Routing. P. 47. ISBN 978-0-415-07585-5.
 18. ^ a b c Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 71-81. ISBN 978-0-521-39726-1.
 19. ^ Peter Harvey (2013). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 1-2, 34-40, 224-225. ISBN 978-1-136-78336-4.
 20. ^ a b c Peter Harvey (2013). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 39-40. ISBN 978-1-136-78336-4.
 21. ^ Johannes Bronkhorst (2009). Boeddhistische leer in India . Wijsheid publicaties. blz. 23-25. ISBN 978-0-86171-811-5.
 22. ^ a b c Oliver Leaman (2002). Oosterse filosofie: belangrijke lezingen . Routing. blz. 23-27. ISBN 978-1-134-68919-4.
 23. ^ Nagarjuna; David J. Kalupahana (Vertaler) (1996). Mūlamadhyamakakārikā van Nāgārjuna . Motilale Banarsidass. blz. 56-57. ISBN 978-81-208-0774-7.
 24. ^ Brad Warner (Commentaar); GW Nishijima (Vertaler) (2011). Fundamentele Wijsheid van de Middenweg: Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika . Zeeduivel. blz. 182-191. ISBN 978-0-9833589-0-9.
 25. ^ Nagarjuna; Jay Garfield (Vertaler) (1995). "Hoofdstukken XVIII, XXVII (zie deel één en twee)". De fundamentele wijsheid van de middenweg: Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika . Oxford Universiteit krant. blz. xxxiv, 76. ISBN 978-0-19-976632-1.
 26. ^ Steven M. Emmanuel (2015). Een aanvulling op de boeddhistische filosofie . John Wiley & zonen. blz. 419-428. ISBN 978-1-119-14466-3.
 27. ^ James Dürlinger (2013). De weerlegging van het zelf in het Indiase boeddhisme: Candrakīrti over de onbaatzuchtigheid van personen . Routing. blz. 52-54. ISBN 978-0-415-65749-5.
 28. ^ Ronald W. Neufeldt. Karma en wedergeboorte: post-klassieke ontwikkelingen . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 216-220. ISBN 978-1-4384-1445-4.
 29. ^ Robert E. Buswell Jr.; Donald S. Lopez Jr. (2013). Het Princeton-woordenboek van het boeddhisme . Princeton University Press. blz. 42-43, 581. ISBN 978-1-4008-4805-8.
 30. ^ Grant Olson (Vertaler); Phra Payutto (1995). Buddhadhamma: natuurlijke wetten en waarden voor het leven . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 62-63. ISBN 978-0-7914-2631-9.
 31. ^ John Voerman; Mahinda Palihawadana (2008). Dhammapada . Oxford Universiteit krant. blz. 30-31, 74, 80. ISBN 978-0-19-955513-0.
 32. ^ a b Williams 2002 , p. 74-75.
 33. ^ Buswell & Lopez 2003 , p. 708.
 34. ^ Schmidt-Leukel 2006 , p. 32-34.
 35. ^ Makransky 1997 , p. 27.
 36. ^ Davids, Thomas William Rhys; Stede, William (1 januari 1921). Pali-Engels woordenboek . Motilale Banarsidass. ISBN 9788120811447 – via Google Boeken.
 37. ^ een b Harvey 2016 .
 38. ^ Samuël 2008 , p. 136.
 39. ^ Spiro 1982 , p. 42.
 40. ^ Vetter 1988 , p. xxi, xxxi-xxxii.
 41. ^ Makransky 1997 , p. 27-28.
 42. ^ Lopez 2009 , p. 147.
 43. ^ Voerman 1987 , p. 3179.
 44. ^ Anderson 2013 .
 45. ^ Anderson 2013 , p. 162 met noot 38, voor context zie pagina's 1-3.
 46. ^ a b c d Damien Keown (2004). Ucchedavāda, śāśvata-vāda, wedergeboorte, in een woordenboek van het boeddhisme . Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-860560-7.
 47. ^ Robert E. Buswell Jr.; Donald S. Lopez Jr. (2013). Het Princeton-woordenboek van het boeddhisme . Princeton University Press. blz. 708-709. ISBN 978-1-4008-4805-8.
 48. ^ Peter Harvey (2012). Een inleiding tot het boeddhisme: leringen, geschiedenis en praktijken . Cambridge University Press. blz. 32-33, 38-39, 46-49. ISBN 978-0-521-85942-4.
 49. ^ Ray Billington (2002). Oosterse filosofie begrijpen . Routing. blz. 43-44, 58-60. ISBN 978-1-134-79349-5.
 50. ^ Norman C. McClelland (2010). Encyclopedie van reïncarnatie en karma . McFarland. P. 89. ISBN 978-0-7864-5675-8.
 51. ^ Hugh Nicholson (2016). De geest van tegenstrijdigheid in het christendom en het boeddhisme . Oxford Universiteit krant. blz. 23-25. ISBN 978-0-19-045534-7.
 52. ^ Gananath Obeyesekere (2006). Karma en wedergeboorte: een cross-culturele studie . Motilale Banarsidass. blz. 281-282. ISBN 978-81-208-2609-0.
 53. ^ a b "Zelf en niet-zelf: de boeddhistische leer over Anatta", door Thanissaro Bhikkhu. Toegang tot Insight (Legacy Edition), 30 november 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/selvesnotself.html Gearchiveerd 2013-02-04 op de Wayback Machine
 54. ^ David Kalupahana , causaliteit: de centrale filosofie van het boeddhisme. The University Press of Hawaii, 1975, pagina 44.
 55. ^ Malcolm B. Hamilton (12 juni 2012). De sociologie van religie: theoretische en vergelijkende perspectieven . Routing. blz. 73-80. ISBN 978-1-134-97626-3.
 56. ^ Raju, PT (1985). Structurele diepten van het Indiase denken . Staatsuniversiteit van New York Press. blz.  147 –151. ISBN 978-0-88706-139-4.
 57. ^ a b c d Peter Harvey (1995). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 54-56. ISBN 978-1-136-78336-4.
 58. ^ Peter Harvey (1995). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 111-112. ISBN 978-1-136-78336-4.
 59. ^ Peter Harvey (1995). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 31-32, 44, 50-51, 71, 210-216, 246. ISBN 978-1-136-78336-4.
 60. ^ Martijn van Zomeren (2016). Van zelf naar sociale relaties: een in wezen relationeel perspectief op sociale motivatie . Cambridge University Press. P. 156. ISBN 978-1-107-09379-9., Quote: boeddhisme is een voorbeeld van een niet-theïstische religie, die een culturele matrix waarin mensen geloven dat het zelf een illusie ten grondslag ligt. Inderdaad, de anatta-doctrine stelt dat het zelf geen essentie is.
 61. ^ Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. P. 5. ISBN 978-0-521-39726-1.
 62. ^ a b c d Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 93-94. ISBN 978-0-521-39726-1.
 63. ^ een b Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 94-96. ISBN 978-0-521-39726-1.
 64. ^ een b Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 96-97. ISBN 978-0-521-39726-1.
 65. ^ Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 3-5, 35-36, 109-116, 163, 193. ISBN 978-0-521-39726-1.
 66. ^ Donald K. Swearer (2012). Boeddhistische wereld van Zuidoost-Azië, The: Second Edition . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 2-3. ISBN 978-1-4384-3252-6.
 67. ^ Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 82-84. ISBN 978-0-521-39726-1.
 68. ^ Steven Collins (1990). Onbaatzuchtige personen: beeldspraak en denken in het Theravada-boeddhisme . Cambridge University Press. blz. 81-82. ISBN 978-0-521-39726-1.
 69. ^ Loy, David (1982). "Verlichting in het boeddhisme en Advaita Vedanta". Internationaal filosofisch kwartaalblad . Filosofie Documentatiecentrum. 22 (1): 65-74. doi : 10.5840/ipq19822217 .
 70. ^ Potprecha Cholvijarn. Nibbāna als ware werkelijkheid voorbij het debat . Wat Luang Phor Sodh. P. 45. ISBN 978-974-350-263-7.
 71. ^ Johannes Bronkhorst (1993). De twee tradities van meditatie in het oude India . Motilale Banarsidass. blz. 99 met voetnoot 12. ISBN 978-81-208-1114-0.
 72. ^ Migot, André (1954). "XV Un grand disciple du Buddha: Sâriputra Son rol dans l'histoire du bouddhisme et dans le ontwikkeling de l'Abhidharma" . Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient . 46 (2): 492. doi : 10.3406/befeo.1954.5607 .
 73. ^ a b Johannes Bronkhorst (2009). Boeddhistische leer in India . Wijsheid publicaties. P. 25. ISBN 978-0-86171-811-5.
 74. ^ Williams 2008 , blz. 125-7.
 75. ^ Mackenzie 2007 , blz. 100-5, 110.
 76. ^ Mackenzie 2007 , p. 51.
 77. ^ a b Williams 2008 , p. 127-128.
 78. ^ Seeger 2009 , blz. 13 voetnoot 40.
 79. ^ Williams 2008 , p. 126.
 80. ^ pp 101-103 Maha Boowa, Arahattamagga, Arahattaphala: het pad naar arahantschap - Een compilatie van Eerbiedwaardige Acariya Maha Boowa's Dhamma Talks over zijn pad van beoefening, vertaald door Bhikkhu Silaratano, 2005, http://www.forestdhammabooks.com/ book/3/Arahattamagga.pdf Gearchiveerd 27-03-2009 bij de Wayback Machine (geraadpleegd op 16 maart 2009)
 81. ^ UWE STOES (2015/04/22), Thanassaro Bhikkhu , teruggehaald 2017/09/30
 82. ^ Bhikkhu, Thanissaro. "Er is geen zelf" . Driewieler: de boeddhistische recensie . Gearchiveerd van het origineel op 2018-08-19 . Ontvangen 2018-08-19 .
 83. ^ Bodhi, Bhikkhu (januari 2017), "Anatta als strategie en ontonologie", Onderzoek naar de Dhamma , Buddhist Publication Society , p. 25, ISBN-nummer 978-1-68172-068-5
 84. ^ a b Gombrich, Richard Francis (september 2009). Wat de Boeddha dacht (PDF) . Equinox Pub. blz. 69-70. ISBN  9781845536145.
 85. ^ een b Wynne, Alexander (2009). "Vroeg bewijs voor de 'geen zelf'-doctrine?" (PDF) . Oxford Centrum voor Boeddhistische Studies : 59-63, 76-77. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 2017-06-02 . Ontvangen 2017-04-23 .
 86. ^ "Ananda Sutta: Aan Ananda" . www.accesstoinsight.org . Gearchiveerd van het origineel op 2017-05-10 . Ontvangen 2017-05-14 .
 87. ^ "Inleiding tot de Avyakata Samyutta: (niet aangegeven verbonden)" . www.accesstoinsight.org . Gearchiveerd van het origineel op 2017-05-08 . Ontvangen 2017-05-14 .
 88. ^ King, R. , Early Advaita Vedanta en boeddhisme: de Mahayana-context van de Gaudapadiya-Karika ( Albany : SUNY Press , 1995), p. 97 Gearchiveerd 01-11-2016 op de Wayback Machine .
 89. ^ a b c Nāgārjuna; David J. Kalupahana (Vertaler) (1996). Mūlamadhyamakakārikā van Nāgārjuna . Motilale Banarsidass. blz. 56-59. ISBN 978-81-208-0774-7.
 90. ^ David Loy (2009). Bewustzijn gebonden en ongebonden: boeddhistische essays . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 36-38. ISBN 978-1-4384-2680-8.
 91. ^ Diane Morgan (2004). De boeddhistische ervaring in Amerika . Groenhout. P. 46. ISBN 978-0-313-32491-8.
 92. ^ David F. Burton (2015). Leegte beoordeeld: een kritische studie van de filosofie van Nagarjuna . Routing. pp. 31-32, 48 met voetnoot 38. ISBN 978-1-317-72322-6.
 93. ^ Ian Harris (1991). De continuïteit van Madhyamaka en Yogācāra in het Indiase Mahāyāna-boeddhisme . BRILL Academisch. blz. 146-147. ISBN 90-04-09448-2.
 94. ^ Mun-Keat Choong (1999). Het begrip leegte in het vroege boeddhisme . Motilale Banarsidass. blz. 1-4, 85-88. ISBN 978-81-208-1649-7.
 95. ^ Ray Billington (2002). Oosterse filosofie begrijpen . Routing. blz. 58-60. ISBN 978-1-134-79348-8.
 96. ^ David Loy (2009). Bewustzijn gebonden en ongebonden: boeddhistische essays . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 35-39. ISBN 978-1-4384-2680-8.
 97. ^ Stephan Schuhmacher (1994). De encyclopedie van oosterse filosofie en religie: boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, zen . Shambhala. P. 12. ISBN 978-0-87773-980-7.
 98. ^ Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. blz. 125-127. ISBN 978-1-134-25056-1.
 99. ^ SK Hookham (1991). The Buddha Within: Tathagagatarbha-doctrine volgens de Shentong-interpretatie van de Ratnagotravibhaga . Staatsuniversiteit van New York Press. blz. 100-104. ISBN 978-0-7914-0357-0.
 100. ^ een b Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. P. 104. ISBN 978-1-134-25056-1.
 101. ^ Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. P. 107. ISBN 978-1-134-25056-1.
 102. ^ Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. blz. 104-105, 108. ISBN 978-1-134-25056-1.
 103. ^ Merv Fowler (1999). Boeddhisme: overtuigingen en praktijken . Sussex academische pers. blz. 101-102. ISBN 978-1-898723-66-0., Quote: "Sommige teksten van de Tathagatagarbha literatuur, zoals de Mahaparinirvana Sutra eigenlijk verwijzen naar een atman , hoewel andere teksten zijn voorzichtig om de term te vermijden Dit zou lijnrecht tegenover de algemene leer van het boeddhisme op zijn. Anatta Inderdaad, de. het onderscheid tussen het algemene Indiase concept van atman en het populaire boeddhistische concept van de boeddhanatuur is vaak zo vervaagd dat schrijvers ze als synoniem beschouwen."
 104. ^ Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. P. 109. ISBN 978-1-134-25056-1. Citaat: "... het verwijst naar de Boeddha die de term 'zelf' gebruikt om niet-boeddhistische asceten te overtuigen."
 105. ^ John W. Pettit (1999). Mipham's baken van zekerheid: het verlichten van het zicht op Dzogchen, de grote perfectie . Simon en Schuster. blz. 48-49. ISBN 978-0-86171-157-4.
 106. ^ a b c Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. blz. 109-112. ISBN 978-1-134-25056-1.
 107. ^ Christopher Bartley (2015). Een inleiding tot de Indiase filosofie: hindoeïstische en boeddhistische ideeën uit originele bronnen . Bloomsbury Academisch. P. 105. ISBN 978-1-4725-2437-9.
 108. ^ een b Paul Williams (2008). Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen . Routing. P. 112. ISBN 978-1-134-25056-1.
 109. ^ SK Hookham (1991). The Buddha Within: Tathagagatarbha-doctrine volgens de Shentong-interpretatie van de Ratnagotravibhaga . Staatsuniversiteit van New York Press. P. 96. ISBN 978-0-7914-0357-0.
 110. ^ Jamie Hubbard, Absolute Delusion, Perfect Buddhahood , University of Hawai'i Press, Honolulu, 2001, blz. 99-100
 111. ^ Zimmermann, Michael (2002), A Buddha Within: The Tathāgatagarbhasūtra , Biblotheca Philologica et Philosophica Buddhica VI, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, p. 64
 112. ^ Michael Zimmermann, Een boeddha van binnen, p. 64
 113. ^ Zimmermann, Een boeddha van binnen , p. 81
 114. ^ a B Miranda Eberle Shaw (2006). Boeddhistische godinnen van India . Princeton University Press. blz.  387 –390. ISBN 0-691-12758-1.
 115. ^ Kun-Dga'-Bstan; Kunga Tenpay Nyima; Jared Rhoton (2003). De drie niveaus van spirituele waarneming: een commentaar op de drie visies . Simon en Schuster. P. 392. ISBN 978-0-86171-368-4.
 116. ^ Garab Dorje (1996). The Golden Letters: The Three Statements van Garab Dorje, de eerste leraar van Dzogchen, samen met een commentaar van . Snow Lion-publicaties. P. 319. ISBN 978-1-55939-050-7.
 117. ^ Jeffrey Hopkins (2006). Absorptie in geen externe wereld . Snow Lion-publicaties. blz. 400-405. ISBN 978-1-55939-946-3.
 118. ^ Khenchen Konchog Gyaltshen (2010). Een complete gids voor het boeddhistische pad . Snow Lion-publicaties. blz. 259-261. ISBN 978-1-55939-790-2.
 119. ^ Karma-Ran-Byun-Kun-Khyab-Phrin-Las; Denis Tondrup (1997). Luminous Mind: The Way of the Buddha . Simon en Schuster. blz. 204-206. ISBN 978-0-86171-118-5.
 120. ^ Geshe Kelsang Gyatso (2000). Essentie van Vajrayana: de hoogste yoga-tantra-beoefening van Heruka Body Mandala . Motilale Banarsidass. blz. 140-143. ISBN 978-81-208-1729-6.
 121. ^ John A. Grimes (1996). Een beknopt woordenboek van de Indiase filosofie: Sanskriettermen gedefinieerd in het Engels . Staatsuniversiteit van New York Press. P. 199. ISBN 978-0-7914-3067-5.
 122. ^ AK Warder (2000). Indiaas boeddhisme . Motilale Banarsidass. blz. 473-474. ISBN 978-81-208-1741-8.
 123. ^ Asaga; Janice Dean Willis (2002). Over het kennen van de werkelijkheid: het Tattvārtha-hoofdstuk van Asaṅga's Bodhisattvabhūmi . Motilale Banarsidass. P. 24. ISBN 978-81-208-1106-5.
 124. ^ Elliot Turiel (2002). De cultuur van de moraal: sociale ontwikkeling, context en conflict . Cambridge University Press. P. 234 . ISBN 978-1-139-43266-5., Citaat: "Een centrale doctrine van het Theravada-boeddhisme is Anatta, [...]"
 125. ^ Nyanatiloka Thera (2004). Boeddhistische Woordenboek: Handleiding van boeddhistische termen en doctrines . Boeddhistische Publicatie Society. P. 15. ISBN 978-955-24-0019-3., Citaat: "anatta [...] Dit is de centrale leerstelling van het boeddhisme, zonder begrip is een echte kennis van het boeddhisme totaal onmogelijk.";
  Voor de ontwikkeling van het anatta-concept tot de sleuteldoctrine van sunyata in Mahayana: Kenneth Fleming (2002). Aziatische christelijke theologen in dialoog met het boeddhisme . P. Lang. blz. 26-27. ISBN 978-3-906768-42-7.
 126. ^ a B Trevor Ling (1969). Een geschiedenis van religie Oost en West: een inleiding en interpretatie . Palgrave Macmillan. blz. 86-87. ISBN 978-1-349-15290-2., Citaat: " 2.32 De essentie van de vroege boeddhistische doctrine [...] ten derde, anatta, of de afwezigheid van een permanent blijvend privé-zelf (atta) binnen het menselijk individu. Dit laatste is de doctrine die het duidelijkst onderscheidde van de leer van de Boeddha uit andere hedendaagse stromingen, en vooral uit het Upanisadische denken, waarin de bevestiging van de ziel of het zelf (Sanskriet: atman; Pali: atta) in het menselijk individu en zijn identificatie met de wereldziel, of brahman, de centrale leer. [...]"
 127. ^ Helen J Baroni (2002), The Illustrated Encyclopedia of Zen Boeddhisme , Rosen Publishing, ISBN 978-0-8239-2240-6 , pagina 14 
 128. ^ David Loy (1982), Verlichting in het boeddhisme en Advaita Vedanta: Zijn Nirvana en Moksha hetzelfde? , International Philosophical Quarterly, Volume 23, Issue 1, pagina's 65-74
 129. ^ a b c d Peter Harvey (2013). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. blz. 34, 38. ISBN 978-1-136-78336-4.
 130. ^ Sengaku Mayeda (2000), Sankara en het boeddhisme, in nieuwe perspectieven op Advaita Vedānta (Editors: Richard V. De Smet, Bradley J. Malkovsky), Brill Academic, ISBN 978-9004116665 , pagina's 18-29 
 131. ^ Peter Harvey (2012). Een inleiding tot het boeddhisme: leringen, geschiedenis en praktijken . Cambridge University Press. blz. 59-60. ISBN 978-0-521-85942-4.
 132. ^ Peter Harvey (2013). De onbaatzuchtige geest: persoonlijkheid, bewustzijn en nirvana in het vroege boeddhisme . Routing. P. 34. ISBN 978-1-136-78336-4., Quote: "De post-boeddhistische Matri Upanishad geldt dat alleen verontreinigd individuele zelf, in plaats van de universele één, denkt 'dit is I' of 'dit is van mij' Dit doet sterk denken aan het boeddhisme, en kan heel goed zijn beïnvloed door. het om het universele Zelf te scheiden van zulke egocentrische associaties".
 133. ^ Paul Deussen (1980). Zestig Upanishads van de Veda . Motilale Banarsidass. P. 361. ISBN 978-81-208-1468-4.
 134. ^ a B Thomas E. Wood (1992). De Māṇḍūkya Upaniṣad en de Āgama Śāstra: een onderzoek naar de betekenis van de Vedānta . Motilale Banarsidass. blz. 67-68. ISBN 978-81-208-0930-7.
 135. ^ = Shinkan Murakami (1971). "Niratman en anatman". Journal of Indiase en boeddhistische studies (Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū) . 19 (2): 61-68.
 136. ^ Paul Deussen (1980). Zestig Upanishads van de Veda . Motilale Banarsidass. blz. 358-359 inleidende nota, 361 met voetnoot 1, 380. ISBN 978-81-208-1468-4.
 137. ^ Bett, Richard; Zalta, Edward (winter 2014). "Pyrrho" . De Stanford Encyclopedia of Philosophy . Ontvangen op 19 februari 2018 .
 138. ^ Beckwith, Christopher I. (2015). Griekse Boeddha: Pyrrho's ontmoeting met het vroege boeddhisme in Centraal-Azië (PDF) . Princeton University Press . blz. 22-59. ISBN  9781400866328.

Bibliografie

 • Anderson, Carol (2013), Pijn en het einde ervan: de vier edele waarheden in de Theravada boeddhistische Canon , Routledge
 • Buswell, Robert E. Jr.; Lopez, Donald Jr. (2003), The Princeton Dictionary of Boeddhisme , Princeton University Press
 • Carter, John Ross (1987), "Vier Edele Waarheden", in Jones, Lindsay (red.), MacMillan Encyclopedia of Religions , MacMillan
 • Gombrich, Richard F. (1997). Hoe het boeddhisme begon: het geconditioneerde ontstaan ​​van de vroege leringen . Routing. ISBN 978-1-134-19639-5.
 • Harvey, Graham (2016), Religions in Focus: nieuwe benaderingen van traditie en hedendaagse praktijken , Routledge
 • Harvey, Peter (2013). Een inleiding tot het boeddhisme . Cambridge University Press.
 • Keown, Damiaan (2000). Boeddhisme: een zeer korte inleiding (Kindle red.). Oxford Universiteit krant.
 • Lopez, Donald S (1995). Boeddhisme in de praktijk (PDF) . Princeton University Press. ISBN 0-691-04442-2.
 • Lopez, Donald, jr. (2009), Boeddhisme en wetenschap: A Guide for the Perplexed , University of Chicago Press
 • Mackenzie, Rory (2007), Nieuwe boeddhistische bewegingen in Thailand: Op weg naar een begrip van Wat Phra Dhammakaya en Santi Asoke (PDF) , Routledge , ISBN 978-1-134-13262-1
 • Makransky, John J. (1997), Boeddhaschap belichaamd: bronnen van controverse in India en Tibet , SUNY
 • Raju, PT (1985). Structurele diepten van het Indiase denken . Staatsuniversiteit van New York Press. ISBN 978-0-88706-139-4.
 • Samuel, Geoffrey (2008), The Origins of Yoga en Tantra: Indische religies tot de dertiende eeuw , Cambridge University Press
 • Seeger, Martin (2009), "Phra Payutto en debatten 'Over het idee van de Pali Canon' in het Thaise boeddhisme", Boeddhistische Studies Review , 26 (1): 1-31, doi : 10.1558/bsrv.v26i1.1
 • Schmidt-Leukel, Perry (2006), Inzicht in het boeddhisme , Dunedin Academic Press, ISBN 978-1-903765-18-0
 • Spiro, Melford E. (1982), Boeddhisme en Maatschappij: een grote traditie en de Birmese wisselvalligheden , University of California Press
 • Vetter, Tilmann (1988), De ideeën en meditatieve praktijken van het vroege boeddhisme , BRILL
 • Williams, Paul (2002), Boeddhistisch denken (Kindle ed.), Taylor & Francis
 • Williams, Paul (2008), Mahayana-boeddhisme: de leerstellige grondslagen (PDF) (2 red.), Routledge , ISBN 978-1-134-25056-1, gearchiveerd van het origineel (PDF) op 29-03-2017 , opgehaald op 9-11-2016
 • Een opmerking over Attā in de Alagaddūpama Sutta . KR Norman – Studies in Indiase filosofie LD Series, 84 – 1981
 • De Boodschap van de Boeddha herstellen . RF Gombrich
 • Lama, Dalai (1997). Genezende woede: de kracht van geduld vanuit een boeddhistisch perspectief . Vertaald door Geshe Thupten Jinpa. Snow Lion-publicaties. Bron: [1] (toegankelijk: zondag 25 maart 2007)
 • Wynn, Alexander (2010). "De atman en zijn ontkenning" . Tijdschrift van de Internationale Vereniging van Boeddhistische Studies . 33 (1–2): 103-171.
Webbronnen
 1. ^ a b Donald Lopez, Vier Edele Waarheden Gearchiveerd 2016/04/22 bij de Wayback Machine , Encyclopædia Britannica.
 2. ^ Thanissaro Bhikkhu, The Truth of Rebirth en waarom het belangrijk is voor de boeddhistische praktijk Gearchiveerd 2016/05/22 bij de Wayback Machine
 3. ^ "Maha-parinibbana Sutta: Laatste dagen van de Boeddha" . Gearchiveerd van het origineel op 06-06-2011 . Ontvangen 2016-05-15 .
 4. ^ Patrick Olivelle (2012), Encyclopædia Britannica, Moksha (Indiase religies) Gearchiveerd 2015/04/30 bij de Wayback Machine

Externe links

 • Nirvana Sutra , Kosho Yamamoto's Engels vertaling van de Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra